Fundaţia pentru formare profesională şi învăţământ preuniversitar Viitor

Noutati

 ANUNT SELECTIE FORMATORI -ANRE GAZE

15.07.2015

F U N D A T İ A   P E N T R U    F O R M A R E  

P R O F E S İ O N A L Ă  Ş İ   Ĩ N V Ă Ţ Ă M Â N T   

P R E U N İ V E R S İ T A R – V İ İ T O R  B R A S O V

anunta initierea procedurii de selectie a specialistilor (formatorilor) în vederea organizării şi desfăşurării programelor de formare profesională a cursurilor de specialitate avizate de ANRE, pentru  persoanele fizice care desfăşoară activitaţi în sectorul gazelor naturale în conformitate cu  Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr.83/10.09.2014.
In acest sens, va adresam invitatia de a participa la concursul pentru ocuparea postului de formator  in vederea organizarii programelor:

1.Curs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului  ANRE 30 H -AUGUST 2015

2.Curs pregatire teoretica in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei  ANRE  20 H- AUGUST 2015

Data limita de depunere a dosarelor-30.07.2015

Documentele solicitate vor fi trimise impreuna cu

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE(depunere dosar)

I.    Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiții generale:
a)    are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic şi domiciliul în România,
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
c)    are capacitate deplină de exercițiu,
d)    îndeplineşte una din condiţiile specifice de ocupare a postului potrivit cerințelor.

II.    Condiţiile specifice de ocupare a postului:

a)    cadru  didactic  universitar  din  cadrul  catedrelor  de  specialitate  ale  institutiilor  de invatamant superior,
b)    cadru  didactic universitar,  autorizat ca instalator in domeniul  gazelor  naturale, cu  o vechime in specialitate de minimum 3 ani,
c)    specialist persoana cu studii superioare care detine calitatea de instalator in domeniul gazelor naturale, cu o vechime in specialitate de minimum 5 ani, cu certificat de Formator.

III.    Documente solicitate:

a)    scrisoare de intentie,
b)    CV în format Europass (în limba română) cu detalierea domeniilor de competenţă în sectorul gazelor naturale,
d)    dovada desfăşurării activităţii de cadru didactic universitar sau specialist, după caz (se precizează şi vechimea),
e)    autorizatia de instalator autorizat in domeniul gazelor naturale in termen de valabilitate, după caz,
f)    certificat de Formator, după caz,
g)    recomandări/alte dovezi de competenta profesionala (proiecte similare).


IV.    Criteriile de evaluare şi selecţie:

a)    incadrarea în una din cerinţele specifice (în ordinea prezentată la cap.I),
b)    experienţa anterioară de cadru didactic universitar,
c)    experienta anterioara ca specialist,
d)    cunoştinţe privind legislaţia şi normele tehnice,
e)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,
f)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.
 

V. La evaluarea competentelor participantilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii de analiza a acestora:

a)    cunoştinţe solide privind legislaţia specifica şi normele tehnice in domeniul GN,
b)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,
c)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.

Procedura de evaluare şi selecţie prevede analiza documentelor transmise şi în funcţie de relevanţa acestora, candidaţii  selectaţi vor fi invitaţi la un interviu in vederea evaluarii competentelor profesionale raportate la programa analitica a cursurilor.
 
Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor selectaţi, aceştia fiind informaţi ulterior cu privire la procedura de includere în baza de date. 

Documentele necesare pentru participarea la selecţie vor fi transmise prin e-mail la adresa office@calificat.ro 

 

Proiect: DidactIno - Comunicat de presa

 20.07.2015

DidactIno a deschis al 4-lea Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători din proiect

Vineri 26 iunie 2015 a avut loc la Liceul Tehnologic Școala gimnazială ,,G.D. Teutch’’ Agnita deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători.

Continuare aici.

DidactIno a deschis al 3-lea Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători din proiect

Vineri 12 iunie 2015 a avut loc la Liceul Tehnologic ,,Școala Națională de Gaz’’ Mediaș deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători.

Continuare aici.

DidactIno organizează o nouă serie de examene

În perioada 24-28 iulie 2015, DidactIno va organiza o nouă serie de examene de evaluare pentru cursanții săi din regiunea Sud Est, județul Mehedinți astfel:

Continuare aici.

DidactIno organizează seminarul focus-grup la Drobeta-Turnu Severin

Sâmbătă, 25 iulie 2015, între orele 14:00-17:00, va avea loc la Drobeta-Turnu Severin seminarul focus-grup, eveniment care va încheia activitatea de focus-grupuri regionale de bună practică din cadrul proiectului DidactIno. La eveniment vor fi invitate 15-20 de cadre didactice din învățământul preuniversitar care au beneficiat de cursurile de formare profesională în proiectul Didactino.

Continuare aici.

 

ANUNT SELECTIE FORMATORI -ANRE GAZE

06.06.2015

F U N D A T İ A   P E N T R U    F O R M A R E  

P R O F E S İ O N A L Ă  Ş İ   Ĩ N V Ă Ţ Ă M Â N T   

P R E U N İ V E R S İ T A R – V İ İ T O R  B R A S O V

anunta initierea procedurii de selectie a specialistilor (formatorilor) în vederea organizării şi desfăşurării programelor de formare profesională a cursurilor de specialitate avizate de ANRE, pentru  persoanele fizice care desfăşoară activitaţi în sectorul gazelor naturale în conformitate cu  Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr.83/10.09.2014.
In acest sens, va adresam invitatia de a participa la concursul pentru ocuparea postului de formator  in vederea organizarii programelor:

1.Curs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului  ANRE 30 H -IANUARIE 2015

2.Curs pregatire teoretica in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei  ANRE  20 H- IANUARIE 2015

Data limita de depunere a dosarelor-17.06.2015

Documentele solicitate vor fi trimise impreuna cu

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE(depunere dosar)


I.    Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiții generale:
a)    are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic şi domiciliul în România,
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
c)    are capacitate deplină de exercițiu,
d)    îndeplineşte una din condiţiile specifice de ocupare a postului potrivit cerințelor.

II.    Condiţiile specifice de ocupare a postului:

a)    cadru  didactic  universitar  din  cadrul  catedrelor  de  specialitate  ale  institutiilor  de invatamant superior,
b)    cadru  didactic universitar,  autorizat ca instalator in domeniul  gazelor  naturale, cu  o vechime in specialitate de minimum 3 ani,
c)    specialist persoana cu studii superioare care detine calitatea de instalator in domeniul gazelor naturale, cu o vechime in specialitate de minimum 5 ani, cu certificat de Formator.

III.    Documente solicitate:

a)    scrisoare de intentie,
b)    CV în format Europass (în limba română) cu detalierea domeniilor de competenţă în sectorul gazelor naturale,
d)    dovada desfăşurării activităţii de cadru didactic universitar sau specialist, după caz (se precizează şi vechimea),
e)    autorizatia de instalator autorizat in domeniul gazelor naturale in termen de valabilitate, după caz,
f)    certificat de Formator, după caz,
g)    recomandări/alte dovezi de competenta profesionala (proiecte similare).


IV.    Criteriile de evaluare şi selecţie:

a)    incadrarea în una din cerinţele specifice (în ordinea prezentată la cap.I),
b)    experienţa anterioară de cadru didactic universitar,
c)    experienta anterioara ca specialist,
d)    cunoştinţe privind legislaţia şi normele tehnice,
e)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,
f)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.
 

V. La evaluarea competentelor participantilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii de analiza a acestora:

a)    cunoştinţe solide privind legislaţia specifica şi normele tehnice in domeniul GN,
b)    cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de predare utilizate în educaţia adultilor,
c)    relevanţa recomandărilor şi/sau experienţa anterioară în proiecte similare.

Procedura de evaluare şi selecţie prevede analiza documentelor transmise şi în funcţie de relevanţa acestora, candidaţii  selectaţi vor fi invitaţi la un interviu in vederea evaluarii competentelor profesionale raportate la programa analitica a cursurilor.
 
Rezultatele finale ale selecţiei vor fi transmise direct candidaţilor selectaţi, aceştia fiind informaţi ulterior cu privire la procedura de includere în baza de date. 

Documentele necesare pentru participarea la selecţie vor fi transmise prin e-mail la adresa office@calificat.ro 

 

Proiect: DidactIno - Comunicat de presa

05.06.2015

Se reiau cursurile de formare în DidactIno!

DidactIno anunță reluarea cursurilor de formare pentru cadrele didactice din județul Mehedinți cu următoarele module:

Continuare aici.

 

04.06.2015

DidactIno a deschis al 2-lea Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători din cadrul proiectului în Baia de Aramă

Vineri, 29 mai 2015 la ora 12:00 a avut loc la Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători.
În cadru proiectului DidactIno s-au înființat și dotat 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători, 3 în județul Mehedinți și 3 în județul Sibiu. Cele 3 centre înființate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți sunt: CDPEI nr. 1 la Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” din Drobeta Turnu-Severin, CDPEI nr. 2 la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncoveanu” din Baia de Aramă și CDPEI nr. 3 la Liceul Teoretic ,,Doctor Victor Gomoiu” din Vânju Mare.
 
Continuare aici.
 
DidactIno a organizat deschiderea Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători din Vânju Mare

Joi 28 mai 2015, ora 12:00 a avut loc la Liceul Teoretic ,,Doctor Victor Gomoiu’’ Vânju Mare deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători.
În cadru proiectului s-au înființat și dotat 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători, 3 în județul Mehedinți și 3 în județul Sibiu. Cele 3 centre înființate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți sunt: CDPEI nr. 1 la Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” din Drobeta Turnu-Severin, CDPEI nr. 2 la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncoveanu” din Baia de Aramă și CDPEI nr. 3 la Liceul Teoretic ,,Doctor Victor Gomoiu” din Vânju Mare.

Continuare aici.

......................................................................................................

 

ANUNT SELECTIE FORMATORI -CURS SPECIALITATE VERIFICATORI PROIECTE/EXPERTI TEHNICI

27.01.2015

F U N D A T İ A   P E N T R U    F O R M A R E   P R O F E S İ O N A L Ă  Ş İ   Ĩ N V Ă Ţ Ă M Â N T     P R E U N İ V E R S İ T A R – V İ İ T O R BRASOV anunta initierea procedurii de selectie a specialistilor (formatorilor) în vederea organizării şi desfăşurării programelor de formare profesională pentru persoanele fizice care desfăşoară activitaţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în conformitate cu Ordinul 22/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele /sistemele din sectorul GN.

In acest sens, va adresam invitatia de a participa la concursul pentru ocuparea postului de formator  in vederea organizarii programului: Curs de specialitate in vederea obtinerii/prelungirii atestatului de verificator de proiecte /expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Perioada de desfasurare:prima jumatate a lunii decembrie

1.Conditii generale:

a)      are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

         aparținând Spațiului Economic şi domiciliul în România,

b)      cunoaşte limba română, scris şi vorbit,

c)      are capacitate deplină de exercițiu,

d)      îndeplineşte una din condiţiile specifice de ocupare a postului potrivit cerințelor.

2.Conditii specifice postului:

a)    cadru didactic universitar din cadrul facultăţilor având ca domeniu de pregătire:

        specialităţi din sectorul gazelor naturale  ori instalaţii pentru construcţii,

b)    cadru didactic universitar atestat ca Verificator de Proiecte sau Expert Tehnic în sectorul

        gazelor naturale,

c)    specialist atestat ca Verificator de Proiecte sau Expert Tehnic în sectorul gazelor naturale

        cu certificat de absolvire in ocupaţia de Formator.

Documente solicitate:

a) scrisoare de intentie,

b) CV în format Europass (în limba română) cu detalierea domeniilor de competenţă în

sectorul gazelor naturale,

d)    dovada desfăşurării activităţii de cadru didactic universitar sau specialist, după caz

(se precizează şi vechimea),

d) atestatul de Verificator de Proiecte sau Expert Tehnic, după caz,

e) certificat de Formator, după caz,

f) recomandări (proiecte similare),

g) diplome, atestate, certificate, dovezi ale perfecţionării continue pe parcursul carierei

profesionale în domeniile de competenţă vizate:

    instalaţii tehnologice de suprafată/conducte de alimentare din amonte aferente

producţiei de gaze naturale,

    sisteme de transport al gazelor naturale,

    sisteme de distribuţie a gazelor naturale,

    instalaţii aferente activităţii de producere/stocare GNCV,

    instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan,

    instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale,    instalaţii GNL.h) schita plan formare propus (obiective, metoda, structura)

Documentele necesare pentru participarea la selecţie vor fi transmise prin e-mail la adresa office@calificat.ro impreuna cu fisa de depunere(aici).

Va multumim anticipat pentru atentia acordata acestor informatii.

Va stam in continuare la dispozitie la 0751.272.222.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Au inceput inscrierile pentru cursurile 

-Infirmier

-Frigotehnist

-Tehnician instalatii electrice

-Tehnician in constructii si lucrari publice

-Lacatus constructii, metalice si utilaj tehnologic

 

Afla detalii aici !

 

........................................................................................................................ Detalii

Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor - cursuri calificare in Brasov

Scoala de Maistri si Tehnicieni FPIP organizeaza cursuri acreditate de ministerul muncii impreuna cu ministerul educatiei, recunoscute national si international. Cursurile se desfasoara la sediile noastre din Brasov, Cluj, Sibiu.

Categorii cursuri de calificare

Scoala de Maistri si Tehnicieni FPIP va ofera cursuri de formare profesionala autorizate, initiere, perfectionare, specializare, calificare. Programele se pot desfasura prin cai diverse (in clasa, la distanta, prin corespodenta, on-line) cursuri contabil, tehnician, maistru, instalator, inspector resurse umane, electrician, manager de proiect sau chiar cursuri de stilist , design interior, limbi straine. Te sustinem in procesul de 1234formare profesionala continua prin intermediul cursurilor de calificare profesionale organizate. Vei obtine certificat de calificare sau certificat de absolvire la sfarsitul fiecarui program ales care sa te ajute in cariera. Astfel poti urma orice curs in varianta non-formala (on-line, prin corespondenta, la distanta) cu cheltuieli minime, finalizat cu Certificat de absolvire al Scolii de Maistri si Tehnicieni FPIP. Acest lucru te va ajuta sa te decizi daca urmezi sau nu cursul autorizat ’’in clasa’’si sa obtii un Certificat de Calificare, situatie in care cheltuielile tale cu cursul non-formal iti vor fi decontate din costul cursului autorizat.

Informatii utile

Pentru mai multe informatii acceseaza paginile noastre cu Intrebari si Raspunsuri si Clasificarea ocupatiilor din Romania pentru a te ajuta in alegerea cursurilor de formare profesionale potrivite.

© 2011 FPIP | Web design: StudioWEBER