Fundaţia pentru formare profesională şi învăţământ preuniversitar Viitor

Noutati

ANUNT SELECTIE FORMATORI -ANRE GAZE

 

F U N D A T İ A   P E N T R U    F O R M A R E  

P R O F E S İ O N A L Ă  Ş İ   Ĩ N V Ă Ţ Ă M Â N T   

P R E U N İ V E R S İ T A R – V İ İ T O R  B R A S O V

anunta initierea procedurii de selectie a specialistilor (formatorilor) în vederea organizării şi desfăşurării programelor de formare profesională a cursurilor de specialitate avizate de ANRE, pentru  persoanele fizice care desfăşoară activitaţi în sectorul gazelor naturale în conformitate cu  Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr.83/10.09.2014.
In acest sens, va adresam invitatia de a participa la concursul pentru ocuparea postului de formator  in vederea organizarii programelor:

1.Curs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului  ANRE 30 H -OCTOMBRIE 2014

2.Curs pregatire teoretica in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei  ANRE  20 H- NOIEMBRIE 2014

Data limita de depunere a dosarelor-21.10.2014

Documentele solicitate vor fi trimise impreuna cu

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE(depunere dosar)


I.    Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiții generale:
a)    are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic şi domiciliul în România,
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
c)    are capacitate deplină de exercițiu,
d)    îndeplineşte una din condiţiile specifice de ocupare a postului potrivit cerințelor.

II.    Condiţiile specifice de ocupare a postului:

a)    cadru  didactic  universitar  din  cadrul  catedrelor  de  specialitate  ale  institutiilor  de invatamant superior,
b)    cadru  didactic universitar,  autorizat ca instalator in domeniul  gazelor  naturale, cu  o vechime in specialitate de minimum 3 ani,
c)    specialist persoana cu studii superioare care detine calitatea de instalator in domeniul gazelor naturale, cu o vechime in specialitate de minimum 5 ani, cu certificat de Formator.

III.    Documente solicitate:

a)    scrisoare de intentie,
b)    CV în format Europass (în limba română) cu detalierea domeniilor de competenţă în sectorul gazelor naturale,
d)    dovada desfăşurării activităţii de cadru didactic universitar sau specialist, după caz (se precizează şi vechimea),
e)    autorizatia de instalator autorizat in domeniul gazelor naturale in termen de valabilitate, după caz,
f)    certificat de Formator, după caz,
g)    recomandări/alte dovezi de competenta profesionala (proiecte similare).


IV.    Criteriile de evaluare şi selecţie:

a)    incadrarea în una din cerinţele specifice (în ordinea prezentată la cap.I),
b)    experienţa anterioară de cadru didactic universitar,
c)    experienta anterioara ca specialist,
d)    cunoştinţe privind legislaţia şi normele tehnice,
e)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,
f)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.
 

V. La evaluarea competentelor participantilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii de analiza a acestora:

a)    cunoştinţe solide privind legislaţia specifica şi normele tehnice in domeniul GN,
b)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,
c)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.

Procedura de evaluare şi selecţie prevede analiza documentelor transmise şi în funcţie de relevanţa acestora, candidaţii  selectaţi vor fi invitaţi la un interviu in vederea evaluarii competentelor profesionale raportate la programa analitica a cursurilor.
 
Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor selectaţi, aceştia fiind informaţi ulterior cu privire la procedura de includere în baza de date.

Documentele necesare pentru participarea la selecţie vor fi transmise prin e-mail la adresa office@calificat.ro

.............................................................................................................................................

Au inceput inscrierile pentru cursurile 

-Infirmier

-Frigotehnist

-Tehnician instalatii electrice

-Tehnician in constructii si lucrari publice

-Lacatus constructii, metalice si utilaj tehnologic

 

Afla detalii aici !

 

........................................................................................................................ Detalii

Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor - cursuri calificare in Brasov

Scoala de Maistri si Tehnicieni FPIP organizeaza cursuri acreditate de ministerul muncii impreuna cu ministerul educatiei, recunoscute national si international. Cursurile se desfasoara la sediile noastre din Brasov, Cluj, Sibiu.

Categorii cursuri de calificare

Scoala de Maistri si Tehnicieni FPIP va ofera cursuri de formare profesionala autorizate, initiere, perfectionare, specializare, calificare. Programele se pot desfasura prin cai diverse (in clasa, la distanta, prin corespodenta, on-line) cursuri contabil, tehnician, maistru, instalator, inspector resurse umane, electrician, manager de proiect sau chiar cursuri de stilist , design interior, limbi straine. Te sustinem in procesul de 1234formare profesionala continua prin intermediul cursurilor de calificare profesionale organizate. Vei obtine certificat de calificare sau certificat de absolvire la sfarsitul fiecarui program ales care sa te ajute in cariera. Astfel poti urma orice curs in varianta non-formala (on-line, prin corespondenta, la distanta) cu cheltuieli minime, finalizat cu Certificat de absolvire al Scolii de Maistri si Tehnicieni FPIP. Acest lucru te va ajuta sa te decizi daca urmezi sau nu cursul autorizat ’’in clasa’’si sa obtii un Certificat de Calificare, situatie in care cheltuielile tale cu cursul non-formal iti vor fi decontate din costul cursului autorizat.

Informatii utile

Pentru mai multe informatii acceseaza paginile noastre cu Intrebari si Raspunsuri si Clasificarea ocupatiilor din Romania pentru a te ajuta in alegerea cursurilor de formare profesionale potrivite.

© 2011 FPIP | Web design: StudioWEBER