Fundaţia pentru formare profesională şi învăţământ preuniversitar Viitor

Noutati

 

 

 

 

 

18.IUL.2016

 

SEMINAR Gratuit Herz Armaturen Romania “STANDARD INSTALATOR”


Data

Luni, 18 Iulie 2016, orele 17:00

Locatie

Brasov, Str, Brinduselor nr. 74,Cladirea “GREEN CENTER” etaj 3,

SALA DIDACTICA

Organizatori

HERZ Armaturen Romania  in parteneriat  cu 
FUNDAŢİA  PENTRU  FORMARE  PROFESİONALĂ Şİ ĨNVĂŢĂMÂNT

PREUNİVERSİTAR  –  VİİTOR

Cui se adreseaza?

Executantilor instalatiilor termice si personalului de intretinere

 

In discutie

•    Robinete si Sisteme de racordare - corpuri de incalzire
•    Distribuitoare si Echipamente pentru “incalzirea prin

pardoseala”
•    Vane cu 3 cai pentru “amestec” si “distributie” cu

actionare electrica
•    Grupuri de pompare si seturi distrbuitor/colector
•    Armaturi de uz general 
•    Teava multistrat si fitinguri de sertizare pt. instalatii

termice
•    Baterii sanitare – mono si dubla comanda    
•    Robinete de reglaj debit si echipamente auxiliare pentru

echilibrare hidraulica   
•    Gama de fabricatie ARMATURA SA Cluj armaturi din fonta                                                                             

Durata

120 min

Tarif

Gratuit

Alte beneficiii

Finalizat cu certificat de participare marca Herz.

Confirmare participare

Persoanele interesate sunt rugate sa confirme participarea

pana joi,, 14.07.2016, orele 16:00 pe e-mail, la adresa

office@calificat.ro sau telefonic la 0732.272.222.

 

---------------------------------

 

19.04.2016

Termenii de referinta pentru BKH

 

Train-to-NZEB se mandrestesaprezinteprimulrezultattangibilsidisponibilcatre public –

Termenii de Referinta (ToR) in vederea instituirii centrelor de training in domeniu

l eficientei energetice si a surselor regenerabile sau, mai pescurt, noile Huburi de Invatare

(Building Knowledge Hubs) . Acest document a fostdezvoltat de Passive House Academy / MosArt (Ireland),

unul din actorii de talie mondiala in pregatirea practica in conceptual si standardul de Case Pasive,

efectuand proiectarea si operarea de centre de training similare in Dublin, London, Glasgow,

 New York and Sligo.

                Cele 5 centre de training sunt prezentate ca si studii de caz, oferind exemple de abordari distincte care pot fi

                cu success  replicate in diferite conditii si scenarii.

                  VeziToR-ulaici!

 

TTT in Dublin

 

Train-to-NZEB a organizatun train of trainers de 2 zile in Dublin, Irlanda, gazduit de Art McCormack,

co-fondatoralMosArtsi Passive House Academy - Ireland. Aceasta experienta s-a dovedit ea insasi un

factor motivational puternic pentru multi dintre participanti, facand conceptul Train-to-NZEB mult mai clar,

iar sarcinile care trebuie indeplinite, mai usor de inteles. Desi  2 zile nu ar fi niciodata de ajuns pentru un

angajament asa ambitios, echipa a reusit sa atinga toate conceptele cheie : principiile caselorpasive,

anvelopa cladirilor (izolatie, etanseitate la aer, punti termice, suprafete vitrate), ventilatie mecanica cu

recuperare de  caldura, material e regenerabile in cladiri, provocari legate de renovarea cladirilor,

modele demonstrative, training –uri practice si multe altele.

 

Arunca o privire la ce s-a intamplat pana acum pe pagina evenimentului.

Proiectul “Train-to-NZEB” urmărește să ofere training de înaltă calitate în domeniul eficienței energetice și pentru clădirile bazate pe surse regenerabile.
Scopul său este să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile în sectorul construcțiilor și să ofere pregătire practică, demonstrații și consultanță extensivă pentru proiectarea și execuția clădirilor zero energie(nZEB),  susținute din surse regenerabile, bazate pe conceptul Caselor Pasive.
Centrele de training (Business Knowledge Hubs) vor forma o rețea internațională, oferind cursuri în funcție de curricula dezvoltată sub inițiativa europeană BUILD UP Skills și de partenerii proiectului, precum și oportunități continue pentru schimbări, actualizări și îmbunătățiri ale programelor de training existente.
Află mai multe pe

 

www.train-to-nzeb.com

Facebook

Linkedin

Twitter

 

 

 

 

----------

Invitatie participare

F U N D A T İ A   P E N T R U    F O R M A R E   P R O F E S İ O N A L Ă  Ş İ   Ĩ N V Ă Ţ Ă M Â N T     P R E U N İ V E R S İ T A R – V İ İ T O R BRASOV anunta initierea procedurii de selectie a specialistilor (formatorilor) în vederea organizării şi desfăşurării programelor de formare profesională a cursurilor de specialitate avizate de ANRE, pentru  persoanele fizice care desfăşoară activitaţi în sectorul gazelor naturale în conformitate cu  Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr.83/10.09.2014.

In acest sens, va adresam invitatia de a participa la concursul pentru ocuparea postului de formator  in vederea organizarii programelor:

1.Curs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului  ANRE 30 H -martie 2016

2.Curs pregatire teoretica in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei  ANRE  20 H-martie 2016

Data limita de depunere a dosarelor – 07.03.2016.

Documentele solicitate vor fi trimise impreuna cu formularul atasat.

I.    Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiții generale:

a)    are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic şi domiciliul în România,

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit,

c)    are capacitate deplină de exercițiu,

d)    îndeplineşte una din condiţiile specifice de ocupare a postului potrivit cerințelor.

II.    Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 

a)    cadru  didactic  universitar  din  cadrul  catedrelor  de  specialitate  ale  institutiilor  de invatamant superior,

b)    cadru  didactic universitar,  autorizat ca instalator in domeniul  gazelor  naturale, cu  o vechime in specialitate de minimum 3 ani,

c)    specialist persoana cu studii superioare care detine calitatea de instalator in domeniul gazelor naturale, cu o vechime in specialitate de minimum 5 ani, cu certificat de Formator.

III.    Documente solicitate:

a)    scrisoare de intentie,

b)    CV în format Europass (în limba română) cu detalierea domeniilor de competenţă în sectorul gazelor naturale,

d)    dovada desfăşurării activităţii de cadru didactic universitar sau specialist, după caz (se precizează şi vechimea),

e)    autorizatia de instalator autorizat in domeniul gazelor naturale in termen de valabilitate, după caz,

f)    certificat de Formator, după caz,

g)    recomandări/alte dovezi de competenta profesionala (proiecte similare).

IV.    Criteriile de evaluare şi selecţie:

a)    incadrarea în una din cerinţele specifice (în ordinea prezentată la cap.I),

b)    experienţa anterioară de cadru didactic universitar,

c)    experienta anterioara ca specialist,

d)    cunoştinţe privind legislaţia şi normele tehnice,

e)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,

f)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.

Procedura de evaluare şi selecţie prevede analiza documentelor transmise şi în funcţie de relevanţa acestora, candidaţii pot fi selectaţi direct sau pot fi invitaţi la un interviu. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor selectaţi, aceştia fiind informaţi ulterior cu privire la procedura de includere în baza de date.

Documentele  necesare  pentru  participarea  la  selecţie  vor  fi  transmise  prin  e-mail  la  adresa office@calificat.ro

Va multumim anticipat pentru atentia acordata acestor informatii.

Va stam in continuare la dispozitie la 0751.272.222.

  ---------------------------------------------------

CERERE
privind disponibilitatea de a colabora cu voluntari

Subscrisa FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR  , in calitate de organizație-gazdă, in baza art.9 din Legea Nr. 78/2014 cu privire la reglementarea activității de voluntariat, prin prezenta ne manifestăm disponibilitatea de a lucra cu voluntari:
    pentru toate activitățile organizației ce se desfășoară periodic, in domeniul formarii profesionale și respectiv in scopul asigurarii calitatii si imbunatatirii proceselor in domeniul formarii profesionale a adultilor;
Voluntarul va presta acele activități necesare desfășurării proiectelor organizației conform specificaților și in baza contractului de voluntariat.
Organizația-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, in condițiile prevăzute in statutul acesteia, in funcție de tipul de activitate desfășurată, si cu respectarea art. 4 lit. c) din Legea Nr.78/2014.
Organizația-gazdă oferă instruire inițială cu privire la:
a) structura, misiunea și activitățile organizației- gazdă;
b) drepturile si responsabilitățile voluntarului;
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.
Persoanele interesate de prestarea unei activităţi de voluntariat in cadrul organizatiei, sunt rugate sa trimita pe adresa noastra de email: office@ calificat.ro o cerere de inscriere in programul de voluntariat, Insoţită de următoarele documente:
-cerere inscriere-DESCARCA
-copie certificat de naştere;
-copie CI/paşaport, după caz;
-copie certificat de căsătorie, in cazul doamnelor ;
-curriculum vitae – semnat şi datat ;
-adeverinţă medicală, care să ateste că este apt de muncă;In functie de activitatea pentru care se opteaza, ulterior pot fi solicitate si alte tipuri de documente.Vă mulțumim!

------------

Stimati clienti,

Va aducem la cunostinta ca F U N D A T İ A   F.P.I.P. –  V İ İ T O R BRASOV a devenit CENTRU DE EVALUARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE!!!

Suntem AUTORIZATI sa evaluam urmatoarele ocupatii:

- AGENT DE SECURITATE;

- BUCATAR;

- BARMAN;

- OSPATAR (CHELNER);

- LUCRATOR IN COMERT;

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. 0751.272.222

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detalii

Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor - cursuri calificare in Brasov

Scoala de Maistri si Tehnicieni FPIP organizeaza cursuri acreditate de ministerul muncii impreuna cu ministerul educatiei, recunoscute national si international. Cursurile se desfasoara la sediile noastre din Brasov, Cluj, Sibiu.

Categorii cursuri de calificare

Scoala de Maistri si Tehnicieni FPIP va ofera cursuri de formare profesionala autorizate, initiere, perfectionare, specializare, calificare. Programele se pot desfasura prin cai diverse (in clasa, la distanta, prin corespodenta, on-line) cursuri contabil, tehnician, maistru, instalator, inspector resurse umane, electrician, manager de proiect sau chiar cursuri de stilist , design interior, limbi straine. Te sustinem in procesul de 1234formare profesionala continua prin intermediul cursurilor de calificare profesionale organizate. Vei obtine certificat de calificare sau certificat de absolvire la sfarsitul fiecarui program ales care sa te ajute in cariera. Astfel poti urma orice curs in varianta non-formala (on-line, prin corespondenta, la distanta) cu cheltuieli minime, finalizat cu Certificat de absolvire al Scolii de Maistri si Tehnicieni FPIP. Acest lucru te va ajuta sa te decizi daca urmezi sau nu cursul autorizat ’’in clasa’’si sa obtii un Certificat de Calificare, situatie in care cheltuielile tale cu cursul non-formal iti vor fi decontate din costul cursului autorizat.

Informatii utile

Pentru mai multe informatii acceseaza paginile noastre cu Intrebari si Raspunsuri si Clasificarea ocupatiilor din Romania pentru a te ajuta in alegerea cursurilor de formare profesionale potrivite.

© 2011 FPIP | Web design: StudioWEBER