C.O.R.

Clasificarea Ocupaţiilor din România

Clasificarea Ocupaţiilor din România reprezintă sistematizarea funcţiilor populaţiei active din România, ocupaţia fiind clasificată o singură dată. Elaborarea actualei clasificări a ocupaţiilor din România are ca obiectiv alinierea la standardele impuse de Comunitatea Europeană.

Filtru de căutare Clasificarea Ocupaţiilor din România după cod sau denumire:

Cod C.O.R. Denumirea ocupaţiei
111101 ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL
111102 AMBASADOR
111103 CHESTOR PARLAMENT
111104 COMANDANT UNIC AVIATIE
111105 COMISAR GENERAL
111106 COMISAR GENERAL ADJUNCT
111107 SENATOR
111108 GUVERNATOR
111109 PRESEDINTE ACADEMIE
111110 PRESEDINTE INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
111111 PRESEDINTE CURTE DE APEL
111112 PRESEDINTE CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
111113 PRESEDINTE DE JUDECATORIE
111114 PRESEDINTE CAMERA DEPUTATILOR
111115 PRESEDINTE SECTIE (LA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, LA CURTEA DE APEL, TRIBUNALE SI JUDECATORII)
111116 PRESEDINTE TRIBUNAL
111117 PRESEDINTELE ROMANIEI
111118 PRIM-PROCUROR
111119 PRIM-PROCUROR ADJUNCT
111120 PRIM-ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL
111121 PRIM-MINISTRU
111122 PROCUROR GENERAL
111123 PROCUROR SEF DE SECTIE
111124 PROCUROR SEF DE SECTIE ADJUNCT
111125 SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
111126 SECRETAR PARLAMENT
111127 SECRETAR DE STAT
111128 VICEPRESEDINTE (LA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, CURTEA DE APEL, TRIBUNALE SI JUDECATORII
111129 INSPECTOR-SEF AL INSPECTIEI JUDICIARE DE PE LANGA PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
111130 MEMBRU AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
111131 SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
111132 INSPECTOR IN CADRUL INSPECTIEI JUDICIARE PENTRU JUDECATORI/PROCURORI DE PE LANGA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
111133 INSPECTOR GENERAL JUDECATORESC SEF
111134 MINISTRU
111135 MINISTRU CONSILIER
111136 MINISTRU DE STAT
111137 MINISTRU PLENIPOTENTIAR
111138 DEPUTAT
111139 PRESEDINTE SENAT
111140 SUBSECRETAR DE STAT
111201 CONSILIER DIPLOMATIC
111202 CONSILIER GUVERNAMENTAL
111203 CONSILIER SI CONSULTANT JURIDIC
111204 CONSILIER INSTITUTII PUBLICE
111205 CONSILIER AL MINISTRULUI
111206 CONSUL GENERAL
111207 DIRECTOR INSTITUTIE PUBLICA
111208 DIRECTOR ADJUNCT INSTITUTIE PUBLICA
111209 DIRECTOR DE CABINET
111210 DIRECTOR GENERAL INSTITUTIE PUBLICA
111211 CONSILIER ECONOMIC
111212 INSPECTOR DE STAT SEF
111213 INSPECTOR-SEF IN ADMINISTRATIA PUBLICA
111214 MAGISTRAT-ASISTENT-SEF
111215 NOTAR-SEF
111216 NOTAR-SEF ADJUNCT
111217 SECRETAR-SEF NOTARIAT
111218 PREFECT
111219 SECRETAR GENERAL
111220 SEF BIROU INSTITUTIE PUBLICA
111221 SEF CABINET
111222 SEF BIROU SENATORIAL
111223 SEF DEPARTAMENT
111224 SEF PROTOCOL DE STAT
111225 SEF SERVICIU INSTITUTIE PUBLICA
111226 SUBPREFECT
111227 VICEGUVERNATOR
111228 PRESEDINTE INSTITUTIE PUBLICA
111229 CONSILIER PREZIDENTIAL
111230 CONSILIER PARLAMENTAR
111231 VICEPRESEDINTE INSTITUTIE PUBLICA
111232 ATASAT DIPLOMATIC
111233 CONSUL
111234 SECRETAR DIPLOMATIC
111235 VICECONSUL
111236 CONSULTANT PREZIDENTIAL SI GUVERNAMENTAL
111237 SECRETAR GENERAL ACADEMIE
111301 PRIMAR
111302 SECRETAR PRIMARIE, PREFECTURA
111303 VICEPRIMAR
111401 CONSILIER ORGANIZATIE POLITICA
111402 PRESEDINTE ORGANIZATIE POLITICA
111403 VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE POLITICA
111404 SECRETAR ORGANIZATIE POLITICA
111405 CONDUCATOR DE ASOCIATII, FILIALE SI ORGANIZATII OBSTESTI
111406 LOCTIITOR AL CONDUCATORULUI DE ASOCIATII, FILIALE SI ORGANIZATII OBSTESTI
111407 SECRETAR SI SECRETAR ADJUNCT AI ASOCIATIILOR, FILIALELOR SI ORGANIZATIILOR OBSTESTI
111408 PRESEDINTE ORGANIZATIE SINDICALA
111409 VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE SINDICALA
111410 SECRETAR ORGANIZATIE SINDICALA
111411 DELEGAT SINDICAL
111412 PRESEDINTE ASOCIATIE NATIONALA COOPERATISTA
111413 VICEPRESEDINTE ASOCIATIE NATIONALA COOPERATISTA
111414 SECRETAR GENERAL ASOCIATIE NATIONALA COOPERATISTA
111415 PRESEDINTE ASOCIATIE TERITORIALA DE ORGANIZATII COOPERATISTE
111416 VICEPRESEDINTE ASOCIATIE TERITORIALA DE ORGANIZATII COOPERATISTE
111417 SECRETAR ASOCIATIE TERITORIALA DE ORGANIZATII COOPERATISTE
111418 SEF DEPARTAMENT ORGANIZATIE SINDICALA
111419 PRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA
111420 VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA
111421 PRESEDINTE ASOCIATIE PATRONALA
111422 VICEPRESEDINTE ASOCIATIE PATRONALA
111423 PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA
111424 VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA
111425 SECRETAR NATIONAL ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA
111426 PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU
111427 VICEPRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU
111428 SECRETAR ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU
111429 CONSILIER PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA NATIONALA
111430 CONSILIER PRESEDINTE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU
111431 SEF DEPARTAMENT/COMPARTIMENT/PRESEDINTE COMISIE ORGANIZATIE PROFESIONALA, FILIALA JUDETEANA/MUNICIPIU
111432 DELEGAT SINDICAL LOCAL
111433 CONDUCATOR DE ORGANIZATII UMANITARE
111434 SECRETAR AL ORGANIZATIILOR UMANITARE
112001 COMANDANT/COMANDANT ADJUNCT AVIATIE
112002 COMANDANT PORT, FLOTA
112003 DECAN, RECTOR, PRORECTOR, PRODECAN
112004 DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA
112005 DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA
112006 INSPECTOR GENERAL SCOLAR
112007 DIRECTOR STIINTIFIC CERCETARE-DEZVOLTARE
112008 INSPECTOR SANITAR SEF
112009 MEDIC (FARMACIST) DIRECTOR
112010 MEDIC (FARMACIST) DIRECTOR ADJUNCT
112011 DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA
112012 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA
112013 DIRECTOR DE PROGRAM
112014 DIRECTOR GENERAL REGIE AUTONOMA
112015 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT REGIE AUTONOMA
112016 DIRECTOR CONTROL RISC
112017 DIRECTOR COMERCIAL
112018 DIRECTOR VANZARI
112019 DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT, INSPECTOR-SEF
112020 DIRECTOR ECONOMIC
112021 DIRECTOR MAGAZIN
112022 SEF CORP EXECUTORI BANCARI
112023 DIRECTOR SUCURSALA
112024 DIRECTOR TEHNIC
112025 DIRECTOR GENERAL INSTITUT NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE
112026 DIRECTOR INCUBATOR TEHNOLOGIC DE AFACERI
112027 DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE
112028 MANAGER GENERAL
112029 MANAGER
112030 SEF CANCELARIE
112031 DIRECTOR DE SOCIETATE COMERCIALA AGRICOLA
112032 ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA
112033 DIRECTOR RESURSE UMANE
112034 INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT
112035 DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC
121101 PRESEDINTE BANCA/VICEPRESEDINTE/PRIM-VICEPRESEDINTE
121102 ECONOMIST-SEF
121103 INSPECTOR GENERAL VANATOARE
121104 DIRECTOR EXECUTIV BANCA/DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT
121105 SEF DEPARTAMENT BANCA/SEF-ADJUNCT DEPARTAMENT
121106 SEF PROIECT BANCA
121107 SEF SERVICIU/SEF BIROU/BANCA/SOCIETATE DE LEASING
121108 COORDONATOR COMPARTIMENT/COLECTIV BANCA
121109 DEALER-SEF (ARBITRAGIST BANCA)
121110 DIRECTOR UNITATE BANCARA OPERATIONALA/DIRECTOR ADJUNCT UNITATE BANCARA OPERATIONALA
121111 SEF AGENTIE BANCARA
121112 CONTABIL-SEF/DIRECTOR FINANCIAR/BANCA/SOCIETATE DE LEASING
121113 DIRECTOR DE ARHIVA BANCA
121114 DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIVIZIE/DIRECTIE DE LEASING
121116 DIRECTOR/DIRECTOR EXECUTIV CONFORMITATE
121117 COORDONATOR CONFORMITATE
121118 MANAGER SECURITATEA INFORMATIEI (CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER - CISO)
121119 COMISAR SEF DIVIZIE GARDA FINANCIARA
121120 CONTABIL-SEF
121121 CONTROLOR FINANCIAR
121122 SEF AGENTIE CEC
121123 SEF BIROU/SERVICIU/SECTIE CIRCUMSCRIPTIE FINANCIARA
121124 SEF BIROU/SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
121125 MANAGER FINANCIAR
121126 MANAGER RELATII FINANCIARE EXTERNE
121127 CONTROLOR REVIZOR FINANCIAR
121201 SEF BIROU CALIFICARE SI RECALIFICARE
121202 SEF BIROU PENSII
121203 SEF BIROU SOMAJ
121204 SEF OFICIU SOMAJ
121205 SEF SERVICIU RESURSE UMANE
121206 SEF SERVICIU EVALUAREA RESURSELOR DE MUNCA
121207 MANAGER RESURSE UMANE
121208 SEF CENTRU PERFECTIONARE
121301 SEF BIROU ORGANIZATIE POLITICA, OBSTEASCA, UMANITARA
121302 SEF SERVICIU ORGANIZATIE POLITICA, OBSTEASCA, UMANITARA
121303 INSPECTOR PROTECTIE CIVILA
121304 SEF EXECUTIV AUDIT INTERN
121305 SEF OBIECTIV SERVICII DE SECURITATE
121306 MANAGER DE SECURITATE
121307 MANAGER ENERGETIC
121308 MANAGER INFORMATII PENTRU AFACERI
121901 SEF SERVICIU
121902 SEF ATELIER
121903 SEF SECTIE
121904 SEF BIROU
121905 PROCUROR SEF BIROU/SERVICIU
121906 SEF BIROU/SERVICIU ADMINISTRATIV
121907 REGISTRATOR COORDONATOR
121908 REGISTRATOR-SEF
121909 GREFIER-SEF (JUDECATORIE, PARCHET)
121910 GREFIER-SEF DE SECTIE (CURTE DE APEL, TRIBUNAL, PARCHETE)
121911 PRIM-GREFIER
121912 SEF LABORATOR CRIMINALISTICA
122101 SEF SERVICIU MARKETING
122102 SEF BIROU MARKETING
122103 SEF LICITATIE
122104 DIRECTOR OPERATII TRANZACTII
122105 SEF CASA COMPENSATIE
122106 SEF AGENTIE BURSIERA
122107 MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII)
122108 CONDUCATOR FIRMA MICA - PATRON (GIRANT) IN AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE
122201 SEF AGENTIE RECLAMA PUBLICITARA
122202 SEF BIROU RECLAMA PUBLICITARA
122203 SEF SERVICIU RECLAMA PUBLICITARA
122301 ARHITECT-SEF
122302 GEOLOG-SEF
122303 SECRETAR STIINTIFIC
122304 SEF FORMATIE LUCRARI GEOLOGICE
122305 SEF FORMATIE CERCETARE-DEZVOLTARE
122306 METEOROLOG-SEF
122307 DIRECTOR FILIALA CERCETARE-PROIECTARE
122308 SEF ATELIER EDITIE, MULTIPLICARE, EXPEDITIE
122309 SEF PROIECT CERCETARE-PROIECTARE
122310 SEF SECTIE CERCETARE-PROIECTARE
122311 SEF ATELIER CERCETARE-PROIECTARE
122312 RESPONSABIL CTE (CONTROL TEHNIC-ECONOMIC) IN CERCETARE-PROIECTARE
122313 DIRECTOR PROIECT
122314 SEF PROIECT/PROGRAM
122315 INSPECTOR-SEF INSPECTIA METEOROLOGICA NATIONALA
131101 HIDROMETEOROLOG-SEF
131102 INGINER-SEF AGRICULTURA SI SILVICULTURA
131104 MEDIC VETERINAR SEF
131105 SEF CENTRU PROTECTIA PLANTELOR SI MEDIULUI
131106 SEF CENTRU REPRODUCTIA SI SELECTIA ANIMALELOR
131107 SEF DISTRICT, CENTRU, OCOL SILVIC
131108 SEF CIRCUMSCRIPTIE SANITAR-VETERINARA SI CONTROL AL ALIMENTELOR
131109 SEF COMPLEX ZOOTEHNIC
131110 SEF FAZANERIE
131111 SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA)
131112 SEF LABORATOR ANALIZE PEDOLOGICE
131113 SEF OFICIU CADASTRU
131114 SEF PARCHET
131115 SEF PEPINIERA SILVICOLA, POMICOLA, VITICOLA
131116 SEF STATIE HIDROLOGICA, METEOROLOGICA SI INCUBATIE
131117 SEF STATIE PRODUCTIE, EXPLOATARE, INTRETINERE IN AGRICULTURA
131118 SEF STATIE VINIFICATIE
131119 SEF STATIE LUCRARI DE IRIGATIE SI AMELIORARE A SOLULUI
131120 INSPECTOR VETERINAR SEF
131121 SEF SECTIE MECANIZARE
131122 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
131201 SEF PASTRAVARIE
131202 INGINER-SEF PISCICULTURA SI VANATOARE
131203 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN PISCICULTURA SI VANATOARE
132101 INGINER-SEF INDUSTRIA PRELUCRATOARE
132102 SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE
132103 SEF SECTOR INDUSTRIA PRELUCRATOARE
132104 SEF LABORATOR IN INDUSTRIA PRELUCRATOARE
132105 SEF MODUL IN INDUSTRIA PRELUCRATOARE
132106 SEF SECTIE INDUSTRIE PRELUCRATOARE
132107 SEF SERVICIU INDUSTRIE PRELUCRATOARE
132108 SEF BIROU INDUSTRIE PRELUCRATOARE
132109 MANAGER SECURITATE INSTALATII INDUSTRIA PRELUCRATOARE
132110 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) INDUSTRIE PRELUCRATOARE
132201 INGINER-SEF INDUSTRIA EXTRACTIVA
132202 SEF ATELIER INDUSTRIA EXTRACTIVA
132203 SEF SECTOR INDUSTRIA EXTRACTIVA
132204 SEF MODUL IN INDUSTRIA EXTRACTIVA
132205 SEF SECTIE INDUSTRIE EXTRACTIVA
132206 SEF SERVICIU INDUSTRIE EXTRACTIVA
132207 SEF BIROU INDUSTRIE EXTRACTIVA
132208 MANAGER SECURITATE INSTALATII INDUSTRIA EXTRACTIVA
132209 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) INDUSTRIE EXTRACTIVA
132210 INGINER-SEF EXPLOATARE NUCLEARA
132211 INGINER-SEF RADIOPROTECTIE
132212 SEF UNITATI MINIERE
132213 SEF BRIGADA EXPLOATARE MINIERA
132214 INSPECTOR-SEF CONSERVAREA ENERGIEI
132215 SEF CENTRU PRELUCRARE
132216 SEF LABORATOR CONTROL TEHNIC DE CALITATE A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR
132217 SEF SERVICIU TEHNIC SI COMPONENTE NUCLEARE
132218 SEF SERVICIU TERMOCHIMIC
132219 SEF UZINA, CENTRALA ELECTRICA, GAZE, APA
132220 SEF CENTRALA ELECTRICA, GAZE SI APA
132221 SEF ATELIER REPARATII CAPITALE
132222 INSPECTOR GENERAL INDUSTRIA PETROLIERA
132223 SEF FORMATIE INDUSTRIA PETROLIERA/PETROCHIMICA
132224 SEF INSTALATIE PETROLIERA
132225 SEF LABORATOR INDUSTRIA PETROLIERA
132226 SEF STATIE EPURARE APE REZIDUALE
132227 SUPERVIZOR GEOLOG SI FORAJ
132228 SEF FORMATIE IN INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE
132229 SEF/SEF ADJUNCT STATIE ELECTRICA
132230 SEF/SEF ADJUNCT CENTRU EXPLOATARE RETELE ELECTRICE
132231 SEF DISPECER ENERGETIC CENTRAL (DEC)
132232 SEF DISPECER ENERGETIC TERITORIAL (DET)
132233 SEF FORMATIE LA FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI
132234 SEF SCHIMB
132235 SEF FORMATIE
132301 AJUTOR SEF BRIGADA IN CONSTRUCTII
132302 INGINER-SEF IN CONSTRUCTII
132303 CONDUCATOR ANTREPRIZA CONSTRUCTII-MONTAJ
132304 SEF ATELIER IN CONSTRUCTII
132305 SEF BRIGADA COMPLEXA SAU SPECIALIZATA
132306 SEF LABORATOR IN CONSTRUCTII
132307 SEF LOT
132308 SEF SANTIER
132309 SEF SECTOR (SECTIE) DRUMURI-PODURI
132310 SEF SECTIE PRODUCTIE, EXPLOATARE, INTRETINERE, REPARATII IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE
132311 SEF SERVICIU IN CONSTRUCTII
132312 SEF BIROU IN CONSTRUCTII
132313 SEF SECTOR EXPLOATARE IMBUNATATIRI FUNCIARE
132314 SEF SISTEM EXPLOATARE IMBUNATATIRI FUNCIARE
132315 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN CONSTRUCTII
132401 CAPITAN SEF PORT
132402 COMANDANT NAVE MARITIME
132403 COMANDANT COORDONATOR GRUP MARE PESCUIT OCEANIC
132404 CONDUCATOR (DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT) ADMINISTRATIA FILIALA DUNAREA DE JOS (AFDJ)
132405 DIRECTOR ZBOR
132406 INGINER-SEF TRANSPORTURI
132407 PICHER SEF DISTRICT
132408 REVIZOR GENERAL SIGURANTA CIRCULATIEI
132409 SEF AGENTIE NAVALA
132410 SEF ATELIER AEROPORT
132411 SEF ATELIER TRANSPORTURI
132412 SEF AUTOBAZA
132413 SEF BIROU AEROPORT
132414 SEF BIROU/SERVICIU RELATII INTERNATIONALE
132415 SEF BIROU/SERVICIU TRANSPORT MARITIM SI FLUVIAL
132416 SEF COLOANA AUTO
132417 SEF DEPOU/ADJUNCT
132418 SEF DISTRICT CAI FERATE, PODURI, DRUMURI
132419 SEF DIVIZIE CAI FERATE
132420 SEF LABORATOR AEROPORT
132421 SEF PORT
132422 SEF REGULATOR CIRCULATIE CAI FERATE
132423 SEF REVIZIE LOCOMOTIVE, AUTOMOTOARE
132424 SEF REVIZIE VAGOANE
132425 SEF SECTIE/ADJUNCT (SECTOR) TRANSPORTURI
132426 SEF SERVICIU, CENTRU, STATIE, AEROPORT
132427 SEF SERVICIU FILIALA ADMINISTRATIA FILIALA DUNAREA DE JOS
132428 SEF STATIE CAI FERATE
132429 SEF STATIE TELEFERIC
132430 SEF AGENTIE PILOTAJ
132431 SEF CART
132432 DIRIGINTE OFICIU TRANSPORTURI
132433 SEF GARAJ
132434 COMANDANT INSTRUCTOR
132435 SEF MECANIC INSTRUCTOR
132436 SEF MECANIC MARITIM/FLUVIAL
132437 SEF ELECTRICIAN MARITIM
132438 SEF ATELIER REPARATII
132439 CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER
132440 SEF TRAFIC AUTO INTERN
132441 SEF TRAFIC CURIERAT INTERN
132442 SEF DEPARTAMENT LOGISTICA
132443 SEF BIROU APROVIZIONARE-DESFACERE
132444 SEF DEPOZIT
132445 SEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE
132446 SEF SILOZ
132447 SEF STATIE USCARE-CONDITIONARE CEREALE
132448 MANAGER ACHIZITII
132449 MANAGER FARMACII
132450 MANAGER APROVIZIONARE
132451 MANAGER RELATIA CU FURNIZORII
132452 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN TRANSPORTURI
133001 DIRECTOR CENTRU DE CALCUL
133002 SEF OFICIU DE CALCUL
133003 SEF ATELIER INFORMATICA
133004 SEF LABORATOR INFORMATICA
133005 DIRECTOR DIVIZIE INFORMATICA
133006 DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
133007 MANAGER TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATII
133008 DIRECTOR DEPARTAMENT SECURITATE
133009 CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN INFORMATICA
133010 SEF ATELIER TELECOMUNICATII
133011 SEF BIROU EXPLOATARE POSTALA
133012 SEF BIROU RADIOTELECOMUNICATII
133013 SEF CENTRALA TELEFONICA
133014 SEF CENTRU CONTROL CALITATE EMISIE RADIOFONICA
133015 SEF CENTRU CONTROL CALITATE EMISIE TELEVIZIUNE
133016 SEF CENTRU CONTROL LOCAL COMUNICATII
133017 SEF CENTRU DIRIJARE ZBOR
133018 SEF CENTRU POSTAL
133019 SEF CENTRU (SECTIE, SECTOR) RADIODIFUZIUNE
133020 SEF CENTRU (SECTIE, SECTOR) TELECOMUNICATII
133021 SEF CENTRU ZONAL INTERVENTII RADIORELEE
133022 SEF CENTRU ZONAL DE INTERVENTII TRANSLATARE TV
133023 SEF FORMATIE COMUNICATII
133024 SEF FORMATIE OPERATIONALA TELECOMUNICATII
133025 SEF LABORATOR MASURATORI TELECOMUNICATII
133026 SEF LABORATOR RADIOTELEVIZIUNE
133027 SEF LABORATOR TELECOMUNICATII
133028 SEF LOT TELECOMUNICATII
133029 SEF RETEA TELECOMUNICATII
133030 SEF SERVICIU CONTROL ZONAL COMUNICATII
133031 SEF SERVICIU EXPLOATARE POSTALA
133032 SEF SERVICIU INFORMARE ZBOR
133033 SEF SERVICIU NAVIGATIE
133034 SEF SERVICIU RADIOTELECOMUNICATII
133035 SEF STATIE COMUNICATII PRIN SATELIT
133036 SEF STATIE RADIORELEE
133037 SEF STATIE TELEVIZIUNE
133038 SEF STUDIO
133039 TELEFONIST-SEF
133040 TELEGRAFIST-SEF
133041 SEF OFICIU ZONAL POSTA
133042 SEF OFICIU SPECIAL POSTA
133043 DIRIGINTE OFICIU TELECOMUNICATII
133044 SEF TURN TELECOMUNICATII
133045 SEF STATIE RADIOTELEGRAFIE (RTG)
133046 SEF CENTRU NATIONAL DE TELECOMUNICATII AERONAUTICE AVIATIE CIVILA
133047 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN COMUNICATII
134201 ASISTENT MEDICAL SEF
134202 BIOCHIMIST SEF SECTIE, LABORATOR
134203 BIOLOG SEF SECTIE, LABORATOR
134204 CHIMIST SEF SECTIE, LABORATOR
134205 FARMACIST SEF SECTIE, LABORATOR
134206 FARMACIST DIRIGINTE
134207 LABORANT MEDICAL SEF
134208 MEDIC-SEF (POLICLINICA, STATIE DE SALVARE, CENTRU DE RECOLTARE SANGE)
134209 MEDIC SEF SECTIE, LABORATOR
134210 MOASA-SEFA
134211 OFICIANT MEDICAL SEF
134212 PSIHOLOG SEF SECTIE, LABORATOR
134213 SORA MEDICALA SEFA
134214 TEHNICIAN SANITAR SEF
134401 SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE
134402 CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN SANATATE
134501 CONDUCATOR TABARA SCOLARA
134502 DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT
134503 SECRETAR STIINTIFIC INVATAMANT, CERCETARE
134504 SEF LECTORAT
134505 SEF CATEDRA
134506 CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN INVATAMANT
134507 DIRECTOR PALATE SI CLUBURI ALE ELEVILOR
134601 SEF SERVICIU/SEF BIROU ASIGURARI
134602 SEF SERVICIU/SEF BIROU DAUNE
134901 SEF EXPOZITII SI TARGURI
134902 SEF VAMA
134903 INGINER-SEF INTREPRINDERI DE REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII SI ALTE SERVICII PENTRU POPULATIE
134904 SEF ATELIER REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII SI ALTE SERVICII PENTRU POPULATIE
134905 SEF CENTRU REPARATII
134906 SEF CENTRU DEZINFECTIE, DERATIZARE SI DEZINSECTIE
134907 COORDONATOR PRESA
134908 LIBRAR-SEF
134909 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN PRESTARI SERVICII
134910 REDACTOR-SEF PRESA, EDITURA
134911 SECRETAR GENERAL AGENTIE PRESA, EDITURA
134912 SECRETAR GENERAL REDACTIE
134913 SEF BIROU EXPLOATARE, COORDONARE PRESA
134914 SEF BIROU REDACTIE
134915 SEF BIROU RELATII UNITATI PRESA
134916 SEF OFICIU JURIDIC
134917 SEF OFICIU, SERVICIU, SECTIE, REDACTIE
141101 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN ACTIVITATEA HOTELIERA SI RESTAURANTE
141102 SEF COMPLEX HOTELIER
141103 SEF UNITATE BALNEOCLIMATERICA
141104 ADMINISTRATOR HOTEL
141105 DIRECTOR DE HOTEL
141106 DIRECTOR DE MOTEL
141107 DIRECTOR DE HOTEL PENTRU TINERET
141108 DIRECTOR DE CAMPING
141109 DIRECTOR DE SAT DE VACANTA
141110 DIRECTOR DE POPAS TURISTIC
141111 DIRECTOR RESTAURANT
141112 DIRECTOR ROTISERIE
141113 DIRECTOR CRAMA
141114 DIRECTOR BRASERIE
141115 DIRECTOR BERARIE
141116 DIRECTOR GRADINA DE VARA
141117 DIRECTOR BAR
141118 DIRECTOR CAFENEA
141119 DIRECTOR DISCO-BAR
141120 DIRECTOR UNITATI TIP FAST-FOOD
141121 DIRECTOR COFETARIE, PATISERIE
141122 DIRECTOR DE CLUB (HOTELIER)
141123 DIRECTOR DE CAZARE
141201 SEF RESTAURANT
141202 DIRECTOR DE DEPARTAMENT ALIMENTATIE
141203 DIRECTOR DE DEPARTAMENT CATERING
142001 PRESEDINTE COOPERATIVA DE CONSUM
142002 SEF BAZA RECEPTIE
142003 SEF SERVICIU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL
142004 SEF BIROU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL
142005 VICEPRESEDINTE COOPERATIVA DE CONSUM
142006 SEF STATIE PECO
142007 SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE
142008 MANAGER DE ZONA
142009 INGINER SEF FIRME DE AFACERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE
142010 SEF AGENTIE COMERCIALA
142011 CONDUCATOR INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN COMERT
143101 ANTRENOR FEDERATIE SPORTIVA
143102 COMANDANT AEROCLUB
143103 CONSILIER TERITORIAL SEF INSPECTORATUL PENTRU CULTURA
143104 DIRECTOR ASEZAMANT CULTURAL
143105 MANAGER AL ORGANIZATIEI CULTURALE
143106 PRESEDINTE FEDERATIE SPORTIVA
143107 PRESEDINTE COMPLEX, CLUB SPORTIV
143108 SECRETAR GENERAL FEDERATIE SPORT
143109 SEF AGENTIE CONCURSURI HIPICE
143110 SEF PRODUCTIE FILM
143111 SEF SECTIE PRODUCTIE FILM
143112 SEF ATELIER PRODUCTIE FILM
143113 SEF OFICIU INTERJUDETEAN DIFUZARE FILM
143114 CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN SPORT
143901 SEF ATELIER DECORATOR
143902 SEF AGENTIE/OFICIU TURISM
143903 SEF UNITATE ELEMENTARA DE LUCRU
143904 SEF ATELIER PRESA
143905 SEF LABORATOR CONSERVARE-RESTAURARE OPERE DE ARTA
143906 SEF SERVICIU CONTROL TEHNIC PRESA
143907 CONDUCATOR DE INTREPRINDERE MICA - PATRON (GIRANT) IN TURISM
143908 MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM
143909 DIRECTOR DE AGENTIE DE TURISM TOUROPERATOARE/ DETAILISTA/FILIALA/SUCURSALA
143910 DIRECTOR CENTRU INFORMARE TURISTICA
143911 DIRECTOR DE DEPARTAMENT ORGANIZARE EVENIMENTE
143912 CONDUCATOR DE PENSIUNE TURISTICA (RURALA, AGROTURISTICA, MONTANA)
143913 SEF SERVICIU STATIE, TURA METEO
143914 SEF CENTRU METEO AERONAUTIC
143915 SEF BIROU/STATIE/TURA METEO AERONAUTIC/DE AERODROM
143916 SEF CENTRU NATIONAL PENTRU PROTECTIA METEOROLOGICA A NAVIGATIEI AERIENE
143917 SEF ECHIPA INTERVENTII SI SUPRAVEGHERE ECHIPAMENTE IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN
211101 FIZICIAN
211102 CERCETATOR IN FIZICA
211103 ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA
211104 CERCETATOR IN FIZICA-CHIMIE
211105 ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA-CHIMIE
211106 CERCETATOR IN FIZICA TEHNOLOGICA
211107 ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA TEHNOLOGICA
211108 CERCETATOR IN ASTRONOMIE
211109 ASISTENT DE CERCETARE IN ASTRONOMIE
211110 CERCETATOR DE AERONAVE
211111 INGINER DE CERCETARE DE AERONAVE
211112 ASISTENT DE CERCETARE DE AERONAVE
211113 CERCETATOR IN CONSTRUCTII AEROSPATIALE
211114 INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII AEROSPATIALE
211115 ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII AEROSPATIALE
211201 METEOROLOG (STUDII SUPERIOARE)
211202 METEOROLOG PREVIZIONIST
211203 CLIMATOLOG
211204 METEOROLOG AERONAUTIC
211205 CONSILIER/EXPERT IN METEOROLOGIE SI DOMENII CONEXE
211206 ASISTENT METEOROLOG
211207 METEOROLOG AERONAUTIC PROGNOZIST
211208 COORDONATOR INTERVENTII ACTIVE IN ATMOSFERA
211209 CERCETATOR IN METEOROLOGIE
211210 ASISTENT DE CERCETARE IN METEOROLOGIE
211301 CHIMIST
211302 CONSILIER CHIMIST
211303 EXPERT CHIMIST
211304 INSPECTOR DE SPECIALITATE CHIMIST
211305 REFERENT DE SPECIALITATE CHIMIST
211306 CERCETATOR IN CHIMIE
211307 ASISTENT DE CERCETARE IN CHIMIE
211308 CERCETATOR IN BIOCHIMIE TEHNOLOGICA
211309 ASISTENT DE CERCETARE IN BIOCHIMIE TEHNOLOGICA
211310 CERCETATOR IN CHIMIE FIZICA
211311 ASISTENT DE CERCETARE IN CHIMIE FIZICA
211401 CONSILIER GEOLOG
211402 EXPERT GEOLOG
211403 INSPECTOR DE SPECIALITATE GEOLOG
211404 REFERENT DE SPECIALITATE GEOLOG
211405 CONSILIER GEOFIZICIAN
211406 EXPERT GEOFIZICIAN
211407 INSPECTOR DE SPECIALITATE GEOFIZICIAN
211408 REFERENT DE SPECIALITATE GEOFIZICIAN
211409 CONSILIER HIDROGEOLOG
211410 EXPERT HIDROGEOLOG
211411 INSPECTOR DE SPECIALITATE HIDROGEOLOG
211412 REFERENT DE SPECIALITATE HIDROGEOLOG
211413 CONSILIER HIDROLOG
211414 EXPERT HIDROLOG
211415 INSPECTOR DE SPECIALITATE HIDROLOG
211416 REFERENT DE SPECIALITATE HIDROLOG
211417 CONSILIER PEDOLOG
211418 EXPERT PEDOLOG
211419 INSPECTOR DE SPECIALITATE PEDOLOG
211420 REFERENT DE SPECIALITATE PEDOLOG
211421 INGINER GEOLOG
211422 GEOLOG
211423 GEOFIZICIAN
211424 HIDROLOG
211425 PEDOLOG
211426 CERCETATOR IN GEOLOGIE
211427 ASISTENT DE CERCETARE IN GEOLOGIE
211428 CERCETATOR IN GEOLOGIE TEHNICA
211429 ASISTENT DE CERCETARE IN GEOLOGIE TEHNICA
211430 CERCETATOR IN GEOFIZICA
211431 ASISTENT DE CERCETARE IN GEOFIZICA
211432 CERCETATOR IN MINERALOGIA TEHNICA SI EXPERIMENTALA
211433 ASISTENT DE CERCETARE IN MINERALOGIA TEHNICA SI EXPERIMENTALA
211434 CERCETATOR IN GEOCHIMIE
211435 ASISTENT DE CERCETARE IN GEOCHIMIE
211436 CERCETATOR IN GEOLOGIE PETROLIERA
211437 ASISTENT DE CERCETARE IN GEOLOGIE PETROLIERA
211438 CERCETATOR IN GEODEZIE
211439 INGINER DE CERCETARE IN GEODEZIE
211440 ASISTENT DE CERCETARE IN GEODEZIE
211441 CERCETATOR IN CADASTRU
211442 INGINER DE CERCETARE IN CADASTRU
211443 ASISTENT DE CERCETARE IN CADASTRU
212001 CONSILIER MATEMATICIAN
212002 EXPERT MATEMATICIAN
212003 INSPECTOR DE SPECIALITATE MATEMATICIAN
212004 REFERENT DE SPECIALITATE MATEMATICIAN
212005 CONSILIER ACTUAR
212006 EXPERT ACTUAR
212007 INSPECTOR DE SPECIALITATE ACTUAR
212008 REFERENT DE SPECIALITATE ACTUAR
212009 MATEMATICIAN
212010 ACTUAR (STUDII SUPERIOARE)
212011 CONSILIER STATISTICIAN
212012 EXPERT STATISTICIAN
212013 INSPECTOR DE SPECIALITATE STATISTICIAN
212014 REFERENT DE SPECIALITATE STATISTICIAN
212015 CERCETATOR IN MATEMATICA
212016 ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA
212017 CERCETATOR IN MATEMATICA MECANICA
212018 ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA-MECANICA
212019 CERCETATOR IN MATEMATICA APLICATA
212020 ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA APLICATA
212021 CERCETATOR IN MATEMATICA-FIZICA
212022 ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA-FIZICA
212023 CERCETATOR IN MATEMATICA INFORMATICA
212024 ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA-INFORMATICA
212025 CERCETATOR IN STATISTICA
212026 ASISTENT DE CERCETARE IN STATISTICA
212027 CERCETATOR IN DEMOGRAFIE
212028 ASISTENT DE CERCETARE IN DEMOGRAFIE
213101 CONSILIER BIOLOG
213102 EXPERT BIOLOG
213103 INSPECTOR DE SPECIALITATE BIOLOG
213104 REFERENT DE SPECIALITATE BIOLOG
213105 CONSILIER BOTANIST
213106 EXPERT BOTANIST
213107 INSPECTOR DE SPECIALITATE BOTANIST
213108 REFERENT DE SPECIALITATE BOTANIST
213109 CONSILIER ZOOLOG
213110 EXPERT ZOOLOG
213111 INSPECTOR DE SPECIALITATE ZOOLOG
213112 REFERENT DE SPECIALITATE ZOOLOG
213113 CONSILIER ECOLOG
213114 BIOLOG
213115 ZOOLOG
213116 BOTANIST
213117 CONSILIER BACTERIOLOG
213118 EXPERT BACTERIOLOG
213119 INSPECTOR DE SPECIALITATE BACTERIOLOG
213120 REFERENT DE SPECIALITATE BACTERIOLOG
213121 CONSILIER BIOCHIMIST
213122 EXPERT BIOCHIMIST
213123 INSPECTOR DE SPECIALITATE BIOCHIMIST
213124 REFERENT DE SPECIALITATE BIOCHIMIST
213125 CONSILIER FARMACOLOG
213126 EXPERT FARMACOLOG
213127 INSPECTOR DE SPECIALITATE FARMACOLOG
213128 REFERENT DE SPECIALITATE FARMACOLOG
213129 CONSILIER MICROBIOLOG
213130 EXPERT MICROBIOLOG
213131 INSPECTOR DE SPECIALITATE MICROBIOLOG
213132 REFERENT DE SPECIALITATE MICROBIOLOG
213133 FARMACOLOG
213134 BACTERIOLOG
213135 MICROBIOLOG
213136 CERCETATOR IN BIOLOGIE
213137 ASISTENT DE CERCETARE IN BIOLOGIE
213138 CERCETATOR IN MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE
213139 ASISTENT DE CERCETARE IN MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE
213140 CERCETATOR IN BIOLOGIE CHIMIE
213141 ASISTENT DE CERCETARE IN BIOLOGIE CHIMIE
213142 CERCETATOR IN BOTANICA
213143 ASISTENT DE CERCETARE IN BOTANICA
213144 CERCETATOR IN DOMENIUL ZOOLOGIC
213145 ASISTENT DE CERCETARE IN DOMENIUL ZOOLOGIC
213146 CERCETATOR IN ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
213147 ASISTENT DE CERCETARE IN ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
213148 CERCETATOR IN INGINERIA GENETICA
213149 ASISTENT DE CERCETARE IN INGINERIA GENETICA
213201 CONSILIER INGINER AGRONOM
213202 EXPERT INGINER AGRONOM
213203 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER AGRONOM
213204 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER AGRONOM
213205 CONSILIER INGINER HORTICOL
213206 EXPERT INGINER HORTICOL
213207 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER HORTICOL
213208 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER HORTICOL
213209 CONSILIER INGINER ZOOTEHNIST
213210 EXPERT INGINER ZOOTEHNIST
213211 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER ZOOTEHNIST
213212 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER ZOOTEHNIST
213213 SUBINGINER AGRONOM
213214 SUBINGINER ZOOTEHNIST
213215 INGINER TEHNOLOG IN ZOOTEHNIE
213216 PROIECTANT INGINER IN AGRICULTURA
213217 PROIECTANT INGINER IN ZOOTEHNIE
213218 PROIECTANT INGINER IN SILVICULTURA
213219 CONSILIER INGINER SILVIC
213220 EXPERT INGINER SILVIC
213221 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER SILVIC
213222 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER SILVIC
213223 INGINER IMBUNATATIRI FUNCIARE
213224 INGINER/SUBINGINER SILVIC
213225 INGINER AGRONOM
213226 INGINER ZOOTEHNIST
213227 CONSULTANT TEHNIC IN PRODUCTIA DE CEREALE, PLANTE TEHNICE SI FURAJE
213228 SUBINGINER IMBUNATATIRI FUNCIARE
213229 AGENT AGRICOL
213230 BRIGADIER SILVIC
213231 PADURAR
213232 TEHNICIAN AGRONOM - EXPLOATARE
213233 TEHNICIAN ZOOTEHNIST - EXPLOATARE
213234 TEHNICIAN SILVIC - EXPLOATARE
213235 CLASIFICATOR CARCASE
213236 OPERATOR DE INSAMANTARI ARTIFICIALE LA ANIMALE
213237 ADMINISTRATOR BUNURI AGRICOLE
213238 CONSULTANT AFACERI IN AGRICULTURA
213239 CERCETATOR IN AGRICULTURA
213240 INGINER DE CERCETARE IN AGRICULTURA
213241 ASISTENT DE CERCETARE IN AGRICULTURA
213242 INGINER DE CERCETARE IN PEDOLOGIE-AGROCHIMIE
213243 ASISTENT DE CERCETARE IN PEDOLOGIE-AGROCHIMIE
213244 CERCETATOR IN PEDOLOGIE-AGROCHIMIE
213245 CERCETATOR IN HORTICULTURA
213246 INGINER DE CERCETARE IN HORTICULTURA
213247 ASISTENT DE CERCETARE IN HORTICULTURA
213248 CERCETATOR IN AGROMONTANOLOGIE
213249 INGINER DE CERCETARE IN AGROMONTANOLOGIE
213250 ASISTENT DE CERCETARE IN AGROMONTANOLOGIE
213251 CERCETATOR IN SILVICULTURA
213252 INGINER DE CERCETARE IN SILVICULTURA
213253 ASISTENT DE CERCETARE IN SILVICULTURA
213254 CERCETATOR IN ZOOTEHNIE
213255 ASISTENT DE CERCETARE IN ZOOTEHNIE
213256 CERCETATOR IN BIOTEHNOLOGIE PENTRU AGRICULTURA
213257 ASISTENT DE CERCETARE IN BIOTEHNOLOGIE PENTRU AGRICULTURA
213301 EXPERT ECOLOG
213302 INSPECTOR DE SPECIALITATE ECOLOG
213303 REFERENT DE SPECIALITATE ECOLOG
213304 INGINER ECOLOG
213305 ECOLOG
214101 INGINER CONFECTII PIELE SI INLOCUITORI
214102 INGINER TEXTILE, PIELARIE
214103 INGINER TRICOTAJE, CONFECTII
214104 SUBINGINER TEXTILE, PIELARIE
214105 PROIECTANT INGINER TEXTILE, PIELARIE
214106 CONSILIER INGINER TEXTILE, PIELARIE
214107 EXPERT INGINER TEXTILE, PIELARIE
214108 INSPECTOR SPECIALITATE INGINER TEXTILE, PIELARIE
214109 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER TEXTILE, PIELARIE
214110 CONCEPTOR/CONCEPTOR CAO
214111 SPECIALIST INCERCARI COMPONENTE VEHICULE/GRUP MOTOPROPULSOR/OPTIMIZARE ENERGETICA/SISTEME DE MASURARE
214112 SPECIALIST DOCUMENTATIE STUDII
214113 INSTRUCTOR SISTEM DE PRODUCTIE
214114 METODIST
214115 RESPONSABIL AFACERE
214116 MANAGER DE CLADIRE
214117 INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
214118 SUBINGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
214119 CONSILIER INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
214120 EXPERT INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
214121 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
214122 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
214123 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE
214124 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE
214125 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE
214126 CERCETATOR IN PESCUIT SI ACVACULTURA
214127 INGINER DE CERCETARE IN PESCUIT SI ACVACULTURA
214128 ASISTENT DE CERCETARE IN PESCUIT SI ACVACULTURA
214129 SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII
214130 AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII
214131 ANALIST CALITATE
214132 ANALIST MASURATORI METROLOGICE
214133 ANALIST STUDIUL MATERIALELOR
214134 CONSULTANT SISTEM DE CALITATE
214135 LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
214136 PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE
214137 DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA
214138 AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI
214201 INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
214202 SUBINGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
214203 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
214204 INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
214205 INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
214206 INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII
214207 PROIECTANT INGINER INSTALATII
214208 PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII
214209 CONSILIER INGINER CONSTRUCTII
214210 EXPERT INGINER CONSTRUCTII
214211 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII
214212 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII
214213 CONDUCATOR DE LUCRARI CIVILE
214214 DIRIGINTE SANTIER (STUDII SUPERIOARE)
214215 CERCETATOR IN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
214216 INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
214217 ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
214218 CERCETATOR IN CONSTRUCTII DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
214219 INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
214220 ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
214221 CERCETATOR IN CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
214222 INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
214223 ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
214224 INGINER DE CERCETARE IN INGINERIA SANITARA SI PROTECTIA MEDIULUI
214225 CERCETATOR IN CONSTRUCTII MINIERE
214226 INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII MINIERE
214227 ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII MINIERE
214228 CERCETATOR IN INSTALATII
214229 INGINER DE CERCETARE IN INSTALATII
214230 ASISTENT DE CERCETARE IN INSTALATII
214231 CERCETATOR IN STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE
214232 INGINER DE CERCETARE IN INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE
214233 ASISTENT DE CERCETARE IN INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE
214301 CERCETATOR IN CENTRALE HIDROELECTRICE IN INGINERIA MEDIULUI
214302 INGINER DE CERCETARE IN CENTRALE HIDROELECTRICE IN INGINERIA MEDIULUI
214303 ASISTENT DE CERCETARE IN CENTRALE HIDROELECTRICE IN INGINERIA MEDIULUI
214401 INGINER MECANIC
214402 SUBINGINER MECANIC
214403 INGINER ELECTROMECANIC MINIER
214404 INGINER MATERIAL RULANT CALE FERATA
214405 INGINER MECANICA AGRICOLA
214406 INGINER AVIATIE
214407 INGINER NAVE
214408 INGINER MASINI-UNELTE
214409 INGINER MECANICA FINA
214410 INGINER MASINI TERMICE
214411 INGINER MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE
214412 INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE
214413 INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC CHIMIC
214414 INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PETROLIER
214415 INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC MASINI AGRICOLE
214416 INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC TEXTIL
214417 INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU CONSTRUCTII
214418 INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU PRELUCRARE LA CALD
214419 INGINER MECANIC MASINI INSTALATII MINIERE
214420 SUBINGINER MECANIC TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
214421 SUBINGINER MECANIC UTILAJE SI TEHNICA SUDURII
214422 SUBINGINER MECANIC, MECANICA FINA
214423 SUBINGINER MECANIC MATERIAL RULANT DE CALE FERATA
214424 SUBINGINER MECANIC MECANICA AGRICOLA
214425 SUBINGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU CHIMIE
214426 SUBINGINER MECANIC UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII
214427 SUBINGINER MECANIC AVIOANE SI MOTOARE DE AVIATIE
214428 SUBINGINER MECANIC CONSTRUCTII CORP DE NAVA
214429 SUBINGINER MECANIC INSTALATII NAVALE DE BORD
214430 SUBINGINER MECANIC AUTOMOBILE
214431 SUBINGINER MECANIC UTILAJE PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI
214432 SUBINGINER MECANIC UTILAJE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE
214433 CONSILIER INGINER MECANIC
214434 EXPERT INGINER MECANIC
214435 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER MECANIC
214436 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER MECANIC
214437 PROIECTANT INGINER AERONAVE
214438 PROIECTANT INGINER MECANIC
214439 INGINER PILOT DE INCERCARE
214440 SUBINGINER PROIECTANT MECANIC
214441 SPECIALIST REGLEMENTARI/CARTI DE IDENTITATE VEHICULE/VERIFICARI TEHNICE INMATRICULARE/INSPECTII TEHNICE/ OMOLOGARI OFICIALE
214442 SPECIALIST PRESTATII VEHICULE
214443 SPECIALIST MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
214444 INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE
214445 INGINER TEHNOLOG IN FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI
214446 SUBINGINER TEHNOLOG IN FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI
214447 INGINER PENTRU PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)
214448 CERCETATOR IN SISTEME DE PROPULSIE
214449 INGINER DE CERCETARE IN SISTEME DE PROPULSIE
214450 ASISTENT DE CERCETARE IN SISTEME DE PROPULSIE
214451 CERCETATOR IN ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD
214452 INGINER DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD
214453 ASISTENT DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD
214454 CERCETATOR IN MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE
214455 INGINER DE CERCETARE IN MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE
214456 ASISTENT DE CERCETARE IN MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICE
214457 CERCETATOR IN MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE
214458 INGINER DE CERCETARE IN MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE
214459 ASISTENT DE CERCETARE IN MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE
214460 CERCETATOR IN ECHIPAMENTE DE PROCES
214461 INGINER DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE DE PROCES
214462 ASISTENT DE CERCETARE IN ECHIPAMENTE DE PROCES
214463 CERCETATOR IN MECANICA FINA
214464 INGINER DE CERCETARE IN MECANICA FINA
214465 ASISTENT DE CERCETARE IN MECANICA FINA
214466 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
214467 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
214468 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
214469 CERCETATOR IN CONSTRUCTII DE MASINI AGRICOLE
214470 INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE MASINI AGRICOLE
214471 ASISTENT DE CERCETARE IN CONSTRUCTII DE MASINI AGRICOLE
214472 CERCETATOR IN AUTOVEHICULE RUTIERE
214473 INGINER DE CERCETARE IN AUTOVEHICULE RUTIERE
214474 ASISTENT DE CERCETARE IN AUTOVEHICULE RUTIERE
214475 CERCETATOR IN UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE
214476 INGINER DE CERCETARE IN UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE
214477 ASISTENT DE CERCETARE IN UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE
214478 CERCETATOR IN UTILAJE SI TEHNOLOGIA AMBALARII
214479 INGINER DE CERCETARE IN UTILAJE SI TEHNOLOGIA AMBALARII
214480 ASISTENT DE CERCETARE IN UTILAJE SI TEHNOLOGIA AMBALARII
214481 CERCETATOR IN CREATIA TEHNICA IN CONSTRUCTIA DE MASINI
214482 INGINER DE CERCETARE IN CREATIA TEHNICA IN CONSTRUCTIA DE MASINI
214483 ASISTENT DE CERCETARE IN CREATIA TEHNICA IN CONSTRUCTIA DE MASINI
214484 CERCETATOR IN MASINI SI INSTALATII MECANICE
214485 INGINER DE CERCETARE IN MASINI SI INSTALATII MECANICE
214486 ASISTENT DE CERCETARE IN MASINI SI INSTALATII MECANICE
214487 CERCETATOR IN INSTALATII SI UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE
214501 INGINER PETROCHIMIST
214502 SUBINGINER PETROCHIMIST
214503 PROIECTANT INGINER CHIMIST
214504 CONSILIER INGINER CHIMIST
214505 EXPERT INGINER CHIMIST
214506 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER CHIMIST
214507 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER CHIMIST
214508 CONSILIER INGINER PETROCHIMIST
214509 EXPERT INGINER PETROCHIMIST
214510 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PETROCHIMIST
214511 REFERENT DE SPECIALITATE PETROCHIMIST
214512 BIOCHIMIST
214513 INGINER CHIMIST
214514 INGINER IN INDUSTRIA ALIMENTARA
214515 SUBINGINER IN INDUSTRIA ALIMENTARA
214516 PROIECTANT INGINER PRODUSE ALIMENTARE
214517 CONSILIER INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA
214518 EXPERT INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA
214519 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA
214520 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA
214521 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ANORGANICE
214522 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ANORGANICE
214523 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ANORGANICE
214524 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ORGANICE
214525 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ORGANICE
214526 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA SUBSTANTELOR ORGANICE
214527 CERCETATOR IN PETROCHIMIE SI CARBOCHIMIE
214528 INGINER DE CERCETARE IN PETROCHIMIE SI CARBOCHIMIE
214529 ASISTENT DE CERCETARE IN PETROCHIMIE SI CARBOCHIMIE
214530 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA COMPUSILOR MACROMOLECULARI
214531 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA COMPUSILOR MACROMOLECULARI
214532 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA COMPUSILOR MACROMOLECULARI
214533 CERCETATOR IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE
214534 INGINER DE CERCETARE IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELORALIMENTARE
214535 ASISTENT DE CERCETARE IN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE
214601 INGINER METALURGIE EXTRACTIVA
214602 INGINER MINIER
214603 SUBINGINER METALURGIST
214604 SUBINGINER MINIER
214605 INGINER PREPARATOR MINIER
214606 CONSILIER INGINER METALURG
214608 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER METALURG
214609 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER METALURG
214610 CONSILIER INGINER MINIER
214611 EXPERT INGINER MINIER
214612 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER MINIER
214613 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER MINIER
214614 INGINER PRELUCRARI METALURGICE
214615 INGINER METALURGIE NEFEROASA
214616 INGINER PETROLIST
214617 SUBINGINER PETROLIST
214618 CONSILIER INGINER PETROLIST
214619 EXPERT INGINER PETROLIST
214620 REFERENT INGINER PETROLIST
214621 PROIECTANT INGINER PETROLIST
214622 INGINER TEHNOLOG METALURG
214623 PROIECTANT INGINER METALURG
214624 PROIECTANT INGINER IN MINERIT
214625 INGINER MINERALURG
214626 CERCETATOR IN EXPLOATARI MINIERE
214627 INGINER DE CERCETARE IN EXPLOATARI MINIERE
214628 ASISTENT DE CERCETARE IN EXPLOATARI MINIERE
214629 CERCETATOR IN PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE
214630 INGINER DE CERCETARE IN PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE
214631 ASISTENT DE CERCETARE IN PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE
214632 CERCETATOR IN PETROL (EXTRACTIE-PROSPECTIUNE)
214633 INGINER DE CERCETARE IN PETROL (EXTRACTIE-PROSPECTIUNE)
214634 ASISTENT DE CERCETARE IN PETROL (EXTRACTIEPROSPECTIUNE)
214635 CERCETATOR IN TOPOGRAFIE MINIERA
214636 INGINER DE CERCETARE IN TOPOGRAFIE MINIERA
214637 ASISTENT DE CERCETARE IN TOPOGRAFIE MINIERA
214638 CERCETATOR IN INGINERIA PROCESELOR SIDERURGICE
214639 INGINER DE CERCETARE IN INGINERIA PROCESELOR SIDERURGICE
214640 ASISTENT DE CERCETARE IN INGINERIA PROCESELOR SIDERURGICE
214641 CERCETATOR IN METALURGIA NEFEROASA
214642 INGINER DE CERCETARE IN METALURGIA NEFEROASA
214643 ASISTENT DE CERCETARE IN METALURGIA NEFEROASA
214645 INGINER DE CERCETARE IN TURNAREA METALELOR
214646 ASISTENT DE CERCETARE IN TURNAREA METALELOR
214647 CERCETATOR IN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE
214648 INGINER DE CERCETARE IN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE
214649 ASISTENT DE CERCETARE IN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE
214650 CERCETATOR IN STIINTA MATERIALELOR
214651 INGINER DE CERCETARE IN STIINTA MATERIALELOR
214652 ASISTENT DE CERCETARE IN STIINTA MATERIALELOR
214653 CERCETATOR IN TEHNOLOGII CARBOCHIMICE
214654 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGII CARBOCHIMICE
214655 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGII CARBOCHIMICE
214656 INGINER DE CERCETARE IN INSTALATII SI UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE
214657 ASISTENT DE CERCETARE IN INSTALATII SI UTILAJE PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE
214707 EXPERT INGINER METALURG
214901 INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII
214902 SUBINGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII
214903 INGINER MATERIALE DE CONSTRUCTII
214904 SUBINGINER MATERIALE DE CONSTRUCTII
214905 CONSILIER INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII
214906 EXPERT INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII
214907 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII
214908 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER PRELUCRAREA STICLEI SI CERAMICII
214909 PROIECTANT INGINER CERAMICA, STICLA
214910 CHIMIST IN MATERIALE OXIDICE (STICLA, CERAMICA)
214911 SUBINGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI
214912 PROIECTANT INGINER CELULOZA SI HARTIE
214913 CONSILIER INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI
214914 EXPERT INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI
214915 INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI
214916 REFERENT DE SPECIALITATE INGINER TEHNOLOGIA CELULOZEI SI HARTIEI
214917 CERCETATOR IN INFORMATICA
214918 ASISTENT DE CERCETARE IN INFORMATICA
214919 CERCETATOR IN FILATURA-TESATORIE
214920 INGINER DE CERCETARE IN FILATURA-TESATORIE
214921 ASISTENT DE CERCETARE IN FILATURA-TESATORIE
214922 CERCETATOR IN TRICOTAJE-CONFECTII TEXTILE
214923 INGINER DE CERCETARE IN TRICOTAJE-CONFECTII TEXTILE
214924 ASISTENT DE CERCETARE IN TRICOTAJE-CONFECTII TEXTILE
214925 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA CHIMICA A PRODUSELOR TEXTILE, PIEII, BLANURILOR SI INLOCUITORILOR
214926 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CHIMICA A PRODUSELOR TEXTILE, PIEII, BLANURILOR SI INLOCUITORILOR
214927 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CHIMICA A PRODUSELOR TEXTILE, PIEII, BLANURILOR SI INLOCUITORILOR
214928 CERCETATOR IN CONFECTII DIN PIELE SI INLOCUITORI
214929 INGINER DE CERCETARE IN CONFECTII DIN PIELE SI INLOCUITORI
214930 ASISTENT DE CERCETARE IN CONFECTII DIN PIELE SI INLOCUITORI
214931 CERCETATOR IN EXPLOATARI FORESTIERE
214932 INGINER DE CERCETARE IN EXPLOATARI FORESTIERE
214933 ASISTENT DE CERCETARE IN EXPLOATARI FORESTIERE
214934 INGINER DE CERCETARE IN PROIECTAREA MOBILEI SI PRODUSELOR FINITE DIN LEMN
214935 CERCETATOR IN PRELUCRAREA LEMNULUI
214936 INGINER DE CERCETARE IN PRELUCRAREA LEMNULUI
214937 ASISTENT DE CERCETARE IN PRELUCRAREA LEMNULUI
214938 CERCETATOR IN TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE NECONVENTIONALE
214939 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE NECONVENTIONALE
214940 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE NECONVENTIONALE
214941 CERCETATOR IN TEHNOLOGIA CELULOZEI, HARTIEI, POLIGRAFIEI SI FIBRELOR
214942 INGINER DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CELULOZEI, HARTIEI, POLIGRAFIEI SI FIBRELOR
214943 ASISTENT DE CERCETARE IN TEHNOLOGIA CELULOZEI, HARTIEI, POLIGRAFIEI SI FIBRELOR
214944 CERCETATOR IN TURNAREA METALELOR
214945 ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA
214946 EXPERT ACHIZITII PUBLICE
214947 EXPERT ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE DE MONTAJ
214948 EXPERT MONITORIZARE SI CONTROL LUCRARI DE MONTAJ
214949 EXPERT PREVENIRE-REDUCERE RISCURI TEHNOLOGICE
214950 EXPERT URMARIRE COMPORTARE IN EXPLOATARE LUCRARI MONTAJ
215101 DISPECER ENERGETIC FEROVIAR
215102 DISPECER CENTRALA, HIDROCENTRU, CASCADA, DISPECERATE TERITORIALE
215103 DISPECER RETEA DISTRIBUTIE
215104 DISPECER RETELE DE INALTA TENSIUNE
215105 INGINER ELECTROENERGETICA
215106 RADIOCHIMIST
215107 SUBINGINER ELECTROENERGETICA
215108 INGINER ENERGETICA INDUSTRIALA
215109 INGINER TERMOENERGETICA
215110 PROIECTANT INGINER ELECTROTEHNIC
215111 PROIECTANT INGINER ENERGETICIAN
215112 INGINER RETELE ELECTRICE
215113 SUBINGINER RETELE ELECTRICE
215114 INGINER HIDROENERGETICA
215115 INGINER CENTRALE NUCLEAROELECTRICE
215116 SUBINGINER CENTRALE TERMOELECTRICE
215117 INGINER EXPLOATARE INSTALATII NUCLEARE
215118 PROIECTANT SUBINGINER ELECTROTEHNIC
215119 PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE
215120 SEF TURA DISPECER ENERGETIC
215121 CERCETATOR IN ELECTROTEHNICA
215122 INGINER DE CERCETARE IN ELECTROTEHNICA
215123 ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROTEHNICA
215124 CERCETATOR IN ELECTROFIZICA
215125 INGINER DE CERCETARE IN ELECTROFIZICA
215126 ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROFIZICA
215127 CERCETATOR IN METROLOGIE
215128 INGINER DE CERCETARE IN METROLOGIE
215129 ASISTENT DE CERCETARE IN METROLOGIE
215130 CERCETATOR IN ELECTROMECANICA
215131 INGINER DE CERCETARE IN ELECTROMECANICA
215132 ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROMECANICA
215133 CERCETATOR ROBOTI INDUSTRIALI
215134 INGINER DE CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI
215135 ASISTENT DE CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI
215136 CERCETATOR IN CENTRALE TERMOELECTRICE
215137 INGINER DE CERCETARE IN CENTRALE TERMOELECTRICE
215138 ASISTENT DE CERCETARE IN CENTRALE TERMOELECTRICE
215139 CERCETATOR IN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE
215140 INGINER DE CERCETARE IN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE
215141 ASISTENT DE CERCETARE IN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE
215142 CERCETATOR IN ELECTROENERGETICA
215143 INGINER DE CERCETARE IN ELECTROENERGETICA
215144 ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTROENERGETICA
215145 CERCETATOR IN ENERGETICA INDUSTRIALA
215146 INGINER DE CERCETARE IN ENERGETICA INDUSTRIALA
215147 ASISTENT DE CERCETARE IN ENERGETICA INDUSTRIALA
215201 INGINER ELECTROMECANIC SCB
215202 INGINER AUTOMATIST
215203 INGINER NAVIGATIE
215204 INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII
215205 INGINER PRODUCTIE
215206 INSTRUCTOR INSTALATII
215207 INSTRUCTOR LINII
215208 REVIZOR SIGURANTA CIRCULATIEI FEROVIARE
215209 SUBINGINER AUTOMATIST
215210 SUBINGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII
215211 SUBINGINER REGLAJE SUBANSAMBLE
215212 INGINER DE RECEPTIE SI CONTROL AERONAVE
215213 PROIECTANT INGINER ELECTRONIST
215214 PROIECTANT INGINER DE SISTEME SI CALCULATOARE
215215 PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC
215216 INGINER ELECTROMECANIC
215217 SUBINGINER ELECTROMECANIC
215218 CAPITAN SECUND
215219 CAPITAN PORT (STUDII SUPERIOARE)
215220 SPECIALIST MENTENANTA ELECTROMECANICA-AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
215221 INSPECTOR AERONAUTIC
215222 INGINER SISTEME DE SECURITATE
215223 CERCETATOR IN ELECTRONICA APLICATA
215224 INGINER DE CERCETARE IN ELECTRONICA APLICATA
215225 ASISTENT DE CERCETARE IN ELECTRONICA APLICATA
215226 CERCETATOR IN COMUNICATII
215227 INGINER DE CERCETARE IN COMUNICATII
215228 ASISTENT DE CERCETARE IN COMUNICATII
215229 CERCETATOR IN MICROELECTRONICA
215230 INGINER DE CERCETARE IN MICROELECTRONICA
215231 ASISTENT DE CERCETARE IN MICROELECTRONICA
215232 CERCETATOR IN TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI
215233 INGINER DE CERCETARE IN TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI
215234 ASISTENT DE CERCETARE IN TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI
215235 CERCETATOR IN CALCULATOARE
215236 INGINER DE CERCETARE IN CALCULATOARE
215237 ASISTENT DE CERCETARE IN CALCULATOARE
215238 CERCETATOR IN AUTOMATICA
215239 INGINER DE CERCETARE IN AUTOMATICA
215240 ASISTENT DE CERCETARE IN AUTOMATICA
215301 INGINER EMISIE
215302 INGINER MONTAJ
215303 INGINER ELECTROTEHNIST
215304 INGINER IMAGINE
215305 INGINER SUNET
215306 INGINER-SEF CAR REPORTAJ
215307 SUBINGINER-SEF CAR REPORTAJ
215308 INGINER-SEF SCHIMB EMISIE
215309 SUBINGINER ILUMINAT TEHNOLOGIC
215310 INGINER PROIECTANT COMUNICATII
215311 SUBINGINER PROIECTANT COMUNICATII
215312 INGINER/INSPECTOR DE SPECIALITATE/REFERENT DE SPECIALITATE/EXPERT IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN
215313 CONSILIER TEHNIC
215314 INGINER ILUMINARE
215315 SEF STUDIO RTV
216101 ARHITECT CLADIRI
216102 CONDUCTOR ARHITECT
216103 ARHITECT RESTAURARI
216104 CONSILIER ARHITECT
216105 EXPERT ARHITECT
216106 INSPECTOR DE SPECIALITATE ARHITECT
216107 REFERENT DE SPECIALITATE ARHITECT
216108 PROIECTANT ARHITECT
216109 CERCETATOR IN ARHITECTURA
216110 ASISTENT DE CERCETARE IN ARHITECTURA
216201 ARHITECT PEISAGISTICA SI AMENAJAREA TERITORIULUI
216301 DESIGNER INDUSTRIAL
216302 GRAFICIAN INDUSTRIAL
216303 LUCRATOR IN ATELIERE DE MODELE
216304 COSTUMIER
216305 PICTOR CREATOR COSTUME
216306 MODELIER CONFECTII
216307 DESIGNER VESTIMENTAR
216308 CERCETATOR IN ARTE PLASTICE - DESIGN INDUSTRIAL
216309 ASISTENT DE CERCETARE IN ARTE PLASTICE - DESIGN INDUSTRIAL
216310 CERCETATOR IN ARTE PLASTICE - TEXTILE (TAPISERIE, CONTEXTURI, MODA, IMPRIMEURI)
216311 ASISTENT DE CERCETARE IN ARTE PLASTICE-TEXTILE (TAPISERIE, CONTEXTURI, MODA,IMPRIMEURI)
216312 CERCETATOR IN ARTE PLASTICE - STICLA, CERAMICA, METAL
216313 ASISTENT DE CERCETARE IN ARTE PLASTICE - STICLA, CERAMICA, METAL
216401 URBANIST
216402 ARHITECT URBANISM
216501 CARTOGRAF
216502 INGINER GEODEZ
216503 SUBINGINER GEODEZ
216504 INGINER TOPOGRAF
216505 INGINER TOPOGRAF MINIER
216506 PROIECTANT INGINER GEODEZ
216601 DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII)
216602 ANIMATOR FILM DE ANIMATIE (STUDII MEDII)
216603 INTERMEDIARIST FILM DESENE ANIMATE (STUDII MEDII)
216604 STILIZATOR FILM DESENE ANIMATE (STUDII MEDII)
216605 ASISTENT REGIZOR STUDIO
216606 ASISTENT REGIZOR EMISIE
216607 DESIGNER FLORAL
216608 VIDEOJURNALIST
216609 ART DIRECTOR
216610 DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE)
216611 DESIGNER GRAFICA (STUDII SUPERIOARE)
216612 GRAFICIAN CALCULATOR (STUDII MEDII)
216613 DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII)
221101 MEDIC MEDICINA GENERALA
221102 MEDIC REZIDENT
221103 CONSILIER MEDIC
221104 EXPERT MEDIC
221105 INSPECTOR DE SPECIALITATE MEDIC
221106 REFERENT DE SPECIALITATE MEDIC
221107 MEDIC PRIMAR
221108 MEDIC MEDICINA IN FAMILIE
221109 CERCETATOR IN MEDICINA GENERALA
221110 ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA GENERALA
221201 MEDIC SPECIALIST
222101 ASISTENT MEDICAL GENERALIST
222201 MOASA
223001 CERCETATOR IN MEDICINA TRADITIONALA
223002 ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA TRADITIONALA
223003 INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
223004 TEHNICIAN HOMEOPAT
223005 INSTRUCTOR DE EDUCATIE SANITARA
223006 BIOENERGETICIAN
223007 INFOENERGETICIAN RADIESTEZIST
223008 TERAPEUT IN TERAPII COMPLEMENTARE
224001 PARAMEDIC
225001 EPIZOTOLOG
225002 MEDIC VETERINAR
225003 MEDIC VETERINAR - ONCOLOGIE COMPARATA
225004 CERCETATOR IN MEDICINA VETERINARA
225005 ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA VETERINARA
226101 MEDIC STOMATOLOG
226102 MEDIC STOMATOLOG REZIDENT
226103 MEDIC STOMATOLOG DE SPECIALITATE
226104 CERCETATOR IN MEDICINA STOMATOLOGICA
226105 ASISTENT DE CERCETARE IN MEDICINA STOMATOLOGICA
226201 FARMACIST
226202 FARMACIST REZIDENT
226203 FARMACIST DE SPECIALITATE
226301 INGINER CLINIC
226302 SPECIALIST IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
226303 COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (STUDII SUPERIOARE)
226304 CERCETATOR STIINTIFIC IN BACTERIOLOGIE, MICROBIOCHIMIE, FARMACOLOGIE
226305 ASISTENT DE CERCETARE IN BACTERIOLOGIE, MICROBIOLOGIE, BIOCHIMIE, FARMACOLOGIE
226306 IGIENIST
226307 EVALUATOR DE RISC SI AUDITOR IN DOMENIUL SECURITATII SISANATATII IN MUNCA
226401 FIZIOKINETOTERAPEUT
226402 FIZIOTERAPEUT
226403 CERCETATOR IN FIZIOKINETOTERAPIE
226404 ASISTENT DE CERCETARE IN FIZIOKINETOTERAPIE
226405 KINETOTERAPEUT
226406 PROFESOR DE CULTURA FIZICA MEDICALA
226501 ASISTENT DE NUTRITIE
226502 DIETETICIAN
226503 NUTRITIONIST SI DIETETICIAN
226601 INSTRUCTOR LOGOPED
226602 INTERPRET IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (STUDII MEDII)
226603 LOGOPED
226604 AUDIOLOG
226701 OPTOMETRIST (STUDII SUPERIOARE)
226901 MEDIC IGIENIST
226902 MEDIC EXPERTIZA A CAPACITATII DE MUNCA
226903 MEDIC LEGIST
226904 BIOINGINER MEDICAL
226905 ASISTENT MEDICAL (STUDII SUPERIOARE)
226906 FIZICIAN MEDICAL
226907 MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU
226908 MEDIC DE FAMILIE CU COMPETENTE IN SANATATEA MINTALA
226909 CERCETATOR IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT
226910 ASISTENT DE CERCETARE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT
231001 ASISTENT UNIVERSITAR
231002 CONFERENTIAR UNIVERSITAR
231003 LECTOR UNIVERSITAR
231004 PREPARATOR INVATAMANTUL UNIVERSITAR
231005 PROFESOR UNIVERSITAR
231006 EXPERT CENTRE DE PERFECTIONARE
232001 PROFESOR IN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI
233001 PROFESOR IN INVATAMANTUL LICEAL, POSTLICEAL
233002 PROFESOR IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL
234101 PROFESOR IN INVATAMANTUL PRIMAR
234102 INVATATOR
234103 INSTITUTOR
234201 PROFESOR IN INVATAMANTUL PRESCOLAR
234202 EDUCATOARE
234203 EDUCATOR PUERICULTOR
235101 CERCETATOR IN PEDAGOGIE
235102 ASISTENT DE CERCETARE IN PEDAGOGIE
235103 CONSILIER INVATAMANT
235104 EXPERT INVATAMANT
235105 INSPECTOR SCOLAR
235106 REFERENT DE SPECIALITATE INVATAMANT
235201 DEFECTOLOG
235202 INTERPRET IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (STUDII SUPERIOARE)
235203 EDUCATOR IN UNITATI DE HANDICAPATI
235204 INSTRUCTOR-EDUCATOR IN UNITATI DE HANDICAPATI
235205 PEDAGOG DE RECUPERARE
235901 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE
235902 MENTOR
235903 CONSILIER SCOLAR
235904 DESIGNER INSTRUCTIONAL
235905 DEZVOLTATOR DE E-LEARNING
235906 LABORANT IN INVATAMANT
235907 MAISTRU INSTRUCTOR
235908 PEDAGOG SCOLAR
235909 SECRETAR SCOALA
235910 SEF ATELIER SCOALA
235911 MEDIATOR SCOLAR
235912 INSPECTOR SCOLAR PENTRU IMPLEMENTAREA DESCENTRALIZARII INSTITUTIONALE
235913 INSPECTOR SCOLAR PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
235914 INSPECTOR SCOLAR PENTRU MENTORAT
235915 INSPECTOR SCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
235916 INSPECTOR SCOLAR PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
235917 INSPECTOR SCOLAR PENTRU INVATAMANT PARTICULAR SI LTERNATIVE EDUCATIONALE
235918 INSPECTOR SCOLAR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL
235919 DIRECTOR CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA SI RESURSE EDUCATIONALE (CJARE)
235920 CONSILIER PENTRU TINERET
241101 CONTROLOR TEZAUR
241102 EXPERT CONTABIL-VERIFICATOR
241103 REVIZOR CONTABIL
241104 REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE
241105 AUDITOR INTERN
241106 CONTROLOR DE GESTIUNE
241107 AUDITOR FINANCIAR
241201 CENZOR
241202 COMISAR GARDA FINANCIARA
241203 CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
241204 EXPERT FINANCIAR-BANCAR
241205 INSPECTOR FINANCIAR-BANCAR
241206 INSPECTOR ASIGURARI
241207 COMISAR PRINCIPAL
241208 CONSULTANT BUGETAR
241209 DEALER
241210 EVALUATOR
241211 ANALIST INVESTITII
241212 MANAGER DE FOND ACTIUNI/OBLIGATIUNI
241213 CONSULTANT PLASAMENTE VALORI MOBILIARE
241214 AGENT CAPITAL DE RISC
241215 ADMINISTRATOR CREDITE
241216 SPECIALIST CONTROL RISC
241217 SPECIALIST EVALUARE DAUNE
241218 LICHIDATOR
241219 ADMINISTRATOR JUDICIAR
241220 ANALIST PRET DE REVENIRE/COSTURI
241221 EXPERT FISCAL
241222 CONSULTANT FISCAL
241223 INSPECTOR GENERAL DE BANCA
241224 ECONOMIST BANCA
241225 MANAGER BANCA
241226 MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS
241227 MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING
241228 TREZORIER (STUDII SUPERIOARE)
241229 ANALIST BANCAR/SOCIETATE DE LEASING
241230 OFITER BANCAR (CREDITE, MARKETING, PRODUSE SI SERVICII BANCARE)
241231 ADMINISTRATOR BANCAR/PRODUS LEASING
241232 OPERATOR CIFRU (MESAJE CIFRATE)
241233 PROIECTANT PRODUSE BANCARE
241234 CONSULTANT BANCAR
241235 AGENT COMPENSARE (INTERBANCARA)
241236 REFERENT BANCAR/SOCIETATE DE LEASING
241237 OFITER CONFORMITATE
241238 EXPERT CONFORMITATE
241239 OFITER SECURITATEA INFORMATIEI (SECURITY OFFICER - SO)
241240 ADMINISTRATOR DE RISC
241241 ANALIST CREDITE
241242 INSPECTOR DE SPECIALITATE ASIGURARI
241243 INSPECTOR DE SPECIALITATE SUBSCRIERE
241244 REFERENT DE SPECIALITATE ASIGURARI
241245 CONSILIER VANZARI ASIGURARI
241246 INSPECTOR COORDONATOR ASIGURARI
241247 INSPECTOR DE RISC
241248 INSPECTOR DE SPECIALITATE DAUNE
241249 INSPECTOR COORDONATOR DAUNE
241250 SPECIALIST SISTEM ASIGURARI
241251 EXPERT EVALUATOR DE INTREPRINDERI
241252 EXPERT EVALUATOR DE PROPRIETATI IMOBILIARE
241253 EXPERT EVALUATOR DE BUNURI MOBILE
241254 EXPERT EVALUATOR DE ACTIVE FINANCIARE
241255 PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE
241256 EXPERT IN INGINERIA COSTURILOR INVESTITIONALE
241257 EXPERT CONTRACTARE ACTIVITATI INVESTITIONALE
241258 EXPERT RECEPTIE INVESTITII INDUSTRIALE
241259 EXPERT EFICIENTIZARE INVESTITII
241260 EXPERT EVALUARE-ACTUALIZARE DEVIZE GENERALE INVESTITII
241261 EXPERT ELABORARE-EVALUARE DOCUMENTATII ACHIZITII INVESTITIONALE
241262 EXPERT IN MANAGEMENT ACTIVITATI INVESTITIONALE
241263 EVALUATOR PROIECTE
241264 INSPECTOR CASIER
241265 BROKER DE TEHNOLOGII
241301 CERCETATOR IN FINANTE-BANCI
241302 ASISTENT DE CERCETARE IN FINANTE-BANCI
241303 CERCETATOR IN GESTIUNE, CONTABILITATE, CONTROL FINANCIAR
241304 ASISTENT DE CERCETARE IN GESTIUNE, CONTABILITATE, CONTROL FINANCIAR
241305 ANALIST FINANCIAR
241306 AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC
241307 ASISTENT ANALIST
241308 SPECIALIST BANCAR
241309 ANALIST FINANCIAR BANCAR
241310 ASISTENT BANCAR
241311 SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE
242101 MANAGER PROIECT
242102 SPECIALIST IMBUNATATIRE PROCESE
242103 SPECIALIST STRATEGIE INDUSTRIALA
242104 RESPONSABIL PROCES
242105 COORDONATOR SECRETARIAT STUDIOURI TERITORIALE
242106 MANAGER DE INOVARE
242107 EXPERT IN CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MENTENANTA
242108 MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE
242109 SPECIALIST PLAN PROGRES
242110 SPECIALIST IN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE
242201 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA
242202 EXPERT ADMINISTRATIA PUBLICA
242203 INSPECTOR DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
242204 REFERENT DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
242205 CONSULTANT IN ADMINISTRATIA PUBLICA
242206 REGLEMENTATOR
242207 AGENT DE DEZVOLTARE
242208 ADMINISTRATOR PUBLIC
242209 INSPECTOR DE INTEGRITATE
242210 EXAMINATOR DE STAT DE SPECIALITATE
242211 ADMINISTRATOR PUBLICATII
242212 AGENT CONSULAR
242213 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE
242214 CONSILIER AFACERI EUROPENE
242215 REFERENT RELATII EXTERNE
242216 INSPECTOR DE TRAFIC A.R.R. (STUDII SUPERIOARE)
242217 EXPERT INFORMATII PENTRU AFACERI
242218 ADMINISTRATOR EDITURA
242219 EXPERT APLICARE LEGISLATIE ARMONIZATA IN DOMENIUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
242220 EXPERT LEGISLATIA MUNCII
242301 CONSILIER FORTA DE MUNCA SI SOMAJ
242302 EXPERT FORTA DE MUNCA SI SOMAJ
242303 INSPECTOR DE SPECIALITATE FORTA DE MUNCA SI SOMAJ
242304 EXPERT IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
242305 REFERENT DE SPECIALITATE FORTA DE MUNCA SI SOMAJ
242306 CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA
242307 CONSULTANT IN DOMENIUL FORTEI DE MUNCA
242308 ANALIST PIATA MUNCII
242309 ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI
242310 ANALIST SISTEME SALARIZARE
242311 CONSULTANT RECONVERSIE-MOBILITATE PERSONAL
242312 CONSULTANT CONDITII DE MUNCA
242313 SPECIALIST SISTEME DE CALIFICARE
242314 SPECIALIST RESURSE UMANE
242315 CONSILIER VOCATIONAL
242316 CONSULTANT IN STANDARDIZARE
242317 CONSULTANT IN RESURSE UMANE
242318 CONSULTANT INTERN IN RESURSE UMANE
242319 SPECIALIST IN FORMARE
242320 SPECIALIST IN RECRUTARE
242321 SPECIALIST IN COMPENSATII SI BENEFICII
242322 SPECIALIST IN DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA
242323 SPECIALIST IN RELATII DE MUNCA
242401 FORMATOR
242402 FORMATOR DE FORMATORI
242403 ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE
242404 INSPECTOR DE SPECIALITATE FORMARE, EVALUARE SI SELECTIE PROFESIONALA
242405 EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE
242406 MANAGER DE FORMARE
242407 ADMINISTRATOR DE FORMARE
243101 ART DIRECTOR PUBLICITATE (STUDII MEDII)
243102 ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII SUPERIOARE)
243103 SPECIALIST MARKETING
243104 MANAGER DE PRODUS
243201 SPECIALIST IN RELATII PUBLICE
243202 MEDIATOR
243203 REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING
243204 SPECIALIST PROTOCOL SI CEREMONIAL
243205 CONSULTANT CAMERAL
243206 PURTATOR DE CUVANT
243207 BRAND MANAGER
243208 ORGANIZATOR PROTOCOL
243209 ORGANIZATOR RELATII
243210 ORGANIZATOR TARGURI SI EXPOZITII
243211 PREZENTATOR EXPOZITII
243212 SPECIALIST RELATII SOCIALE
243213 EXPERT RELATII EXTERNE
243214 CURIER DIPLOMATIC
243215 SPECIALIST GARANTII AUTO
243216 ANALIST SERVICII CLIENT
243217 ASISTENT DIRECTOR/RESPONSABIL DE FUNCTIUNE (STUDII SUPERIOARE)
243218 CORESPONDENT COMERCIAL
243219 ASISTENT COMERCIAL
243220 SPECIALIST IN ACTIVITATEA DE LOBBY
243301 ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI
243302 REPREZENTANT MEDICAL
251101 PROIECTANT SISTEME INFORMATICE
251201 ANALIST
251202 PROGRAMATOR
251203 INGINER DE SISTEM IN INFORMATICA
251204 PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC
251205 INGINER DE SISTEM SOFTWARE
251206 MANAGER PROIECT INFORMATIC
251401 SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR
251402 SPECIALIST IN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A ISTEMELOR INFORMATICE
251901 CONSULTANT IN INFORMATICA
252101 ADMINISTRATOR BAZE DE DATE
252201 ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA
252301 ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE
252302 ADMINISTRATOR DE RETEA DE TELEFONIE VOIP
261101 AVOCAT
261102 JURISCONSULT
261103 CONSILIER JURIDIC
261201 PROCUROR
261202 JUDECATOR
261203 MAGISTRAT-ASISTENT
261204 JUDECATOR INSPECTOR
261205 MAGISTRAT CONSULTANT
261206 CONSILIER DE PROBATIUNE
261207 INSPECTOR PROBATIUNE
261901 EXECUTOR JUDECATORESC
261902 INSPECTOR JUSTITIE
261903 EXPERT JURIST
261904 CONSILIER DE JUSTITIE
261905 REFERENT DE SPECIALITATE IN JUSTITIE
261906 NOTAR
261907 INSPECTOR GENERAL JUDECATORESC
261908 INSPECTOR GENERAL NOTARIAL
261909 INSPECTOR GENERAL PENITENCIARE
261910 CONSILIER ARMONIZARE LEGISLATIVA
261911 EXPERT ARMONIZARE LEGISLATIVA
261912 ANALIST ARMONIZARE LEGISLATIVA
261913 REGISTRATOR CARTE FUNCIARA
261914 REVIZOR JURIST
261915 CERCETATOR IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICE
261916 ASISTENT DE CERCETARE IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICE
261917 EXECUTOR BANCAR
261918 CONSILIER PROPRIETATE INDUSTRIALA AUTORIZAT
261919 SPECIALIST PROPRIETATE INTELECTUALA
261920 EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI
262101 ARHIVIST
262102 CONSERVATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII SUPERIOARE)
262103 MUZEOGRAF
262104 RESTAURATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII SUPERIOARE)
262105 CONSERVATOR ARHIVA (STUDII SUPERIOARE)
262106 RESTAURATOR ARHIVA (STUDII SUPERIOARE)
262107 RESTAURATOR BUNURI CULTURALE (STUDII SUPERIOARE)
262201 BIBLIOGRAF
262202 BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE)
262203 DOCUMENTARIST (STUDII SUPERIOARE)
262204 REFERENT DIFUZARE CARTE
262205 LECTOR CARTE
262206 BIBLIOTECAR ARHIVIST
262207 REFERENT DE SPECIALITATE ASEZAMANT CULTURAL
263101 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN MANAGEMENT
263102 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA
263103 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI
263104 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN COMERT SI MARKETING
263105 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE
263106 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST IN GESTIUNEA ECONOMICA
263107 CONSULTANT IN MANAGEMENT
263108 TEHNICIAN ECONOMIST
263109 INGINER ECONOMIST
263110 INSPECTOR DE CONCURENTA
263111 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE)
263112 CERCETATOR ECONOMIST IN MANAGEMENT
263113 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN MANAGEMENT
263114 CERCETATOR ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI
263115 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI
263116 CERCETATOR ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALA
263117 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALA
263118 CERCETATOR ECONOMIST IN ECONOMIE AGROALIMENTARA
263119 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN ECONOMIE AGROALIMENTARA
263120 CERCETATOR ECONOMIST IN MARKETING
263121 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN MARKETING
263122 CERCETATOR ECONOMIST IN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE
263123 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE
263124 CERCETATOR ECONOMIST IN GESTIUNEA ECONOMICA
263125 ASISTENT DE CERCETARE ECONOMIST IN GESTIUNEAECONOMICA
263126 SECRETAR ECONOMIC (STUDII SUPERIOARE)
263201 SOCIOLOG
263202 GEOGRAF
263203 ANALIST DE MEDIU
263204 ANALIST IN TURISM
263205 ANALIST TERITORIAL
263206 ARHEOLOG
263207 CERCETATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARA
263208 CERCETATOR IN SOCIOLOGIE
263209 ASISTENT DE CERCETARE IN SOCIOLOGIE
263210 CERCETATOR IN ANTROPOLOGIE
263211 ASISTENT DE CERCETARE IN ANTROPOLOGIE
263212 CERCETATOR IN GEOGRAFIE
263213 ASISTENT DE CERCETARE IN GEOGRAFIE
263214 CERCETATOR IN ARHEOLOGIE
263215 ASISTENT DE CERCETARE IN ARHEOLOGIE
263216 CERCETATOR IN ETNOLOGIE
263217 ASISTENT DE CERCETARE IN ETNOLOGIE
263301 FILOZOF
263302 ISTORIC
263303 ISTORIOGRAF
263304 POLITOLOG
263305 CERCETATOR IN FILOZOFIE
263306 ASISTENT DE CERCETARE IN FILOZOFIE
263307 CERCETATOR IN ISTORIE
263308 ASISTENT DE CERCETARE IN ISTORIE
263309 CERCETATOR IN STIINTELE POLITICE
263310 ASISTENT DE CERCETARE IN STIINTELE POLITICE
263401 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA
263402 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA CONSILIERE PSIHOLOGICA
263403 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOTERAPIE
263404 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIA MUNCII SI ORGANIZATIONALA
263405 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR
263406 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIA APLICATA IN SERVICII
263407 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE EDUCATIONALA, CONSILIERE SCOLARA SI VOCATIONALA
263408 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
263409 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE APLICATA IN DOMENIUL SECURITATII NATIONALE
263410 PSIHOLOG IN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE JUDICIARA - EVALUAREA COMPORTAMENTULUI SIMULAT PRIN TEHNICA POLIGRAFULUI
263411 PSIHOLOG
263412 PSIHOPEDAGOG
263413 EXPERT POLIGRAF
263414 PSIHOLOG SCOLAR
263415 CERCETATOR IN PSIHOLOGIE
263416 ASISTENT DE CERCETARE IN PSIHOLOGIE
263417 CERCETATOR IN PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
263418 ASISTENT DE CERCETARE IN PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
263419 TERAPEUT OCUPATIONAL
263501 ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR
263502 CONSILIER IN DOMENIUL ADICTIILOR
263503 OFITER CONTROL DOPING
263504 ART-TERAPEUT
263505 ASISTENT SOCIAL CU COMPETENTA IN SANATATEA MINTALA
263506 SPECIALIST IN EVALUAREA VOCATIONALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI
263507 SPECIALIST IN ANGAJARE ASISTATA
263508 INSTRUCTOR-EDUCATOR PENTRU ACTIVITATI DE RESOCIALIZARE
263509 ASISTENT PENTRU INGRIJIREA PERSOANELOR VARSTNICE
263510 CERCETATOR IN ASISTENTA SOCIALA
263511 ASISTENT DE CERCETARE IN ASISTENTA SOCIALA
263601 ARHIEPISCOP
263602 ARHIEREU-VICAR
263603 ARHONDAR
263604 CANTOR
263605 CAPELAN
263606 CARDINAL
263607 CHEVRASAMES
263608 CANTARET BISERICESC
263609 CONSILIER CULTE
263610 CONDUCATOR ARHIEPISCOPAL
263611 DIACON
263612 EPISCOP
263613 EXARH
263614 HAHAM
263615 HARMONIST
263616 HATIP
263617 IMAM
263618 INSPECTOR CULTE
263619 MAJGHIAN
263620 MELAMED
263621 MITROPOLIT
263622 MUEZIN
263623 MUFTIU
263624 ORGANIST
263625 PASTOR
263626 PATRIARH
263627 PREOT
263628 PRESEDINTE CULTE
263629 PROTOPOP
263630 PROVICAR
263631 RABIN
263632 SECRETAR CULTE
263633 STARET - STARETA
263634 TREIBAR
263635 VESTITOR
263636 VICAR
264101 POET
264102 SCRIITOR
264201 COMENTATOR PUBLICIST
264202 CORECTOR (STUDII SUPERIOARE)
264203 CORESPONDENT SPECIAL (TARA SI STRAINATATE)
264204 CORESPONDENT RADIO
264205 CORESPONDENT PRESA
264206 CRITIC DE ARTA
264207 EDITORIALIST
264208 FOTOREPORTER
264209 LECTOR PRESA/EDITURA
264210 PUBLICIST COMENTATOR
264211 REDACTOR
264212 REPORTER (STUDII SUPERIOARE)
264213 REPORTER OPERATOR
264214 SECRETAR DE EMISIE (STUDII SUPERIOARE)
264215 SECRETAR DE REDACTIE (STUDII SUPERIOARE)
264216 SECRETAR RESPONSABIL DE AGENTIE
264217 SEF AGENTIE PUBLICITATE
264218 TEHNOREDACTOR
264219 ZIARIST
264220 CRITIC LITERAR
264221 CRITIC MUZICAL
264222 COMENTATOR RADIO TV
264223 REDACTOR RUBRICA
264301 FILOLOG
264302 INTERPRET
264303 INTERPRET RELATII DIPLOMATICE
264304 REFERENT LITERAR
264305 SECRETAR LITERAR
264306 TRADUCATOR (STUDII SUPERIOARE)
264307 TRANSLATOR
264308 GRAFOLOG
264309 REVIZOR LINGVIST
264310 TERMINOLOG
264311 TRANSLATOR EMISIE
264312 CERCETATOR IN LINGVISTICA
264313 ASISTENT DE CERCETARE IN LINGVISTICA
264314 CERCETATOR IN FILOLOGIE
264315 ASISTENT DE CERCETARE IN FILOLOGIE
265101 CARICATURIST (STUDII SUPERIOARE)
265102 ARTIST PLASTIC
265103 DESENATOR FILM ANIMATIE
265104 GRAFICIAN
265105 MACHETIST
265106 PICTOR
265107 PICTOR SCENOGRAF
265108 SCULPTOR
265109 SCULPTOR PAPUSI
265110 RESTAURATOR TABLOURI
265201 ACOMPANIATOR
265202 ARTIST LIRIC
265203 CONCERT MAESTRU
265204 COREPETITOR
265205 CORIST
265206 DIRIJOR
265207 ILUSTRATOR MUZICAL (STUDII SUPERIOARE)
265208 MAESTRU STUDII CANTO
265209 INSTRUMENTIST
265210 MAESTRU COR
265211 REFERENT MUZICAL
265212 SECRETAR MUZICAL
265213 SEF ORCHESTRA
265214 SOLIST INSTRUMENTIST
265215 SOLIST VOCAL
265216 SUFLEUR OPERA
265217 COPIATOR NOTE MUZICALE
265218 SPECIALIST INSTRUMENTE DE SUFLAT
265219 ARTIST INSTRUMENTIST
265220 SOLIST CONCERTIST
265221 DIRIJOR COR
265222 MAESTRU COREPETITOR
265223 ARTIST LIRIC OPERA
265224 CORIST OPERA
265225 MAESTRU ACORDOR PIAN CLAVECIN
265226 MAESTRU LUTIER
265227 SPECIALIST ORGA
265228 REGIZOR MUZICAL
265229 CANTARET
265230 INSTRUMENTIST MUZICANT
265231 DISC-JOCKEY
265232 VIDEO-JOCKEY
265233 MAESTRU DE CEREMONII
265234 INSTRUMENTIST (STUDII MEDII)
265301 BALERIN
265302 COREGRAF
265303 MAESTRU STUDII DE BALET
265304 MAESTRU DE BALET
265305 SOLIST BALET
265306 MAESTRU DANS
265307 DANSATOR
265308 INSTRUCTOR DE DANS
265401 CONSULTANT ARTISTIC
265402 CORECTOR TRANSMISIE
265403 INSTRUCTOR FILM
265404 INSTRUCTOR RETEA CINEMATOGRAFICA
265405 LECTOR SCENARII
265406 INTERMEDIARIST FILM DE DESENE ANIMATE (STUDII SUPERIOARE)
265407 STILIZATOR FILM DE DESENE ANIMATE (STUDII SUPERIOARE)
265408 PRODUCATOR DELEGAT FILM
265409 REALIZATOR EMISIUNI RTV
265410 REGIZOR ARTISTIC
265411 REGIZOR EMISIE
265412 REGIZOR STUDIO
265413 REGIZOR SUNET
265414 REGIZOR TEHNIC
265415 SECRETAR SEF PRODUCTIE FILM
265416 SUFLEUR TEATRU
265417 MAESTRU ARTIST CIRC
265418 PRODUCATOR RTV (STIRI)
265419 EDITOR RTV (STIRI)
265420 DIRECTOR IMAGINE
265421 REFERENT DE SPECIALITATE SELECTIE PROGRAME TV
265422 COPYWRITER PUBLICITATE (STUDII SUPERIOARE)
265423 MEDIAPLANNER
265424 PRODUCATOR DELEGAT EVENIMENTE DE MARKETING
265425 REDACTOR PREZENTATOR DE TELEVIZIUNE
265426 ANIMATOR FILM DE ANIMATIE (STUDII SUPERIOARE)
265427 DIRECTOR PRODUCTIE FILM
265428 COORDONATOR PRODUCTIE FILM
265429 ASISTENT PRODUCTIE FILM
265430 PRODUCATOR AUDIOVIDEO
265431 EDITOR COORDONATOR PROGRAME TV
265432 DIRECTOR DE CREATIE
265433 ORGANIZATOR PRODUCTIE (STUDII SUPERIOARE)
265434 SCENOGRAF
265435 ASISTENT SCENOGRAF
265436 VIDEOJURNALIST (STUDII SUPERIOARE)
265437 PRODUCATOR DELEGAT PENTRU TEATRU
265438 REGIZOR CULISE
265439 REGIZOR SCENA
265440 SECRETAR PLATOU
265501 ACTOR
265502 ACTOR MANUITOR DE PAPUSI
265503 ARTIST CIRC
265601 PREZENTATOR (CRAINIC) RADIO
265602 PREZENTATOR (CRAINIC) TELEVIZIUNE
265901 ACROBAT
265902 CLOVN
265903 MAGICIAN
265904 HIPNOTIZATOR
265905 TRAPEZIST
265906 CASCADOR
265907 FIGURANT
265908 DRESOR
311101 LABORANT CHIMIST
311102 TEHNICIAN CHIMIST
311103 LABORANT DETERMINARI FIZICO-MECANICE
311104 TEHNICIAN DETERMINARI FIZICO-MECANICE
311105 LABORANT DETERMINARI GEOLOGICE SI GEOTEHNICE
311106 LABORANT TEHNICA NUCLEARA
311107 TEHNICIAN METEOROLOG
311108 TEHNICIAN GEOLOG
311109 TEHNICIAN HIDROMETRU
311110 PROSPECTOR - PROSPECTII GEOLOGICE, GEOFIZICE
311111 TEHNICIAN HIDROLOG
311112 TEHNICIAN HIDROGEOLOG
311113 LABORANT OPERATOR CENTRALE TERMICE
311114 METROLOG
311115 TEHNICIAN METROLOG
311116 ASISTENT FIZICA SI CHIMIE
311117 OPERATOR METEOROLOG
311118 METEOROLOG AERONAUTIC TEHNICIAN
311119 OPERATOR SPECIALIST CURATARE CHIMICA LA SCHIMBATOARELE DE CALDURA CU PLACI
311201 MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
311202 MAISTRU NORMATOR
311203 TEHNICIAN CONSTRUCTOR
311204 TEHNICIAN HIDROAMELIORATII
311205 TEHNICIAN HIDROTEHNIC
311206 TEHNICIAN TOPOMETRIST
311207 TEHNICIAN PROIECTANT IN CONSTRUCTII
311208 MAISTRU INSTALATOR IN CONSTRUCTII
311209 TEHNICIAN INSTALATII IN CONSTRUCTII
311210 DIRIGINTE SANTIER
311211 TEHNICIAN LABORANT PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI
311212 TEHNICIAN IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
311213 MAISTRU IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
311214 TEHNICIAN PROIECTANT IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
311215 TEHNICIAN DEVIZE SI MASURATORI IN CONSTRUCTII
311216 TEHNICIAN DEVIZIER
311217 TEHNICIAN ATASAMENTIST
311301 DISPECER GESTIUNE URANIU
311302 MAISTRU ELECTROMECANIC
311303 MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN
311304 TEHNICIAN ELECTROENERGETICIAN, TERMOENERGETICIAN
311305 TEHNICIAN ELECTROMECANIC
311306 TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN
311307 TEHNICIAN PROIECTANT ENERGETICIAN/ELECTRICIAN
311308 MAISTRU ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII
311309 TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA - AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
311310 SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII)
311401 MAISTRU ELECTRONICA
311402 TEHNICIAN ELECTRONICA
311403 TEHNICIAN PROIECTANT ELECTRONICA
311501 MAISTRU CAZANGERIE
311502 MAISTRU INSTALATII NAVALE
311503 MAISTRU INTRETINERE SI REPARATII MASINI-UNELTE, UTILITATI, SERVICE, PROTOTIPURI
311504 MAISTRU LACATUS, CONSTRUCTII METALICE
311505 MAISTRU LACATUS MECANIC
311506 TEHNICIAN PROIECTANT MECANIC
311507 MECANIC PENTRU INTRETINEREA APARATELOR DE LANSARE LA ZBOR
311508 MAISTRU MECANIC
311509 MAISTRU MECANIC AUTO
311510 MAISTRU MECANICA AGRICOLA
311511 MAISTRU MECANICA FINA
311512 MAISTRU MONTAJ
311513 MAISTRU PRELUCRARI MECANICE
311514 MAISTRU SCULER-MATRITER
311515 MAISTRU SUDURA
311516 TEHNICIAN CONSTRUCTII NAVALE
311517 TEHNICIAN INSTALATII DE BORD (AVION)
311518 TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE
311519 TEHNICIAN MECANIC
311520 TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE
311521 TEHNICIAN SUDURA
311522 TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC
311523 MAISTRU MECANIC MASINI SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII
311524 TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
311525 TEHNICIAN INCERCARI COMPONENTE VEHICULE/GRUP MOTOPROPULSOR/OPTIMIZARE ENERGETICA/SISTEME DE MASURARE
311526 TEHNICIAN DOCUMENTATIE STUDII
311527 TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE
311528 TEHNICIAN REGLEMENTARI/OMOLOGARI OFICIALE
311529 TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE IMPLANTARE
311530 TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE
311531 TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE PREGATIRE DE INDUSTRIALIZARE
311532 TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA
311533 TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE ORGANIZAREA SI MASURAREA MUNCII
311534 MAISTRU FABRICAREA ARMAMENTULUI
311535 INSPECTOR CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR
311536 INSPECTOR ISCIR
311601 DECONTAMINATOR
311602 LABORANT APA SI APA GREA
311603 LABORANT CONTROL DOZIMETRIE
311604 LABORANT PETROLIST/INDUSTRIA CHIMICA
311605 MAISTRU PETROLIST/INDUSTRIA CHIMICA
311606 LABORANT APA POTABILA
311607 TEHNICIAN PETROLIST CHIMIE INDUSTRIALA
311608 LABORANT PETROCHIMIST
311609 MAISTRU LA FABRICAREA MUNITIEI
311701 LABORANT STRUCTURA MACROSCOPICA SI MICROSCOPICA
311702 MAISTRU METALURGIE
311703 MAISTRU MINIER
311704 MAISTRU PRESATOR METALE
311705 MAISTRU TERMOTEHNIST
311706 TEHNICIAN METALURGIE
311707 TEHNICIAN MINIER
311708 TEHNICIAN PROIECTANT MINIER
311709 TEHNICIAN PROIECTANT METALURG
311710 TEHNICIAN MINERALURG
311711 MAISTRU MINERALURG
311712 MAISTRU TERMIST-TRATAMENTIST
311713 PROBATOR HIDRAULIC PIESE TURNATE
311801 DESENATOR TEHNIC
311802 TRASATOR
311803 DESENATOR
311804 TOPOGRAF
311805 TRASATOR NAVAL - DESENATOR
311806 TRASATOR OPTIC
311807 TEHNICIAN PROIECTANT
311901 MAISTRU IN INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI
311902 MAISTRU TIPOGRAF
311903 PAGINATOR TIPOGRAF
311904 TEHNICIAN NORMARE, SALARIZARE, ORGANIZARE
311905 TEHNICIAN PRET DE COST
311906 TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI
311907 TEHNICIAN PRET DE REVENIRE/COSTURI
311908 TEHNICIAN GESTIUNE SALARIALA
311909 TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI
311910 TEHNICIAN GESTIUNE STOC
311911 MAISTRU IN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE
311912 TEHNICIAN IN INDUSTRIA CONFECTIILOR DIN PIELE SI INLOCUITORI
311913 TEHNICIAN IN INDUSTRIA CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR
311914 TEHNICIAN IN INDUSTRIA INCALTAMINTEI
311915 TEHNICIAN IN INDUSTRIA PIELARIEI
311916 TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA
311917 TEHNICIAN PROIECTANT TEXTILE, PIELARIE
311918 LABORANT IN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE
311919 SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR IMBRACAMINTE
311920 EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR
311921 TEHNICIAN IN INDUSTRIA STICLEI SI CERAMICII
311922 MAISTRU IN INDUSTRIA STICLEI SI CERAMICII
311923 MAISTRU FRIGOTEHNIST
311924 TEHNICIAN FRIGOTEHNIST
311925 TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA
311926 TEHNICIAN LABORANT ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE
311927 TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA EXTRACTIVA
311928 TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA FERMENTATIVA
311929 TEHNICIAN IN INDUSTRIA CARNII, LAPTELUI SI CONSERVELOR
311930 TEHNICIAN IN MORARIT SI PANIFICATIE
311931 TEHNICIAN PROIECTANT IN INDUSTRIA ALIMENTARA
311932 MAISTRU IN INDUSTRIA ALIMENTARA
311933 TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA
311934 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV
311935 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU RADIATII PENETRANTE
311936 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU ULTRASUNETE
311937 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU LICHIDE PENETRANTE
311938 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU PARTICULE MAGNETICE
311939 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV CU CURENTI TURBIONARI
311940 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV PENTRU VERIFICAREA ETANSEITATII
311941 OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR
312101 MASURATOR DE GAZE, TEMPERATURA SI RADIATII
312102 CONTROLOR DE PRODUCTIE LA MINELE DE AUR NATIV
312103 SALVATOR MINIER
312201 CONTROLOR CALITATE DUPA EFECTUAREA PROBELOR LA ARMAMENT SI MUNITIE
312202 CONTROLOR CALITATE PENTRU EXECUTIA ELEMENTELOR LA ARMAMENT SI MUNITIE
312203 CONTROLOR DE CALITATE LA PROTEJARI METALICE
313101 OPERATOR LA INSTALATIILE DIN CENTRALE ELECTRICE
313102 MASINIST LA INSTALATIILE DIN CENTRALE ELECTRICE
313103 OPERATOR LA INSTALATIILE DE CAZANE DIN CENTRALE ELECTRICE
313104 OPERATOR LA INSTALATIILE DE TURBINE CU ABUR SAU GAZE
313105 OPERATOR LA CAMERA DE COMANDA TERMICA
313106 MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALEELECTRICE
313107 MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE
313108 MASINIST LA CENTRALE DIESEL
313109 OPERATOR PUNCT TERMIC
313110 OPERATOR CENTRALA TERMICA
313111 AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE SI INTRETINERE CAZANE
313112 OPERATOR CURATARE CHIMICA LA SCHIMBATOARELE DE CALDURA CU PLACI
313113 OPERATOR SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
313201 OPERATOR LA INSTALATII DE INCINERARE
313202 OPERATOR HIDRAULIC IN ALIMENTARILE CU APA
313203 OPERATOR CIRCUITE RETEA APA
313204 MASINIST LA CONDITIONAREA AERULUI
313205 OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE
313206 OPERATOR MASINI REFRIGERATOARE (CONSERVARE PRIN FRIG)
313401 OPERATOR CHIMIST LA CHIMIZAREA METANULUI
313402 RAFINOR
313403 DISTILATOR LA PRELUCRAREA TITEIULUI
313404 OPERATOR INSTALATII IMBUTELIERE GAZ PETROL LICHEFIAT
313901 MAISTRU-OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
313902 TEHNICIAN-OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
313903 TEHNICIAN IN INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI
313904 CONTROLOR DE CONFORMITATE IN INDUSTRIA DE MASINI
313905 TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII
313906 TEHNICIAN ANALIST CALITATE
313907 TEHNICIAN COTATOR CALITATE
314101 TEHNICIAN IN BACTERIOLOGIE
314102 TEHNICIAN IN BIOCHIMIE
314103 TEHNICIAN IN HEMATOLOGIE
314104 TEHNICIAN IN SEROLOGIE
314105 TEHNICIAN IN BIOLOGIE
314106 TEHNICIAN IN PROTECTIA MEDIULUI (TEHNICIAN ECOLOG)
314107 EVALUATOR SI AUDITOR DE MEDIU
314201 TEHNICIAN AGRONOM - CERCETARE
314202 TEHNICIAN ZOOTEHNIST - CERCETARE
314203 TEHNICIAN PEDOLOG
314301 TEHNICIAN IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
314302 TEHNICIAN PROIECTANT IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
314303 MAISTRU IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
314304 TEHNICIAN SILVIC - CERCETARE
314305 TEHNICIAN IN RECONSTRUCTIA ECOLOGICA
314306 TEHNICIAN CADASTRU FORESTIER
314307 TEHNICIAN AMENAJIST
314308 TEHNICIAN PROIECTANT IN RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
315101 OFITER AJUTOR FLUVIAL/PORTUAR
315102 OFITER RTG
315103 OFITER ELECTRICIAN FLUVIAL/PORTUAR
315104 AGENT DE NAVA
315105 OFITER ELECTRICIAN MARITIM
315106 OFITER MECANIC MARITIM
315107 AJUTOR OFITER MECANIC FLUVIAL
315201 CAPITAN FLUVIAL
315202 CAPITAN PORT
315203 OFITER INTENDENT
315204 OFITER PORT
315205 OFITER DE PUNTE FLUVIAL/PORTUAR
315206 PILOT DE DUNARE MARITIMA
315207 SEF ECHIPAJ MARITIM/FLUVIAL
315208 PILOT DE MARE LARGA, PILOT DE PORT MARITIM
315209 DRAGOR MARITIM/FLUVIAL
315210 PILOT DE PORT MARITIM ASPIRANT/PILOT DE DUNARE ASPIRANT
315211 OFITER DE PUNTE MARITIM
315212 OFITER DE PUNTE MARITIM ASPIRANT/OFITER MECANIC MARITIM ASPIRANT/OFITER ELECTRICIAN MARITIM ASPIRANT
315301 COMANDANT DETASAMENT ZBOR
315302 COMANDANT INSOTITOR DE BORD
315303 COPILOT
315304 INSPECTOR PILOTAJ
315305 MECANIC NAVIGANT AVIATIE
315306 PILOT AERONAVE
315307 PILOT COMANDANT AVION
315308 PILOT INCERCARE
315309 PILOT RECEPTIE SI CONTROL AERONAVE
315310 PARASUTIST RECEPTIE SI CONTROL
315311 PARASUTIST INCERCATOR
315312 PILOT PARASUTISM INCERCATOR
315313 PILOT INSTRUCTOR AERONAVE
315314 INSTRUCTOR PARASUTISM
315315 MECANIC NAVIGANT INSTRUCTOR
315316 MAISTRU AVIATIE
315317 TEHNICIAN AVIATIE
315401 CONTROLOR DIRIJARE NONRADAR
315402 CONTROLOR SOL
315403 CONTROLOR TRAFIC AVIATIA CIVILA
315404 DISPECER SOL
315405 NAVIGATOR DIRIJARE RADAR
315406 NAVIGATOR AVIATIA CIVILA
315407 NAVIGATOR DIRIJARE NONRADAR
315408 NAVIGATOR DIRIJARE ZBOR
315409 NAVIGATOR INSTRUCTOR DIRIJARE RADAR SI NONRADAR
315410 NAVIGATOR SOL
315411 OPERATOR RADAR
315412 OPERATOR RADIOTELECOMUNICATII AERONAUTICE
315413 CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE NONRADAR
315414 CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE RADAR
315415 CONTROLOR TRAFIC AERIAN INFORMARE
315416 NAVIGATOR INFORMARE
315417 OPERATOR/SPECIALIST/INSTRUCTOR TELECOMUNICATII AERONAUTICEAVIATIE CIVILA
315418 SEF TURA TELECOMUNICATII AERONAUTICE AVIATIE CIVILA
315419 CONTROLOR TRAFIC AERIAN (SIMULATOR TRAFIC AERIAN)
315420 NAVIGATOR INSTRUCTOR INFORMARE
315501 AGENT SALVARE AEROPORTUARA SI INSTALATII DE STINSINCENDII
315502 MASINIST AGREGATE AERODROM
315503 OPERATOR INSTALATII CONTROL ANTITERORIST/ANTIDETURNARE
315504 OPERATOR RADIONAVIGANT AVIATIE
315505 OPERATOR RADIONAVIGANT INSTRUCTOR AVIATIE
315506 TEHNICIAN SECURITATE AERIANA
315507 OPERATOR DE HANDLING
315508 INSPECTOR SIGURANTA OPERATIONALA
315509 AGENT DE SECURITATE AEROPORTUARA
315510 DISPECER OPERATIUNI DE ZBOR
315511 REFERENT/INSPECTOR IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN
315512 OPERATOR DISPECERAT OPERATIONAL DE SUPRAVEGHERE IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN
315513 TEHNICIAN PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)
315514 MAISTRU PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)
315515 SEF TURA PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (COMUNICATII, NAVIGATIE, SUPRAVEGHERE)
315516 TEHNICIAN IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN
321101 MAISTRU APARATE ELECTROMEDICALE
321102 TEHNICIAN APARATE ELECTROMEDICALE
321201 AUTOPSIER
321301 ASISTENT FARMACIST
321302 LABORANT FARMACIE
321401 TEHNICIAN PROTEZIST-ORTEZIST
321402 TEHNICIAN ACUSTICIAN-AUDIOPROTEZIST
321502 EVALUATOR ASIGURARI
322101 LABORANT IN OCROTIREA SANATATII
322102 SORA MEDICALA
322201 ASISTENTA PUERICULTOARE
322402 MERCANTIZOR
324001 AGENT VETERINAR
324002 ASISTENT VETERINAR
324003 AUTOPSIER LA ECARISAJ
324004 TEHNICIAN VETERINAR
325101 TEHNICIAN DENTAR
325301 ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
325401 OPTICIAN MEDICAL
325402 OPTOMETRIST (STUDII MEDII)
325501 MASEUR
325502 ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE
325503 ERGOTERAPEUT
325504 REFLEXOTERAPEUT
325601 OFICIANT MEDICAL
325602 TEHNICIAN SANITAR
325603 ASISTENT MEDICAL CONSILIERE HIV/SIDA
325701 MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
325702 MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU
325703 AUDITOR DE MEDIU
325704 EXPERT/SPECIALIST STANDARDIZARE
325705 MONITOR MEDIUL INCONJURATOR
325706 INSPECTOR PENTRU CONFORMARE ECOLOGICA
325707 ASISTENT STANDARDIZARE
325708 MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI
325709 MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
325710 RESPONSABIL DE MEDIU
325711 AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
325712 INSPECTOR PROTECTIA MEDIULUI
325713 SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR
325714 AUDITOR IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE
325715 MANAGER IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE
325716 AUDITOR RESPONSABILITATE SOCIALA
325717 RESPONSABIL AL MANAGEMENTULUI RESPONSABILITATII SOCIALE
325718 MANAGER DE RESPONSABILITATE SOCIALA
325719 INSPECTOR SANITAR
325720 INSPECTOR PROTECTIE SOCIALA
325721 TEHNICIAN IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
325722 TEHNICIAN CONDITII DE MUNCA SI SECURITATE
325723 INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
325724 COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (STUDII MEDII)
325725 OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV PENTRU EXAMINARE VIZUALA
325801 BRANCARDIER
331101 CAMBIST (BROKER VALORI)
331102 AGENT DE SCHIMB
331103 INTERMEDIAR IN ACTIVITATEA FINANCIARA SI COMERCIALA (BROKER)
331104 BROKER BURSA DE MARFURI
331105 AGENT DE VANZARI DIRECTE (PRODUSE FINANCIAR-BANCARE)
331106 TELEOPERATOR FINANCIAR-BANCAR
331107 AGENT MARKETING PENSII PRIVATE
331201 ANALIST TEHNIC PIETE FINANCIARE
331202 OFITER OPERATIUNI FINANCIAR-BANCARE
331301 CALCULATOR DEVIZE
331302 CONTABIL
331303 TEHNICIAN MERCEOLOG
331304 PLANIFICATOR
331305 REVIZOR GESTIUNE
331306 CONTABIL BUGETAR
331307 SECRETAR ECONOMIC (STUDII MEDII)
331308 MERCEOLOG
331309 REFERENT
331401 REFERENT STATISTICIAN
331402 STATISTICIAN
331403 STATISTICIAN MEDICAL
331404 ACTUAR
331405 TEHNICIAN PLANIFICARE/URMARIRE SINTEZE
331501 ESTIMATOR LICITATII
331503 EVALUATOR TEHNIC DAUNE AUTO
332101 AGENT DE ASIGURARE
332102 BROKER IN ASIGURARI
332201 REPREZENTANT TEHNIC
332202 REPREZENTANT COMERCIAL
332203 AGENT DE VANZARI
332401 AGENT COMERCIAL
332403 AGENT VANZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE
333101 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI)
333102 RECEPTIONER CONTRACTARI-ACHIZITII
333103 ADMINISTRATOR CUMPARARI
333104 AGENT CUMPARARI
333105 DECLARANT VAMAL
333106 AGENT TRANZIT
333107 AGENT MARITIM
333301 AGENT REPARTIZARE A FORTEI DE MUNCA
333302 AGENT ORIENTARE PROFESIONALA A SOMERILOR/AGENT INFORMARE PRIVIND CARIERA
333303 AGENT EVIDENTA SI PLATA A AJUTORULUI DE SOMAJ
333304 INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
333305 AGENT OCUPARE
333306 ANALIST RESURSE UMANE
333307 TEHNICIAN MOBILITATE PERSONAL
333308 TEHNICIAN RECONVERSIE PERSONAL
333309 INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE
333310 TEHNICIAN CALIFICARE GESTIUNE COMPETENTE
333311 TEHNICIAN RESURSE UMANE
333401 AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR)
333901 AGENT RECLAMA PUBLICITARA
333902 AGENT LITERAR
333903 IMPRESAR MUZICAL
333904 IMPRESAR TEATRU
333905 MANAGER SPORTIV
333906 ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII)
333907 AGENT SERVICII CLIENT
333908 IMPRESAR ARTISTIC
333909 ORGANIZATOR SPECTACOLE
333910 OPERATOR DE INTERVIU
333911 REFERENT COMERT EXTERIOR
333912 OPERATOR VANZARI PRIN TELEFON
334201 SECRETAR PROCURATURA
334301 SECRETAR ADMINISTRATIV
334302 SECRETAR ASISTENT DIRECTOR
334303 ASISTENT MANAGER
334304 ASISTENT DE CABINET
334401 REGISTRATOR MEDICAL
335101 CONTROLOR VAMAL, CONTROLOR PENTRU DATORIA VAMALA (STUDII MEDII)
335102 REVIZOR VAMAL
335103 REFERENT TIR SI TRANZITE (STUDII MEDII)
335104 REFERENT VAMAL (STUDII MEDII)
335105 EXPERT/INSPECTOR VAMAL
335106 CONTROLOR VAMAL, CONTROLOR PENTRU DATORIA VAMALA, AGENT VAMAL (STUDII SUPERIOARE)
335107 INSPECTOR DE TRAFIC A.R.R. (STUDII MEDII)
335201 INSPECTOR TAXE SI IMPOZITE
335202 OPERATOR ROL
335203 PERCEPTOR
335401 INSPECTOR PENSII, ASIGURARI SOCIALE SI ASISTENTA SOCIALA
335402 REFERENT PENSII, ASIGURARI SOCIALE SI ASISTENTA SOCIALA
335403 INSPECTOR PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENTE SAUAUTORIZATII
335501 INSPECTOR DE POLITIE
335502 DETECTIV
335503 ANCHETATOR POLITIE
335504 DETECTIV PARTICULAR
335901 INSPECTOR METROLOG
335902 INSPECTOR PRETURI
335903 INSPECTOR SALARII
335904 COMISAR
341101 AGENT PROCEDURAL
341102 CONDUCATOR CARTE FUNCIARA
341103 GREFIER
341104 SECRETAR NOTARIAT
341105 TEHNICIAN CRIMINALIST
341106 FUNCTIONAR IN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI
341107 EXECUTOR JUDECATORESC (TRIBUNAL, JUDECATORIE)
341108 ARHIVAR NOTARIAT
341109 GREFIER DACTILOGRAF (CURTEA DE APEL, TRIBUNAL, JUDECATORIE)
341110 GREFIER STATISTICIAN
341111 GREFIER DOCUMENTARIST
341112 SECRETAR DACTILOGRAF LABORATOR EXPERTIZE CRIMINALISTICE
341113 ASISTENT REGISTRATOR
341114 GREFIER ARHIVAR
341115 GREFIER REGISTRATOR
341116 OFITER ANTIFRAUDA FINANCIAR-BANCARA (STUDII MEDII)
341201 ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU
341202 PEDAGOG SOCIAL
341203 LUCRATOR SOCIAL PENTRU PERSOANE CU PROBLEME DE DEPENDENTA
341204 FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARA
341205 LUCRATOR DE TINERET
341301 CALUGAR
341302 CALUGARITA
341303 PREDICATOR
342101 FOTBALIST PROFESIONIST
342102 SPORTIV PROFESIONIST IN ALTE DISCIPLINE SPORTIVE
342103 JUCATOR DE RUGBI
342201 ANTRENOR
342202 INSTRUCTOR SPORTIV
342203 SECRETAR FEDERATIE
342204 ANTRENOR DE FOTBAL PROFESIONIST
342205 INSTRUCTOR ARTE MARTIALE
342206 INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ INOT/SPORTURI EXTREME
342207 ANTRENOR COORDONATOR
342208 ARBITRU JUDECATOR SPORTIV
342209 PREPARATOR SPORTIV
342210 IMPRESAR SPORTIV
342211 OFICIAL SPORTIV ACREDITAT
342212 INSTRUCTOR IN POLIGONUL DE TIR
342213 SUPRAVEGHETOR IN POLIGONUL DE TIR
342214 MONITOR DE SCHI, SNOW-BOARD SI SPORTURI DE ALUNECARE PE ZAPADA
342215 INSTRUCTOR EDUCATIE ACVATICA
342301 ANIMATOR SPORTIV
342302 INSTRUCTOR DE FITNESS
342303 ANTRENOR DE FITNESS
342304 INSTRUCTOR DE AEROBIC-FITNESS
342305 INSTRUCTOR EDUCATIE FIZICA
343101 FOTOGRAF
343102 LABORANT FOTO
343103 RETUSOR FOTO
343104 OPERATOR PRELUCRARE PELICULA
343105 FOTOGRAF SI TEHNICIAN LA ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE SI SUNET
343201 BUTAFOR
343202 DECORATOR INTERIOARE
343203 DESENATOR ARTISTIC (STUDII MEDII)
343204 DECORATOR VITRINE
343205 DESENATOR ARTISTIC (STUDII SUPERIOARE)
343401 SEF DE SALA RESTAURANT
343402 BARMAN-SEF
343403 BUCATAR-SEF
343404 COFETAR-SEF
343405 INSPECTOR CALITATE PRODUCTIE CULINARA
343501 MANUITOR, MONTATOR DECOR
343502 TEHNICIAN MACHETIST
343503 TEHNICIAN RECLAME (DECORATOR)
343504 MAESTRU DE LUMINI
343505 MAESTRU DE SUNET
343506 CARICATURIST (STUDII MEDII)
343507 TEHNOREDACTOR
343508 SECRETAR DE REDACTIE (STUDII MEDII)
343509 ORGANIZATOR DE PRODUCTIE
343510 ASISTENT REGIZOR ARTISTIC
343511 REPORTER (STUDII MEDII)
343512 MACHIOR SPECTACOLE
343513 PERUCHIER
343514 SECRETAR DE EMISIE (STUDII MEDII)
343515 GHID DE ANIMATIE
343516 DOCUMENTARIST (STUDII MEDII)
343517 TRADUCATOR (STUDII MEDII)
343518 VIDEOJURNALIST (STUDII MEDII)
343519 COPYWRITER PUBLICITATE (STUDII MEDII)
343520 CORECTOR (STUDII MEDII)
343521 ELECTRICIAN ILUMINARE SCENA
343522 SECRETAR ARTISTIC
351101 OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE
351102 SEF TURA EXPLOATARE IN CENTRE SAU OFICII DE CALCUL
351103 TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE
351104 OPERATOR IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR
351105 ADMINISTRATOR SISTEM DOCUMENTAR
351106 OPERATOR PROMPTER
351107 OPERATOR SUPORT TEHNIC PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE
351201 PROGRAMATOR AJUTOR
351202 ANALIST AJUTOR
352101 ACUSTICIAN CINEMATOGRAFIC
352102 CONTROLOR SI RECONDITIONER FILME
352103 ELECTRICIAN ILUMINARE FILMARE
352104 ETALONER
352105 MAISTRU APARATE VIDEO SI SUNET
352106 MASINIST MECANIC TRAWELING
352107 MECANIC CAMERA FILMARE
352108 MONTOR IMAGINE
352109 MONTOR NEGATIVE SI DE PREGATIRE A PELICULEI
352110 MONTOR POZITIVE
352111 OPERATOR CAMERA DIAFILM, DIAPOZITIVE
352112 OPERATOR EMISIE-RECEPTIE
352113 OPERATOR PRODUCTIE RTV
352114 PREPARATOR FILMARE
352115 PROIECTIONIST
352116 SENZITOMETRIST
352117 STANTATOR DE FILME
352118 OPERATOR TRUKA
352119 EDITOR IMAGINE
352120 TEHNICIAN ILUMINAT TEHNOLOGIC
352121 ILUSTRATOR MUZICAL
352122 CONTROLOR EMISII RTV
352123 MONTOR EMISIE
352124 OPERATOR IMAGINE
352125 OPERATOR RADIO-RADIOFICARE
352126 OPERATOR SUNET
352127 TEHNICIAN RADIOELECTRONIST
352128 TEHNICIAN CATV
352129 OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL
352130 TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES
352131 CAMERAMAN
352132 TEHNICIAN DE ECHIPAMENTE TV
352133 RADIOELECTRONIST STATII DE EMISIE RADIO-TV
352134 TEHNICIAN LA ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE SI SUNET
352135 DESIGNER VIDEO
352201 SEF FORMATIE SISTEME RADIANTE (ANTENE)
352202 TEHNICIAN CONSTRUCTII TELEFONICE
352203 TEHNICIAN RADIOLOCATII
352204 TEHNICIAN TURN PARASUTISM
352205 INSPECTOR EXPLOATARE POSTALA
352206 TEHNICIAN STATII DE EMISIE RADIO-TV
352207 TEHNICIAN STATII RADIORELEE SI SATELIT
352208 MAISTRU MATERIALE EMISIE RTV SI TELECOMUNICATII
352209 PILONIST ANTENIST
352210 TEHNICIAN RETELE DE TELECOMUNICATII
352211 OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII
352212 RADIOELECTRONIST STATII RADIORELEE SI SATELIT
352213 MAISTRU TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII
352214 TEHNICIAN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII
352215 TEHNICIAN PROIECTANT TRANSPORTURI SI COMUNICATII
411001 FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
411002 INSPECTOR DOCUMENTE SECRETE
412001 SECRETARA
412002 SECRETARA DACTILOGRAFA
412003 SECRETARA PRELUCRARE TEXTE
413101 DACTILOGRAFA
413102 STENODACTILOGRAFA
413103 REFERENT TRANSMITERE
413104 TELEFAXIST
413105 TELETIPIST
413106 TELEXIST
413107 TELEBANKER
413201 OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
413202 OPERATOR TEHNICA POLIGRAF
413203 OPERATOR PROCESARE TEXT SI IMAGINE
413204 REGISTRATOR DE ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE
413205 OPERATOR MASINA CONTABILIZAT
413206 OPERATOR MASINA DE CALCULAT
421101 CASIER TEZAUR
421102 CASIER VALUTA
421103 MANUITOR VALORI (PRESA, POSTA)
421104 NUMARATOR BANI
421105 VERIFICATOR BANI
421106 VERIFICATOR VALORI
421107 CASIER TREZORIER
421108 SEF CASIERIE CENTRALA
421109 SEF SUPRAVEGHERE CASE
421110 OPERATOR GHISEU BANCA
421111 OPERATOR GHISEU BIROURI DE SCHIMB
421112 ADMINISTRATOR CONT
421113 REFERENT OPERATII INTRE SEDII
421114 REFERENT CASIER
421201 CRUPIER
421202 SCHIMBATOR FISE - CHANGEUR (CAZINO)
421203 SUPRAVEGHETOR JOCURI (CAZINO)
421204 SEF DE MASA (CAZINO)
421205 CAP DE MASA (CAZINO)
421301 AMANETAR
421401 AGENT FISCAL
421402 COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE
422101 AGENT DE VOIAJ
422102 AGENT DE TURISM
422103 AGENT DE TURISM TOUR-OPERATOR
422104 AGENT DE TRANSPORT TURISTIC INTERN
422105 AGENT DE TRANSPORT INTERNATIONAL
422106 AGENT DE ASISTENTA TURISTICA
422107 AGENT TURISM DE AFACERI
422108 AGENT TRANSPORTURI EXTERNE
422109 AGENT TRANSPORTURI INTERNE
422110 FUNCTIONAR AGENTIE VOIAJ
422301 OFICIANT TELEFOANE
422302 OFICIANT TELEGRAF
422303 RADIOTELEGRAFIST
422304 TELEFONIST
422305 TELEFONIST INSTRUCTOR
422306 TELEGRAFIST (TELEIMPRIMATORIST)
422401 RECEPTIONER DE HOTEL
422402 LUCRATOR CONCIERGE
422403 SEF DE RECEPTIE HOTEL
422404 TEHNICIAN COMPARTIMENT SECURITATE HOTEL
422405 RESPONSABIL CAZARE
422501 IMPIEGAT INFORMATII
422502 FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI
422601 RECEPTIONIST
431101 CALCULATOR PRET COST
431102 FUNCTIONAR ECONOMIC
431103 OPERATOR DEVIZE
431104 SEF SECTIE INVENTAR
431201 AGENT BURSA
431202 CONTABIL FINANCIAR BANCAR
431203 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - STUDII MEDII
431301 PONTATOR
432101 GESTIONAR DEPOZIT
432102 MAGAZINER
432103 OPERATOR SILOZ (SILOZAR)
432104 PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE
432105 RECUZITER
432106 SORTATOR PRODUSE
432107 TREZORIER (STUDII MEDII)
432108 GESTIONAR CUSTODE SALA
432109 PIVNICER
432110 PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA
432111 LUCRATOR GESTIONAR
432112 SEF RAION/ADJUNCT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE
432201 DISPECER
432202 FACTURIST
432203 LANSATOR PRODUSE
432204 PROGRAMATOR PRODUCTIE
432205 DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZARE
432301 AGENT TRANSPORTURI
432302 FUNCTIONAR INFORMATII
432303 CONTROLOR TRAFIC
432304 IMPIEGAT AUTO
432305 IMPIEGAT INFORMATII AVIATIE
432306 IMPIEGAT REGISTRU MISCARE
432307 INSOTITOR VAGOANE
432308 INSPECTOR RNR (REGISTRU NAVAL ROMAN)
432309 INSPECTOR EXPLOATARE TRAFIC
432310 INSTRUCTOR DEPOU
432311 INSTRUCTOR REVIZIE VAGOANE
432312 INSTRUCTOR STATIE
432313 OPERATOR CIRCULATIE MISCARE
432314 OPERATOR COMERCIAL
432315 OPERATOR DANA
432316 OPERATOR PROGRAMARE
432317 PICHER
432318 REDITIONAR
432319 REVIZOR TEHNIC VAGOANE
432320 SCRIITOR VAGOANE
432321 SEF AGENTIE COLECTARE SI EXPEDITIE MARFURI
432322 SEF AUTOGARA
432323 AVIZIER CAI FERATE
432324 SEF HALTA
432325 SEF STATIE TAXARE
432326 SEF TURA LA COMANDA PERSONALULUI DE TREN
432327 SEF TURA PREGATIREA PERSONALULUI LA VAGON-RESTAURANT SI DE DORMIT
432328 SEF TURA REVIZIE VAGOANE
432329 VEGHETOR INCARCARE-DESCARCARE
432330 VERIFICATOR DOCUMENTE EXPEDITIE
432331 EXPEDITOR INTERNATIONAL
432332 OPERATOR RECEPTIE
432333 AGENT CURIER
432334 AGENT STATIE METROU
432335 IMPIEGAT DE MISCARE METROU
432336 OPERATOR MISCARE METROU
432337 OPERATOR PORTUAR STIVATOR
432338 OPERATOR PORTUAR EXPEDITOR
432339 OPERATOR PORTUAR DISPECER/PLANIFICATOR
432340 GRAFICIAN MERS DE TREN
432341 REFERENT DE SPECIALITATE TIR SI TRANZITE (STUDII SUPERIOARE)
432342 AGENT FEROVIAR MARFA
441101 BIBLIOTECAR (STUDII MEDII)
441102 DISCOTECAR
441103 FILMOTECAR
441104 FONOTECAR
441105 FOTOTECAR
441106 MANUITOR CARTE
441107 VIDEOTECAR
441201 AGENT POSTAL
441202 CARTATOR POSTAL
441203 CARTATOR PRESA
441204 CARTATOR TELEGRAME
441205 DIRIGINTE POSTA
441206 FACTOR POSTAL
441207 INSPECTOR TELEGRAME
441208 OFICIANT POSTA TELEGRAME
441209 OFICIANT PRESA
441210 PRELUCRATOR PRESA SCRISA
441211 RESPONSABIL TURA EXPEDITIE
441212 SEF VAGON POSTAL
441301 CODIFICATOR
441302 CORECTOR EDITURA PRESA
441303 CORECTOR-REVIZOR POLIGRAFIE
441501 ARHIVAR
441502 FUNCTIONAR DOCUMENTARE
441503 RESTAURATOR ARHIVA (STUDII MEDII)
441504 CONSERVATOR ARHIVA (STUDII MEDII)
441505 RESTAURATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII MEDII)
441506 CONSERVATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII MEDII)
441507 RESTAURATOR BUNURI CULTURALE (STUDII MEDII)
441508 CONSERVATOR BUNURI CULTURALE
441601 REFERENT EVIDENTA PERSOANELOR
441901 FUNCTIONAR GHISEU SERVICII PUBLICE
441902 EXPERT LOCAL PE PROBLEMELE ROMILOR
511101 INSOTITOR DE BORD
511102 STEWARDESA
511201 CONDUCTOR TREN
511202 REVIZOR BILETE
511203 CONTROLOR BILETE
511204 CONDUCTOR VAGON DE DORMIT SI CUSETA
511205 CONTROLOR ACCES METROU
511206 SEF TURA COMANDA VAGON DE DORMIT - CUSETA
511301 GHID DE TURISM
511302 GHID DE TURISM INTERN (LOCAL)
511303 GHID NATIONAL DE TURISM (TOUR-OPERATOR)
511304 GHID DE TURISM MONTAN, DRUMETIE MONTANA
511305 GHID GALERII DE ARTA/INTERPRET
511306 GHID HABITAT NATURAL FLORA, FAUNA
511307 GHID TURISM ORNITOLOGIC
511308 GHID TURISM SPEOLOGIC
511309 GHID TURISM ECVESTRU
511310 GHID DE TURISM SPORTIV (ALPINISM SI CATARARI PE STANCI/SCHI/BOB/INOT/CANOTAJ/IAHTING/ZBOR CU APARATE ULTRAUSOARE)
511311 GHID MONTAN
511312 GHID OBIECTIV CULTURAL
511313 INSOTITOR GRUP TURISTIC
511314 ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII)
511315 RANGER
511316 CUSTODE PENTRU ARII PROTEJATE
511317 ANIMATOR DE HOTEL
512001 BUCATAR
512002 PIZZAR
512003 BUCATAR SPECIALIST/VEGETARIAN/DIETETICIAN
512004 MAESTRU IN ARTA CULINARA
513101 AJUTOR OSPATAR
513102 OSPATAR (CHELNER)
513103 SOMELIER
513201 BARMAN
513202 BARMAN PREPARATOR
514101 COAFOR
514102 FRIZER
514201 COSMETICIAN
514202 MANICHIURIST
514203 PEDICHIURIST
514204 MASEUR DE INTRETINERE SI RELAXARE
514205 MACHIOR
514206 TATUATOR
514207 MONTATOR BIJUTERII PE CORP
514208 STILIST PROTEZIST DE UNGHII
515101 CABANIER
515102 GUVERNANTA DE HOTEL/ETAJ
515103 LENJEREASA DE HOTEL
515104 ADMINISTRATOR
515105 ADMINISTRATOR PIETE SI TARGURI
515106 INTENDENT
515107 SEF CANTINA
515108 DISPECER PENTRU SERVIRE IN CAMERA (HOTEL)
515201 GOSPODAR
515202 INGRIJITOR VILA
515203 ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA
515204 LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA
515301 INGRIJITOR CLADIRI
515302 AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT
515303 ADMINISTRATOR IMOBILE
516101 ASTROLOG
516201 CAMERISTA HOTEL
516202 INSOTITOR
516203 VALET
516301 ANTREPRENOR SERVICII FUNERARE
516302 DECORATOR SERVICII FUNERARE
516303 IMBALSAMATOR
516401 INGRIJITOR FARMACII, CABINETE VETERINARE
516402 COAFOR CANIN
516501 INSTRUCTOR SCOLAR AUTO
516502 INSTRUCTOR AUTO
516901 AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE
516902 GAZDA CLUB
516903 ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII
516904 AGENT ECOLOG
516905 RAPORTOR ECOLOG
516906 INTRETINATOR TEXTILE-PIELE
516907 ANIMATOR SOCIOEDUCATIV
516908 ANIMATOR CENTRE DE VACANTA
516909 LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA
516910 OPERATOR PARTIE DE SCHI
521201 VANZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE
522101 VANZATOR
522201 ANTICAR
522301 LIBRAR
522302 LUCRATOR CONTROLOR FINAL
522303 LUCRATOR COMERCIAL
522304 LUCRATOR PRODUSE NATURISTE
522305 VANZATOR DE PRODUSE NATURISTE
523001 TAXATOR
523002 VANZATOR DE BILETE
523003 CASIER
523004 CASIER METROU
524101 MANECHIN
524102 MODEL - ATELIER ARTISTIC SI PUBLICITATE
524103 PREZENTATOR MODA
524301 VANZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA
524601 BUFETIER
531101 INGRIJITOR DE COPII
531102 GUVERNANTA
531103 BABYSITTER
531201 ASISTENT MATERNAL
531202 PARINTE SOCIAL
531203 EDUCATOR SPECIALIZAT
532101 BAIES
532102 GIPSAR
532103 INFIRMIER/INFIRMIERA
532104 INGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA
532105 LACAR
532106 NAMOLAR
532201 INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU
532202 INGRIJITOR BOLNAVI LA DOMICILIU
532203 ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
532204 INGRIJITOR LA DOMICILIU
532901 MEDIATOR SANITAR
532902 MEDIATOR SOCIAL
532903 LUCRATOR PRIN ARTE COMBINATE
532904 ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST
532905 ASISTENT PERSONAL DE INGRIJIRE
532906 OPERATOR PRESTATII SOCIALE
532907 SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE SERVICII SOCIALE
532908 LUCRATOR SOCIAL
541101 SEF COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE
541102 SEF FORMATIE INTERVENTIE, SALVARE SI PRIM AJUTOR
541103 SPECIALISTI PENTRU PREVENIRE
541104 SERVANT POMPIER
541105 SEF GRUPA INTERVENTIE
541106 SEF ECHIPA SPECIALIZATA
541201 AGENT POLITIE COMUNITARA
541301 GARDIAN DE INCHISOARE
541302 EDUCATOR IN PENITENCIARE
541401 AGENT DE SECURITATE
541402 AGENT CONTROL ACCES
541403 AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, INTREPRINDERE ETC.)
541404 AGENT GARDA DE CORP
541405 SEF FORMATIE PAZA SI ORDINE
541406 AGENT DE INTERVENTIE PAZA SI ORDINE
541407 AGENT TRANSPORT VALORI
541408 DISPECER CENTRU DE ALARMA
541409 SEF TURA SERVICII SECURITATE
541410 INSPECTOR DE SECURITATE
541411 EVALUATOR DE RISC DE EFRACTIE
541412 CONSULTANT DE SECURITATE
541413 AGENT CU ATRIBUTII PE LINIA ORDINII SI SIGURANTEI PUBLICE IN INCINTA ARENELOR SPORTIVE
541901 SEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA
541902 CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR
541903 SALVATOR LA STRAND
541904 SALVATOR MONTAN
541905 SALVAMAR
541906 GARDIAN FEROVIAR
541907 AGENT CONDUCATOR CAINI DE SERVICIU
611101 AGRICULTOR
611102 GRADINAR
611103 LEGUMICULTOR
611104 LUCRATOR CALIFICAT IN CULTURI DE CAMP SI LEGUMICULTURA
611105 AGRICULTOR PENTRU CULTURI DE CAMP ECOLOGICE
611201 ARBORICULTOR
611202 CIUPERCAR
611203 FLORAR-DECORATOR
611204 FLORICULTOR
611205 PEISAGIST-FLORICULTOR
611206 LUCRATOR CALIFICAT IN FLORICULTURA SI ARBORICULTURA
611207 POMICULTOR
611208 VITICULTOR
611301 FERMIER IN HORTICULTURA
612101 CIOBAN (OIER)
612102 CRESCATOR-INGRIJITOR DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE SI CARNE
612103 TOCATOR DE FURAJE
612104 LUCRATOR CALIFICAT IN CRESTEREA ANIMALELOR
612105 CRESCATOR BOVINE
612106 CRESCATOR PORCINE
612107 MAMOS PORCINE
612108 BACI MONTAN
612109 CIOBAN MONTAN
612110 CRESCATOR DE OI MONTAN
612111 OIER MONTAN
612201 CRESCATOR DE PASARI
612202 FAZANIER
612301 APICULTOR
612302 SERICICULTOR
612901 CRESCATOR DE ANIMALE MICI
612902 CRESCATOR-INGRIJITOR ANIMALE SALBATICE CAPTIVE
612903 CRESCATOR-INGRIJITOR DE ANIMALE DE LABORATOR
612904 CRESCATOR DE MELCI
612905 ANTRENOR CABALINE
612906 CRESCATOR-INGRIJITOR DE CABALINE
612907 HERGHELEGIU
613001 FERMIER IN PRODUCTIA VEGETALA
613002 FERMIER IN PRODUCTIA ANIMALA
613003 AGRICULTOR IN CULTURI VEGETALE SI CRESCATOR DE ANIMALE
621001 CIOPLITOR IN LEMN
621002 CARBONITOR
621003 FASONATOR MECANIC (CHERESTEA)
621004 MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE
621005 PEPINIERIST
621006 PRESATOR STUF
621007 PROTECTIONIST SILVIC
621008 RECOLTATOR STUF
621009 REZINATOR
621010 SEF COLOANA EXPLOATARE STUF
621011 STIVUITOR SI RECEPTIONER SILVIC
621012 TAIETOR SILVIC
621013 PREPARATOR MANGAL
621014 MANGALIZATOR
622101 LUCRATOR IN CULTURI ACVATICE
622102 PISCICULTOR
622201 PESCAR IN APE INTERIOARE SI DE COASTA
622301 PESCAR IN MARI SI OCEANE
622401 PAZNIC DE VANATOARE
711101 MUNCITOR CONSTRUCTOR BARNE, CHIRPICI, PIATRA
711102 CONFECTIONER PLACI DIN DIVERSE MATERIALE
711103 CONFECTIONER PLASE SI PANZE RABIT DIN STUF
711201 SOBAR
711202 ZIDAR COSURI FABRICA
711203 ZIDAR PIETRAR
711204 ZIDAR SAMOTOR
711205 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR
711206 ZIDAR RESTAURATOR
711301 CIOPLITOR IN PIATRA SI MARMURA
711302 CIOPLITOR-MONTATOR PIATRA, MARMURA
711303 GATERIST LA TAIAT BLOCURI DE PIATRA, MARMURA
711304 TAIETOR, SLEFUITOR, LUSTRUITOR PIATRA, MARMURA
711305 RESTAURATOR PIATRA
711401 BETONIST
711402 FIERAR BETONIST
711403 MONTATOR ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT
711404 CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE
711405 OPERATOR INJECTORIST
711406 INJECTORIST IN CONSTRUCTII
711501 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)
711502 DULGHER RESTAURATOR
711901 MUNCITOR HIDROMETRU
711902 PAVATOR
711903 SAPATOR FANTANI
711904 ASFALTATOR
711905 CANTONIER
711906 CHESONIER
711907 CONSTRUCTOR CAI FERATE
711908 CONSTRUCTOR LINII TRAMVAI
711909 DRENOR CANALIST
711910 FASCINAR
711911 FINISOR TERASAMENTE
711912 MUNCITOR HIDROGEOLOG
711913 MUNCITOR CONSTRUCTOR SENAL NAVIGABIL, LUCRARI HIDROTEHNICE SI PORTUARE
711914 SEF ECHIPA INTRETINERE PODURI METALICE, VIADUCTE SI TUNELURI
711915 AGENT HIDROTEHNIC
711916 REVIZOR CALE SAU PUNCTE PERICULOASE
711917 MESERIAS INTRETINERE CALE
711918 SEF ECHIPA INTRETINERE CALE
711919 MESERIAS INTRETINERE PODURI METALICE, VIADUCTE SI TUNELURI
711920 ALPINIST UTILITAR
711921 LABORANT DETERMINARI FIZICO-MECANICE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI
711922 SEF ECHIPA INTRETINERE CALE METROU
711923 SEF ECHIPA LUCRARI ARTA METROU
711924 LUCRATOR PENTRU DRUMURI SI CAI FERATE
711925 MUNCITOR IN TAIERI STRUCTURI CU SCULE DIAMANTATE
712101 ACOPERITOR-INVELITOR TIGLA, AZBOCIMENT, TABLA
712102 CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI
712201 FAIANTAR
712202 MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE
712203 MOZAICAR (EXCLUSIV RESTAURATOR)
712204 PARCHETAR
712205 MOZAICAR RESTAURATOR
712206 LINOLIST
712207 MONTATOR PLACAJE USCATE
712301 IPSOSAR (EXCLUSIV RESTAURATOR)
712302 TURNATOR ORNAMENTALIST
712303 IPSOSAR RESTAURATOR ORNAMENTE DIN IPSOS
712401 IZOLATOR FONIC
712402 IZOLATOR FRIGORIFIC
712403 IZOLATOR HIDROFUG
712404 IZOLATOR LUCRARI SPECIALE (ANTIACIDE SI DE PROTECTIE)
712405 IZOLATOR TERMIC
712406 MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON
712407 ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN
712408 CONFECTIONER GEAM TERMOIZOLATOR
712409 CONFECTIONER TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE
712410 MONTATOR TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE
712411 CONFECTIONER-MONTATOR TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE CU GEAM TERMOIZOLATOR
712412 MONTATOR MATERIALE GEOSINTETICE
712413 SUDOR GEOMEMBRANA
712414 MONTATOR GEOGRILE
712415 MONTATOR MATERIALE GEOTEXTILE SI GEOCOMPOZITE
712501 GEAMGIU
712601 DETECTOR PIERDERI APA SI GAZE
712602 INSTALATOR APA, CANAL
712603 INSTALATOR FRIGOTEHNIST
712604 INSTALATOR INCALZIRE CENTRALA SI GAZE
712605 INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE/TRANSPORT FLUIDE
712606 INSTALATOR VENTILARE SI CONDITIONARE APA
712607 VERIFICATOR CANALE SUBTERANE
712608 INSTALATOR CENTRALE TERMICE
712609 INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
712610 INSTALATOR AUTORIZAT PROIECTARE EXECUTIE SI/SAU EXPLOATARE OBIECTIV/SISTEME DE TRANSPORT SI INMAGAZINARESTOCARE
712611 INSTALATOR AUTORIZAT PROIECTARE EXECUTIE SI/SAU EXPLOATARE OBIECTIV/SISTEME DE DISTRIBUTIE
712612 INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE
712613 OPERATOR INSTALATII APA SI CANALIZARE
712701 FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST)
713101 TAPETAR
713102 ZUGRAV
713103 STUCATURIST
713104 IGNIFUGATOR
713105 OPERATOR TERMOPROTECTIE
713201 LACUITOR LEMN
713202 VOPSITOR INDUSTRIAL
713203 FINISOR-LACUITOR LEMN
713204 VOPSITOR
713205 VOPSITOR AUTO
713301 COSAR
713302 CURATITOR DE FATADE
721101 MODELIER LEMN
721102 MODELIER METAL
721103 MODELATOR-MIEZUITOR
721104 MODELIER NAVAL
721105 OPERATOR LA MASINI DE BRICHETAT SPAN
721106 PREGATITOR METALE VECHI PENTRU RETOPIRE
721107 RECUPERATOR METALE VECHI
721108 TOPITOR ALIAJE TIPOGRAFIE
721109 TOPITOR FONTA SI NEFEROASE
721110 TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE
721111 TURNATOR FONTA PE BANDA
721112 TURNATOR FORMATOR
721113 TURNATOR PREGATITOR OTELARIE
721114 TURNATOR MODELIER
721115 TURNATOR METALE SI NEFEROASE
721116 MODELOR PROTOTIPURI AUTO
721201 BRAZOR
721202 SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE
721203 SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC
721204 SUDOR CU ARC ELECTRIC ACOPERIT SUB STRAT DE FLUX
721205 OPERATOR TAIERE
721206 SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL IN MEDIU DE GAZ PROTECTOR
721207 SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD NEFUZIBIL IN MEDIU DE GAZ PROTECTOR
721208 SUDOR
721301 CAZANGIU RECIPIENTE
721302 PROBATOR HIDRAULIC CAZANE, TEVI, RECIPIENTE
721303 TINICHIGIU CAROSIER
721304 TINICHIGIU INDUSTRIAL
721305 TINICHIGIU DE SANTIER
721306 TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE
721307 CAZANGIU TEVAR
721308 CAZANGIU FORMATOR
721309 TINICHIGIU RESTAURATOR
721310 TINICHIGIU SISTEME DE ACOPERISURI SI INVELITORI
721311 TINICHIGIU SISTEME DE VENTILATIE
721312 TINICHIGIU IN CONSTRUCTII
721401 FINISOR COCLETI
721402 FINISOR ACE SI ACCESORII
721403 CONFECTIONER CAPACE DE CARDE
721404 CONFECTIONER COCLETI
721405 CONFECTIONER PLASE DIN SARMA
721406 FORMATOR TEVI PRIN SUDARE
721407 LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE
721408 LACATUS DE MINA
721409 LACATUS REVIZIE VAGOANE
721410 LACATUS MECANIC
721411 LACATUS-MONTATOR
721412 PRESATOR METALE LA RECE
721413 RECONDITIONER SCULE SI UTILAJE PETROLIERE
721414 SANFRENATOR
721415 PREGATITOR, MONTATOR, REPARATOR ITE, COCLETI, LAMELE, SPETE
721416 REPASATOR GARNITURI CARDE
721417 TUBULATOR NAVAL
721418 MASINIST LA LITOGRAFIAT SI VERNISAT TABLA
721419 MASINIST LA CONFECTIONAREA AMBALAJELOR METALICE
721420 MASINIST LA CONFECTIONAREA TUBURILOR DE ALUMINIU
721421 CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE
721422 MASINIST LA FABRICAREA ACELOR SI ACCESORIILOR
721423 NITUITOR
721424 LACATUS MECANIC DE INTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE
721425 MASINIST LA CONFECTIONAREA SPETELOR SI SPIRALELOR
721426 MONTATOR-AJUSTOR SPETE
721427 LIPITOR SI PROTEJATOR SPETE
721428 TAIETOR GARNITURI DE CARDE
721429 MASINIST MECANIC LA CONFECTIONARE GARNITURI CARDE
721430 LACATUS-DEPANATOR UTILAJE CALCUL
721431 OPERATOR LA MONTAREA SI CONSERVAREA PRODUSELOR DUPA PROBE
721432 SCHELAR
721433 CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII
721434 MONTATOR FATADE SI PERETI CORTINA
721501 MECANIC-MONTATOR INSTALATII CU CABLU IN SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
722101 FORJOR-MATRITER
722102 PRELUCRATOR MECANIC METALE PRETIOASE
722103 PRESATOR PIESE DIN PULBERI METALICE
722104 STANTATOR
722105 PRESATOR, AMBUTISOR LA CALD
722106 FORJOR MANUAL
722107 FORJOR-ARCURAR
722108 FORJOR MECANIC
722109 CONFECTIONER FERODOURI
722110 PREPARATOR PULBERI
722111 CUPTORAR-TERMIST PENTRU FERITE
722112 FIERAR/POTCOVAR
722113 FORMATOR-PRESATOR FERITE
722114 FINISOR FERITE
722115 CONTROLOR DE CALITATE LA FORJARE
722116 CONTROLOR DE CALITATE LA TURNARE
722117 DEBITATOR-EBOSATOR
722118 DUSISATOR-POLIZATOR
722201 LACATUS SDV
722202 SCULER-MATRITER
722203 LACATUS AMC
722204 LACATUS MECANICA FINA
722205 PRELUCRATOR PRIN ELECTROEROZIUNE
722206 LACATUS LA PRELUCRAREA SI INDREPTAREA TEVILOR GHINTUITE
722301 REGLOR LA MASINI PENTRU FABRICAREA CABLURILOR, CONDUCTORILOR ELECTRICI SI MATERIALELOR ELECTRICE
722302 REGLOR LA MASINI PENTRU CONFECTIONAREA ELEMENTELOR GALVANICE
722303 REGLOR BENZI MONTAJ
722304 MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE
722305 REGLOR MASINI DE BOBINAT SI PLATINAT
722306 REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE
722307 REGLOR MASINI-UNELTE
722308 REGLOR-MONTATOR
722309 REGLOR LA MASINI PENTRU FABRICAREA LAMPILOR ELECTRICE
722310 REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE
722311 CONDUCTOR DE INSTALATII
722312 OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE
722313 DOZATOR LA FABRICAREA ELECTROZILOR DE SUDURA
722314 MASINIST LA LAME DE MASINI PENTRU AUTOMATE ASCHIETOARE
722315 DEGRESATOR-IMERSIONER
722316 USCATOR ELECTROZI DE SUDURA
722317 MASINIST LA MASINI SPECIALE FARA ASCHIERE
722318 PREPARATOR AMESTEC DE INVELIS
722319 PREGATITOR SARMA
722320 FINISATOR ELECTROZI DE SUDURA
722321 MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE
722322 MASINIST LA CONFECTIONAREA TUBURILOR DE PROTECTIE SI A DOZELOR DE RAMIFICATIE
722323 OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
722324 OPERATOR LA MASINI DE ELECTROEROZIUNE AUTOMATE
722401 ASCUTITOR LAMINATE LA CALD
722402 ASCUTITOR LAMINATE LA RECE
722403 ASCUTITOR-CALITOR GARNITURI DE CARDE
722404 ASCUTITOR SCULE, INSTRUMENTE MEDICALE SI OBIECTE DE UZ CASNIC
722405 DEBITATOR-SLEFUITOR PERII DE MASINI ELECTRICE
722406 POLIZATOR
722407 SLEFUITOR METALE
722408 FREZOR UNIVERSAL
722409 GAURITOR-FILETATOR
722410 HONUITOR, RODATOR-LEPUITOR
722411 RABOTOR-MORTEZOR UNIVERSAL
722412 RECTIFICATOR UNIVERSAL
722413 STRUNGAR UNIVERSAL
722414 BROSATOR
722415 FREZOR LA MASINI ROTI DINTATE
722416 GRAVOR MECANIC
722417 RABOTOR, MORTEZOR ROTI DINTATE
722418 RECTIFICATOR DANTURA CANELURI
722419 STRUNGAR LA STRUNG PARALEL SI DE DETALONAT
722420 STRUNGAR LA STRUNG REVOLVER
722421 STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL
722422 STRUNGAR LA MASINI ORIZONTALE
722423 STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT
722424 STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT IN COORDONATE
722425 STRUNGAR LA MASINI DE STRUNJIT ROTI CAI FERATE
722426 RECTIFICATOR PIESE PRODUCATOARE DE OCHIURI
722427 SLEFUITOR METALE CU PLUMB INDUSTRIA DE ARMAMENT
722428 DEBITATOR SEMIFABRICATE
722429 CURATITOR-SABLATOR
723101 ELECTRICIAN AUTO
723102 ELECTROMECANIC AUTO
723103 MECANIC AUTO
723104 OPERATOR STANDURI INCERCARI
723105 OPERATOR PREGATIRE INCERCARI VEHICULE
723201 MECANIC AVIATIE
723301 LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT
723302 MECANIC UTILAJ
723303 MECANIC AGRICOL
723304 MOTORIST
723305 UNGATOR-GRESOR
723306 OPERATOR IN VERIFICAREA, REINCARCAREA SI REPARAREA STINGATOARELOR DE INCENDIU
723307 MECANIC INTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE
723308 OPERATOR IN VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOSPECIALELOR DESTINATE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
723309 MECANIC MASINI AGRICOLE
723310 MECANIC TROLIST
731101 AMC-IST
731102 ARMURIER
731103 BLOCATOR, CHITUITOR, DEBLOCATOR
731104 CEASORNICAR
731105 CENTRATOR, DEBORDATOR PIESE OPTICE
731106 CENTRATOR, FINISOR APARATE OPTICE
731107 DEGRESATOR, CURATATOR PIESE SI APARATE OPTICE
731108 LIPITOR LENTILE SI PRISME
731109 MONTATOR APARATURA OPTICA
731110 OPTICIAN
731111 OPTICIAN ARMAMENT
731112 CONFECTIONER SERINGI
731113 PRESATOR PIESE OPTICE
731114 REPARATOR APARATE FOTO
731115 REPARATOR STILOURI, BRICHETE
731116 REPARATOR UMBRELE
731117 GRAVOR PIESE OPTICE
731118 TRATAMENTIST PIESE OPTICE
731119 METROLOG SI DEPANATOR MECANICA FINA, TEHNICA DIGITALA SI ANALOGICA (MFTDA)
731120 METROLOG VERIFICATOR
731201 ACORDOR ACORDEOANE, ARMONICI
731202 ACORDOR PIANE, PIANINE, ORGA, TAMBAL
731203 CASERATOR SI SLEFUITOR DE CELULOID PENTRU CARCASE ACORDEOANE
731204 CERUITOR DE PIASTRINE PENTRU ACORDEOANE
731205 CONSTRUCTOR CLAVIATURA
731206 CONSTRUCTOR-REPARATOR DE ACORDEOANE SI ARMONICI
731207 CONSTRUCTOR-REPARATOR DE ALTE INSTRUMENTE MUZICALE (SUFLAT, PERCUTIE)
731208 FILATOR CORZI PENTRU PIANE
731209 MONTATOR CORP SONOR LA PIANE
731210 MONTATOR-REGLOR PIANE
731211 MONTATOR-AJUSTOR DE ACORDEOANE
731212 LUTIER
731213 CONSTRUCTOR RESTAURATOR DE ORGI
731301 ARGINTAR
731302 BIJUTIER METALE PRETIOASE
731303 CIZELATOR
731304 CIZELATOR CLISEE GALVANICE
731305 CONFECTIONER STAMPILE DE CAUCIUC, METAL, FACSIMILE
731306 GRAVOR MANUAL
731307 TINTUITOR
731308 BIJUTIER METALE COMUNE
731309 GIUVAERGIU
731310 SLEFUITOR DIAMANTE NATURALE
731401 APLICATOR DE DETALII LA PRODUSE DIN CERAMICA
731402 DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA
731403 TURNATOR PRODUSE CERAMICE
731404 FASONATOR PRODUSE CERAMICE
731405 GLAZURATOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA
731406 MODELATOR CERAMICA
731407 OLAR CERAMICA (ARTIZANAT)
731408 PREPARATOR MASE CERAMICE
731409 PRESATOR PRODUSE CERAMICE
731410 RASNITOR SMALT
731411 SLEFUITOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA
731501 BRIGADIER LA FABRICAREA STICLEI
731502 MODELATOR TUBURI SPECTRALE
731503 TRAGATOR, SLEFUITOR, GRADATOR NIVELE
731504 PRELUCRATOR TOPITURA STICLA LA PRESA
731505 PRELUCRATOR TOPITURA STICLA LA TEAVA
731506 FORMATOR TUBURI SPECTRALE
731601 PICTOR DECOR
731602 GRADATOR VASE SI APARATE DE LABORATOR
731603 GRAVOR PRODUSE DE STICLA
731604 INSCRIPTIONER PE PRODUSE DE STICLA SI CERAMICA
731605 PICTOR PE STICLA SI CERAMICA
731606 OGLINDAR
731701 CONFECTIONER PIESE, LINGURI, SPITE, ALBII, DONITE, COZI DE UNELTE, SINDRILA, CIUBERE
731702 CONFECTIONER JUCARII
731703 CONFECTIONER OBIECTE ARTIZANALE DIN LEMN
731704 CONFECTIONER PLUTE
731705 CONFECTIONER GARNITURI PENTRU ETANSARE
731706 PIROGRAVOR
731707 RAMAR POLEITOR
731708 SCULPTOR IN LEMN
731709 CONFECTIONER CRETA SCOLARA
731710 TRAFORATOR MANUAL LEMN
731711 DOGAR MANUAL
731712 ROTAR CARETAS
731713 LUMANARAR
731714 CONFECTIONER CUTITE, BRICE, BRATARI, ANDRELE, AGRAFE, INELE
731715 CONFECTIONER NASTURI, PIEPTENI
731716 CONFECTIONER OBIECTE CASNICE DIN DESEURI DE ALUMINIU SI ALTE METALE
731717 CONFECTIONER OBIECTE DIN IPSOS
731718 CONFECTIONER OBIECTE DIN OS, SCOICA, MICA ETC.
731719 CONFECTIONER CORZI DIN INTESTINE
731720 INCADRATOR TABLOURI
731721 CONFECTIONER MATERIALE DIDACTICE PENTRU STIINTELE NATURII
731722 CONFECTIONER BIDINELE, PENSULE, PERII
731723 CONFECTIONER MATURI
731724 IMPLETITOR DE NUIELE
731725 IMPLETITOR OBIECTE DIN FOI DE PORUMB
731726 IMPLETITOR PAPURA
731727 LEGATOR DE PAR
731728 SORTATOR, SPALATOR PAR
731729 PRELUCRATOR DE PAR LA MASINA
731730 PRELUCRATOR MANUAL DE PAR
731731 IMPLETITOR DIN PANGLICA IMPLETITA
731732 PIEPTANATOR DE PAR LA MASINA
731733 FIERBATOR-USCATOR DE PAR
731801 CONFECTIONER PLASE PESCARESTI
731802 CONFECTIONER ARTICOLE HARTIE
731803 CONFECTIONER BIBELOURI DIN JENILLE
731804 DECORATOR IN PIELE
731805 VELATOR-MATISOR
731806 CONFECTIONER MANUAL DE PRODUSE DIN SFORI SAU FRANGHII
731807 GHEMUITOR
731808 POLIERATOR FRANGHII
731809 CABLATOR FRANGHII
731810 SALUZITOR FRANGHII
731811 CONFECTIONER UNELTE PESCUIT DIN PLASE
731812 CONFECTIONER IMBRACARE VOLANE IN PIELE
731813 PRELUCRATOR DE FULGI SI PENE
731814 FILATOR
731815 AJUTOR MAISTRU FILATOR
731816 TESATOR
731817 TRICOTER MANUAL
731818 AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER
731819 CROSETOR
731820 IMPLETITOR TEXTILE
731821 CONFECTIONER PRESURI
731822 TESATOR RESTAURATOR MANUAL COVOARE
731823 PREGATITOR SI CONFECTIONER CATALOAGE MOSTRE
731824 CONFECTIONER TRICOTAJE DUPA COMANDA
731825 FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR)
731826 REPASATOR
731827 ABURITOR TEXTILE
731828 REPARATOR COVOARE
731829 TESATOR MANUAL
731830 CUSATOR MANUSI PIELE
731831 CROITOR MANUSI PIELE
731832 FINISOR MANUSI PIELE
731833 CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE
731834 CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE
731835 PREGATITOR ARTICOLE MAROCHINARIE
731836 ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE
731901 CONFECTIONER MANUAL IN METALOPLASTIE
731902 CONFECTIONER PROTEZE DENTARE
731903 CONFECTIONER PROTEZE ORTOPEDICE
731904 CONFECTIONER JALUZELE
731905 IMPLETITOR FIBRE PLASTICE
731906 CONFECTIONER FLORI ARTIFICIALE
732101 CULEGATOR LA MASINA DE CULES SI TURNAT RANDURI (LINOTIPIST)
732102 CULEGATOR LA MASINA DE PERFORAT PROGRAME PENTRU MASINILE DE TURNAT TEXT (MONOTASTOR)
732103 CULEGATOR LA MASINA DE TURNAT RANDURI PENTRU TITLURI (LUDLOV)
732104 CULEGATOR MANUAL (ZETAR)
732105 FREZOR-MONTATOR CLISEE
732106 STEREOTIPAR
732107 GALVANOTIPIST
732108 CORODOR PRIN PROCEDEE CHIMICE (TIEFDRUC SI ZINCO)
732109 ZINCOGRAF
732110 COPIST FORMARE TIPAR PLAN
732111 DESENATOR CROMOLITOGRAF
732112 SLEFUITOR-GRANULATOR
732113 GRAVOR PLACI METALICE
732114 GRAVOR PLACI LITOGRAFICE
732115 FOTOGRAVOR
732116 TURNATOR VALURI
732117 MANIPULANT CUTTER-PLOTTER
732201 TIPOGRAF TURNATOR LA MASINILE DE TURNAT TEXT
732202 IMPRIMEUR TEXTIL
732203 IMPRIMATOR SERIGRAF
732204 TAIETOR MATRITE SERIGRAFIE
732205 SERIGRAF
732206 OPERATOR PRESA DE TRANSFER TERMIC
732207 TIPOGRAF-TIPARITOR
732208 DACTILO-ROTAPRINT
732209 OPERATOR LA MASINA ELECTRONICA DE GRAVAT
732210 OPERATOR LA MASINILE DE FOTOCULEGERE (MONOFOTO)
732211 OPERATOR TIPARITURI BRAILLE
732212 HELIOGRAFIST
732213 OPERATOR XEROX
732214 OPERATOR MASINI MULTIPLICAT
732215 TIPOGRAF PRINT DIGITAL SI OFFSET
732216 OPERATOR LA MASINA DE GRAVAT SI DECUPAT CU LASER
732217 OPERATOR LA MASINA DE TAMPOGRAFIAT
732218 TIPOGRAF FLEXOGRAF
732301 LEGATOR MANUAL (IN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)
732302 COLATOR PUBLICITAR
732303 MASINIST IN LEGATORIE MECANICA
732304 STRUNGAR SLEFUITOR TIPOGRAFIE
741101 ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII
741102 ELECTRICIAN DE INTRETINERE IN CONSTRUCTII
741103 INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE
741104 INSTALATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE
741105 MONTATOR INSTALATII SOLARE
741106 ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE
741107 ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI INALTA TENSIUNE
741108 ELECTRICIAN CONSTRUCTOR INSTALATOR APARATURA DE MASURA SI CONTROL
741109 ELECTRICIAN CONSTRUCTOR PENTRU PROBE SI INCERCARI FUNCTIONALE
741110 ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
741201 ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE
741202 BOBINATOR APARATAJ ELECTRIC
741203 ELECTROMECANIC REPARATOR OBIECTE DE UZ CASNIC
741204 BOBINATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE
741205 ELECTRICIAN APARATE MASURA-CONTROL SI AUTOMATIZARE IN CENTRALE TERMOELECTRICE SI NUCLEAROELECTRICE
741206 ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE
741207 BOBINATOR CONDENSATORI PENTRU INSTALATII ELECTRICE
741208 ELECTRICIAN VERIFICARI SI MASURATORI ELECTRICE IN CENTRALE SI RETELE ELECTRICE
741209 BOBINATOR TRANSFORMATOARE
741210 MONTATOR/REGLOR/DEPANATOR DE APARATAJ ELECTRIC
741211 MONTATOR, REGLOR SI DEPANATOR PENTRU APARATE DE MASURA ELECTRICE SI RELEE
741212 MONTATOR, REGLOR SI DEPANATOR DE ASCENSOARE
741213 ELECTRICIAN NAVE
741214 CONFECTIONER CABLAJE AUTO
741215 ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE
741216 ELECTROMECANIC STATIE POMPARE APA-CANAL
741301 ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE
741302 ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE
741303 ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII CABLURI ELECTRICE SUBTERANE
741304 ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE
741305 ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE
741306 ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE
741307 ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII
741308 ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE
741309 ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII ELECTRICE LA MIJLOACE DE TRANSPORT
741310 ELECTRICIAN PENTRU PROTECTIA CATODICA
741311 ELECTRICIAN RURAL
741312 ELECTRICIAN DE MINA
741313 ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
742101 ELECTRICIAN DEPANATOR UTILAJE CALCUL
742102 ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL
742103 PLANTATOR ELEMENTE ELECTRONICE
742104 OPERATOR IN VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA INSTALATIILOR SPECIALE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
742105 TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU
742106 TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR
742201 AUTOMATIST
742202 ELECTROMECANIC SCB (SEMNALIZARE, CENTRALIZARE, BLOCARE)
742203 ELECTROMECANIC RADIO-RADIOFICARE
742204 ELECTROMECANIC RETELE CABLURI
742205 ELECTROMECANIC RETELE LINII
742206 ELECTROMECANIC TELEGRAFIE, TELEFONIE
742207 ELECTRONIST TELECOMUNICATII
742208 JONCTOR
742209 LINIOR
742210 MONTATOR, REGLOR, TESTOR APARATURA DE TELECOMUNICATII SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, CENTRALIZARE SI BLOCARE
742211 ELECTROMECANIC ELECTROALIMENTARE
742212 MUNCITOR RADIOELECTRONIST
742213 ELECTROMECANIC AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
742214 ELECTROMECANIC
751101 CARMANGIER
751102 CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE
751103 MACELAR
751104 STERILIZATOR
751105 TAIETOR PASARI
751106 LUCRATOR LA PRELUCRAREA PESTELUI
751107 AFUMATOR CARNE
751201 BRUTAR
751202 COFETAR
751203 PATISER
751204 PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE
751205 OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR CONGELATE DE PATISERIE SI PANIFICATIE
751301 PASTEURIZATOR PRODUSE LACTATE
751302 PREPARATOR PRODUSE LACTATE
751303 SMANTANITOR
751401 PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE
751402 USCATOR-DESHIDRATOR LEGUME, FRUCTE
751403 PREPARATOR CASTANE, DOVLEAC, PORUMB
751404 LUCRATOR IN PROCESAREA DE FRUCTE DE PADURE SI CIUPERCI DE PADURE
751501 DEGUSTATOR
751601 CONDITIONER TUTUN PENTRU FABRICAREA TIGARETELOR
752101 VOPSITOR LEMN
752102 PREGATITOR PASTE CHIMICE
752103 PREGATITOR PLACI FIBROLEMNOASE SI HARTIE PENTRU FILME
752104 USCATOR, ABURITOR MATERIAL LEMNOS
752201 TAMPLAR UNIVERSAL
752202 TAMPLAR CAROSIER
752203 TAMPLAR MANUAL/ARTIZANAL
752204 MARANGOZ-CALAFATUITOR
752205 ASAMBLATOR LAZI
752206 CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN
752207 CURBATOR-MONTATOR BUTOAIE DIN LEMN
752208 TAMPLAR MANUAL LA PRESARE SI INCLEIERE
752209 CORHANITOR
752210 TAMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR
752211 TAMPLAR MANUAL LA IMBINAREA FURNIRELOR
752212 MARANGOZ CALA-TACHELAGIU
752213 SLEFUITOR, LUSTRUITOR
752214 PREGATITOR SUPRAFETE PENTRU LACUIT
752215 GARDINATOR
752216 CONFECTIONER-MONTATOR CERCURI LA BUTOAIE
752217 DECUPATOR LAMELE DIN LEMN PENTRU LAZI
752218 PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI IN INDUSTRIA LEMNULUI
752219 TAMPLAR RESTAURATOR
752220 RESTAURATOR SARPANTE SI STRUCTURI DIN LEMN
752221 TAMPLAR BINALE
752301 STRUNGAR IN LEMN
752302 REGLOR MASINI DE PRELUCRAT LEMN
752303 TAIETOR DE PRECIZIE IN LEMN
752304 CONFECTIONER ARTICOLE SPECIALE DIN LEMN
752305 CONFECTIONER PARCHETE
752306 CONFECTIONER CUTII CHIBRITURI DIN FURNIR
752307 IMPREGNATOR-USCATOR CHIBRITURI
752308 CONFECTIONER GAMALII CHIBRITURI
752309 MASINIST LA UMPLEREA SI INCHIDEREA CUTIILOR DE CHIBRITURI
752310 PASTATOR CUTII DE CHIBRITURI
752311 FASONATOR CALAPOADE
752312 MONTATOR ACCESORII PENTRU CALAPOADE
752313 FINISOR CALAPOADE
752314 CIRCULARIST LA TAIAT LEMNE DE FOC
752315 CURBATOR LEMN
752316 GRADATOR RECHIZITE SI ARTICOLE TEHNICE DIN LEMN
752317 TAMPLAR MECANIC LA CROIT SI DIMENSIONAT
752318 TAMPLAR MECANIC LA RINDELUIT
752319 TAMPLAR MECANIC LA FREZAT SI GAURIT
752320 TAMPLAR MECANIC LA STRUNJIT
752321 TAMPLAR MECANIC LA SLEFUIT
752322 CONFECTIONER MINE PENTRU CREIOANE
752323 INNOBILATOR SCANDURELE PENTRU CREIOANE
752324 FASONATOR CREIOANE SI TOCURI
752325 FINISOR CREIOANE SI TOCURI
752326 PREPARATOR PASTE CHIMICE PENTRU CHIBRITURI
752327 CONFECTIONER CUTII CHIBRITURI DIN CARTON
752328 OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA IN PRELUCRAREA LEMNULUI
753101 CROITOR
753102 LENJER, CONFECTIONER LENJERIE DUPA COMANDA
753103 CONFECTIONER PALARII
753104 AJUTOR MAISTRU CROITOR
753105 PLIOR CONFECTII
753106 MODISTA
753107 CEAPRAZAR-SEPCAR
753108 CURATITOR-REPARATOR PALARII
753109 RETUSIER CONFECTII
753110 BLANAR-CONFECTIONER IMBRACAMINTE DIN BLANA, DUPA COMANDA
753111 CONFECTIONER IMBRACAMINTE DIN PIELE SI INLOCUITORI, DUPA COMANDA
753112 COJOCAR
753113 CONFECTIONER, PRELUCRATOR IN INDUSTRIA TEXTILA
753201 CROITOR-CONFECTIONER IMBRACAMINTE, DUPA COMANDA
753202 MULTIPLICATOR SABLOANE CROITORIE
753203 CONFECTIONER CORSETE
753204 CONFECTIONER REPARATOR CRAVATE
753205 PLANIMETROR SABLOANE
753206 CROITOR CONFECTIONER COSTUME TEATRU
753301 BRODER MANUAL
753302 STOPEUR
753303 REMAIEUR CIORAPI
753304 BRODER MANUAL-MECANIC
753305 BRODER LA GHERGHEF
753401 TAPITER
753402 SALTELAR
753403 PLAPUMAR
753501 MESTESUGAR ARGASITOR
753502 MESTESUGAR CENUSERITOR
753503 MESTESUGAR FINISOR MINERAL
753504 MESTESUGAR FINISOR VEGETAL
753505 MESTESUGAR SORTATOR IN INDUSTRIA PIELARIEI
753601 CIZMAR-CONFECTIONER INCALTAMINTE, DUPA COMANDA
753602 CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI INLOCUITORI
753603 CONFECTIONER INCALTAMINTE ORTOPEDICA
753604 CURELAR, CONFECTIONER HARNASAMENTE
753605 MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA
753606 OPINCAR
753607 TALPUITOR (CONFECTIONER-REPARATII INCALTAMINTE)
754101 SCAFANDRU
754102 SCAFANDRU LUCRATOR SUBACVATIC
754103 SCAFANDRU SEF GRUP
754104 SCAFANDRU SEF UTILAJ
754105 SCAFANDRU GREU
754106 OPERATOR BAROCAMERA
754107 SCAFANDRU SALVATOR
754108 SEF DE SCUFUNDARE
754109 TEHNICIAN DE SCUFUNDARE
754201 ARTIFICIER DE MINA
754202 ARTIFICIER LA LUCRARI DE SUPRAFATA
754203 PIROTEHNICIAN CINEMATOGRAFIE SI TEATRU
754301 CONTROLOR CALITATE
811101 MINER IN SUBTERAN
811102 MINER LA SUPRAFATA
811103 MINER IN SUBTERAN PENTRU CONSTRUCTII
811104 MASINIST PENTRU UTILAJE SPECIFICE LA EXTRACTIE SI EXECUTIA TUNELURILOR
811105 SEMNALIST-CUPLATOR
811106 EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE
811107 TROLIST
811201 BRICHETATOR CARBUNE
811202 DISTILATOR LA PREPARAREA CARBUNELUI
811203 OPERATOR LA PREPARAREA MINEREURILOR
811204 OPERATOR LA SFARAMAREA MINEREURILOR
811205 PRAJITOR MINEREU
811206 PRELUCRATOR MICA
811207 SPALATOR LA PREPARAREA CARBUNILOR
811208 FLOTATOR LA PREPARAREA CARBUNILOR
811209 SEPARATOR LA PREPARAREA CARBUNILOR
811210 MORAR LA MASINI DE MARUNTIT ROCI
811211 TOCATOR LA MASINI DE MARUNTIT ROCI
811212 CONCASORIST
811213 OPERATOR MINERALURG
811301 OPERATOR EXTRACTIE TITEI
811302 SONDOR LA FORAJ MANUAL
811303 OPERATOR-PROSPECTOR LUCRARI GEOLOGICE SI GEOFIZICE
811304 OPERATOR TRANSPORT PE CONDUCTE SINGULARE GAZE
811305 OPERATOR EXTRACTIE GAZE
811306 OPERATOR EXTRACTIE TITEI IN SUBTERAN
811307 OPERATOR EXTRACTIE SARE IN SALINA
811308 OPERATOR MASURATORI SPECIALE SONDE
811309 OPERATOR LUCRARI SPECIALE SONDE
811310 SONDOR LA FORAJUL MECANIZAT SI REPARATII SONDE
811311 SONDOR LA INTERVENTII DE SONDE
811312 SONDOR LA PUNEREA IN PRODUCTIE
811313 PRIMITOR-PREPARATOR PRODUSE FLUIDE
811314 OPERATOR FLOTARE PRODUSE FLUIDE
811401 CUPTORAR LIANTI
811402 FASONATOR PRODUSE DIN AZBOCIMENT
811403 FINISOR PRODUSE DIN AZBOCIMENT
811404 MORAR LIANTI
811405 PREPARATOR PASTA DE AZBOCIMENT
811406 TRATAMENTIST PRODUSE DIN AZBOCIMENT
811407 OPERATOR LA IMPREGNAREA PRODUSELOR HIDROIZOLATOARE
811408 MASINIST PENTRU PREFABRICATE DIN BETON SI BETON ARMAT
811409 OPERATOR LA FABRICAREA VATEI SI PRODUSELOR DIN VATA MINERALA
811410 CONFECTIONER GARNITURI DIN AZBEST
812101 COCSAR
812102 FURNALIST
812103 OTELAR
812104 PREGATITOR MATERIALE DE SARJE
812105 MELANJORIST
812106 OPERATOR OXIZI DE PLUMB
812107 DEZBATATOR LINGOURI
812108 METALURGIST PULBERI DIN OXID DE FIER
812109 CURATITOR LINGOURI
812110 PREPARATOR LA CONCENTRATELE MINIERE
812111 TOPITOR LA CONCENTRATE MINIERE
812112 RAFINATOR METALE NEFEROASE
812113 ELECTROMETALURGIST
812114 CONDITIONER-FINISOR
812115 TURNATOR FONTA
812116 GRANULATOR ZGURA
812117 EPURATOR GAZE
812118 MASINIST SUFLANTE
812119 PREGATITOR DE SARJE
812120 DOZATOR LA PRODUCEREA AGLOMERATULUI
812121 AGLOMERATORIST
812122 MASINIST EXHAUSTOR
812123 OPERATOR SEPARARE MAGNETICA
812124 LAMINATOR SEMIFABRICATE, PROFILURI TABLA SI PLATBANDA
812125 LAMINATOR, PRESATOR TEVI PLUMB
812126 TOPITOR, TURNATOR METALE PRETIOASE
812127 LAMINATOR SARMA
812128 LAMINATOR TABLA SUBTIRE
812129 LAMINATOR DE BANDAJE SI DISCURI
812130 LAMINATOR DE TEVI
812131 LAMINATOR PE LAMINOARE CONTINUE
812132 LAMINATOR DE BENZI LA RECE
812133 PRESATOR DE TEVI LA CALD SI PROFILURI PRIN EXTRUZIUNE
812134 ALIMENTATOR-INCALZITOR DE MATERIALE
812135 OPERATOR LA CUPTOARE SI INSTALATII PENTRU TURNAREA SI LAMINAREA METALELOR
812136 LAMINATOR
812137 TERMIST-TRATAMENTIST DE PRODUSE BRUTE, FORJATE, TURNATE SAU LAMINATE
812138 TERMIST TRATAMENTIST DE PIESE SEMIFABRICATE, FINITE
812139 CALITOR PRIN INDUCTIE SAU CU FLACARA
812140 CALITOR SCULE
812141 TERMIST-TRATAMENTIST
812142 OPERATOR LA INSTALATII DE TRATAMENT TERMIC CU PROCESARE
812143 OPERATOR LA PREGATIREA SARJELOR PENTRU TRATAMENT TERMIC
812144 FINISOR LAMINATE SI TREFILATE
812145 DECAPATOR
812146 REGULATOR TEVI
812147 TREFILATOR, TRAGATOR
812201 GALVANIZATOR
812202 METALIZATOR PRIN PULVERIZARE
812203 METALIZATOR PRIN CUFUNDARE IN METAL TOPIT
812204 CONFECTIONER PROTECTII SI OBIECTE ANTICOROZIVE
812205 EMAILATOR
812206 OPERATOR LA CONFECTIONAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE
812207 MATISOR CABLURI
812208 METALIZATOR-TERMIST
812209 ARZATOR EMAIL
812210 EMAILATOR INSIGNE SI DECORATII
812211 EMAILATOR FIRME SI DECORURI
812212 EMAILATOR PRIN PUDRARE
812213 EMAILATOR PRIN PULVERIZARE
812214 PREPARATOR EMAIL
812215 EMAILATOR PRIN IMERSIUNE
812216 ACOPERITOR METALE
812217 POLEITOR FILIERE
812218 PROTEJATOR CONDUCTORI CABLURI SI CONDENSATORI STATICI DE FORTA
812219 CONFECTIONER IZOLATII LA CONDUCTORI ELECTRICI
812220 CONFECTIONER MANTALE DE PLUMB PRIN PRESARE LA CABLURI
812221 CONFECTIONER TOROANE SI CABLAJE LA CONDUCTORI ELECTRICI
812222 PREGATITOR SETURI DE CABLURI ELECTRICE PENTRU AUTOTRAC SI ACCESORII
812223 PREPARATOR ELECTROLIT SI AMESTEC DEPOLARIZATOR
812224 CONFECTIONER SI LEGATOR DEPOLARIZATOR
812225 ASAMBLATOR ELEMENTE SI BATERII GALVANICE
812226 CONFECTIONER DE ELEMENTE GALVANICE
812227 CONFECTIONER CELULE DE ELECTROLIZA
813101 OPERATOR LA MASINI DE MACINARE FINA (PRODUSE CHIMICE)
813102 OPERATOR LA MASINI DE FRAGMENTARE (PRODUSE CHIMICE)
813103 OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE)
813104 OPERATOR LA INSTALATII DE ARDERE
813105 USCATOR IN INDUSTRIA CHIMICA
813106 PREPARATOR IN INDUSTRIA CHIMICA
813107 SINTERIZATOR
813108 OPERATOR LA FABRICAREA STICLEI
813109 IMPASLITOR PANZA STICLA
813110 FILATOR FIBRE STICLA
813111 PREPARATOR AMESTEC SI TOPITOR STICLA
813112 OPERATOR POLIESTERI ARMATI CU FIBRA DE STICLA
813113 EXTRACTORIST IN CHIMIE
813114 FERMENTATOR IN CHIMIE
813115 CONCENTRATOR-PURIFICATOR IN CHIMIE
813116 EXTRACTORIST ULEIURI VOLATILE NATURALE SI COLESTERINA
813117 OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA COMPUSILOR ORGANICI AI SULFULUI SI INGRASAMINTELOR FOSFATICE
813118 DISTILATOR IN INDUSTRIA CHIMICA
813119 OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA DIVERSELOR PRODUSE ANORGANICE
813120 OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA LACURILOR, VOPSELELOR SI ULEIURILOR
813121 OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA COLORANTILOR
813122 OPERATOR LA OBTINEREA PRODUSELOR DIN SPUME POLIURETANICE SI LATEX
813123 OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA COMPUSILOR ANORGANICI AI AZOTULUI SI INGRASAMINTELOR AZOTOASE
813124 OPERATOR LACURI ELECTROIZOLANTE
813125 PREPARATOR LACURI, VOPSELE, PASTE DE FLUDOR FOLOSITE LA APARATAJ ELECTRIC
813126 OPERATOR CHIMIST LA CHIMIZAREA GAZELOR DE RAFINARIE
813127 OPERATOR CRACARE, DEFORMARE SI FABRICARE BITUM
813128 OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE
813129 OPERATOR CHIMIST LA CHIMIZAREA GAZULUI DE COCS
813130 PRODUCATOR DE FIRE SI FIBRE SINTETICE
813131 OPERATOR LA FABRICAREA PIEII SINTETICE
813132 PREPARATOR FERODOURI
813133 FINISOR UNIVERSAL FERODOURI
813134 OPERATOR LA FABRICAREA GLICERINEI SI ACIZILOR GRASI
813135 OPERATOR LA FABRICAREA SAPUNURILOR
813136 OPERATOR LA PRODUSE ODORANTE SINTETICE
813137 OPERATOR LA FABRICAREA DETERGENTILOR
813138 OPERATOR CHIMIST LA PRODUSELE FARMACEUTICE SI CHIMICE PURE
813139 PREPARATOR BENZI CAUCIUCATE SI COMPOZITII EMPLASTRE
813140 PREPARATOR PRAFURI DE SPALAT SI CURATAT
813141 PREPARATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR COSMETICE SI DE PARFUMERIE
813142 PREPARATOR SER VACCIN
813143 CONDITIONER FINISOR PRODUSE EXPLOZIVE
813144 CONFECTIONER FITILE
813145 CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE
813146 NITRATOR
813147 PREGATITOR LA PRODUSE EXPLOZIVE
813148 PREPARATOR LA PRODUSE EXPLOZIVE
813149 CONFECTIONER CARTUSE DE VANATOARE
813150 OPERATOR LA TRAGERE SI MUNITIE
813151 OPERATOR LA PREGATIREA, CONSERVAREA SI AMBALAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI
813152 PREGATITOR, COMPLETATOR DE ECHIPAMENTE TEHNICE SI SDV-URI
813153 DELABORATOR MUNITIE
813154 OPERATOR LA PRODUCEREA SODEI SI PRODUSELOR CLOROSODICE
813155 OPERATOR LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE CHIMICE
813201 FOTOCERAMIST
813202 FOTOCOPIST
813203 FOTOPOLIGRAF
813204 FOTOREPRODUCATOR
813205 MONTATOR FILME
813206 RETUSOR CLISEE
813207 PREGATITOR HARTIE FOTOSENSIBILA
813208 OPERATOR LA FABRICAREA FILMELOR FOTOGRAFICE
814101 PREPARATOR LA CONFECTIONAREA PRODUSELOR INDUSTRIALE DIN CAUCIUC
814102 PREGNATOR PRIZE TEHNICE SI BANDA IZOLATOARE
814103 CONFECTIONER DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC
814104 VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC
814105 FINISOR-REPARATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC
814106 OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI
814107 CONFECTIONER GARNITURI DE ETANSARE DIN CAUCIUC
814108 FINISOR INCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC
814109 CALANDROR LA FINISAREA CAUCIUCULUI
814110 PREGATITOR REGENERARE CAUCIUC
814111 DEVULCANIZATOR REGENERARE CAUCIUC
814112 RAFINATOR REGENERARE CAUCIUC
814113 DOZATOR PRELUCRARE CAUCIUC
814114 IMPREGNATOR PRODUSE DIN CAUCIUC
814115 PROFILATOR PRODUSE DIN CAUCIUC
814116 STANTATOR PIESE PENTRU INCALTAMINTE DIN PIELE SI CAUCIUC
814117 CUSATOR PIESE LA INCALTAMINTE DIN CAUCIUC
814118 VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE
814119 VULCANIZATOR LA AUTOCLAVA
814120 PREPARATOR CAUCIUC ELECTROIZOLANT
814121 VALTAR CAUCIUC ELECTROIZOLANT
814122 MASINIST LA CONFECTIONAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE IMPREGNATE
814123 MASINIST LA CONFECTIONAREA MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE STRATIFICATE (MICA)
814124 MASINIST LA CONFECTIONAREA FOLIILOR DE CAUCIUC ELECTROIZOLANTE
814125 PRESATOR-FORMATOR MATERIALE STRATIFICATE, PREGNATOR PRIZE TEHNICE SI BANDA IZOLATOARE
814126 CONDITIONER-FINISOR PRODUSE DIN CAUCIUC
814127 CROITOR PENTRU INCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC
814128 PREGATITOR PENTRU INCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC
814129 PREPARATOR PLACI DE ETANSARE COMPRIMATE
814130 OPERATOR FABRICAREA SI PRELUCRAREA POLIMERILOR
814201 PREPARATOR MASE PLASTICE
814202 VALTAR CALANDRU MASE PLASTICE
814203 OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE
814204 PRESATOR MASE PLASTICE
814205 FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE
814206 CREATOR, MODELIER MASE PLASTICE
814207 OPERATOR LA CONFECTIONAREA DISCURILOR FONOGRAFICE
814208 OPERATOR SUDARE TEVI SI FITINGURI DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE PEHD
814209 OPERATOR MASE PLASTICE
814210 OPERATOR MASINI DE TERMOFORMATARE
814301 CARTONAGIST
814302 OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT
815101 DECAPSULATOR
815102 DECUSCUTOR
815103 TOPITOR IN SI CANEPA
815104 MELITATOR IN SI CANEPA
815105 INNOBILATOR IN SI CANEPA
815106 SCUTURATOR IN SI CANEPA
815107 LUCRATOR IN BATAJE (BATATOR)
815108 DESTRAMATOR
815109 CARBONIZATOR TEXTILE
815110 SCUTURATOR
815111 PREGATITOR AMESTECURI IN FILATURI
815112 CARDATOR
815113 LAMINATOR BENZI DIN FIBRE
815114 PIEPTANATOR
815115 ZDROBITOR SI ULEIATOR TEXTILE
815116 OPERATOR MASINI PUITOARE
815117 FORMATOR MANUSI FIBRE LIBERIENE
815118 MONTATOR LA LIPIT ACE
815119 CURATITOR-SLEFUITOR GARNITURI CARDE
815120 CILINDROR IN FILATURI
815121 DISPONENT IN FILATURI
815122 PREGATITOR GOGOSI DE MATASE (FIERBATOR)
815123 PRELUCRATOR FIRE DE MATASE DIN GOGOSI (FILATOR)
815124 INNODATOR FIRE DE MATASE NATURALA
815125 FINISOR FIRE DE MATASE NATURALA
815126 PRELUCRATOR DESEURI GOGOSI DE MATASE NATURALA
815201 OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT RECTILINIU
815202 OPERATOR LA DESERVIREA RAZBOAIELOR DE TESUT
815203 SNURUITOR JAQARD
815204 OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR
815205 OPERATOR SCULUITOR
815206 OPERATOR CANELATOR
815207 OPERATOR LA MASINI DE URZIT
815208 OPERATOR INCHEIETOR FIRE
815209 OPERATOR NAVADITOR, LIPITOR, INNODATOR FIRE
815210 OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR
815211 OPERATOR BATIRATOR FIRE
815212 OPERATOR RASUCITOR FIRE
815213 PASLITOR
815214 CONFECTIONER POLIZOARE DIN PASLA
815301 OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL IMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE
815302 OPERATOR CONFECTII IMBRACAMINTE DIN PIELE SI INLOCUITORI
815303 OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A IMBRACAMINTEI DIN BLANA
815304 OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A MANUSILOR DIN PIELE
815305 INCADRATOR CONFECTII
815306 RIHTUITOR CONFECTII
815307 PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII
815308 SPANUITOR CONFECTII
815309 TAIETOR CONFECTII
815401 OPERATOR GAZATOR TEXTILE
815402 OPERATOR DESCLEIETOR TEXTILE
815403 OPERATOR DEGAMATOR TEXTILE
815404 OPERATOR SPALATOR TEXTILE
815405 OPERATOR ALBITOR TEXTILE
815406 OPERATOR FIERBATOR TEXTILE
815407 OPERATOR MERCERIZATOR TEXTILE
815408 OPERATOR PREGATITOR CHIMICALE IN INDUSTRIA TEXTILA
815409 OPERATOR VOPSITOR TEXTILE
815410 OPERATOR IMPRIMEUR TEXTILE
815411 CONFECTIONER SABLOANE SI CILINDRI DE IMPRIMAT
815412 OPERATOR APRETOR TEXTILE
815413 OPERATOR CALANDOR-GOVRATOR TEXTILE
815414 OPERATOR IMPREGNATOR TEXTILE
815415 OPERATOR DECATOR
815416 OPERATOR PRESATOR TESATURI TEXTILE (STORCATOR TEXTILE)
815417 OPERATOR FIXATOR TEXTILE
815418 OPERATOR PIUAR
815419 OPERATOR SCAMOSETOR
815420 OPERATOR TUNSATOR TEXTILE
815421 OPERATOR CURATITOR CHIMIC
815422 OPERATOR METRAR-VOLATOR-DUBLATOR TEXTILE
815423 OPERATOR TAIETOR TEXTILE
815424 OPERATOR USCATOR TEXTILE
815425 OPERATOR INGREUNATOR MATASE NATURALA
815426 NAPHTOLATOR LA IMPRIMERIE
815427 VAPORIZATOR LA IMPRIMERIE
815428 CONFECTIONER SABLOANE LA IMPRIMERIE
815429 PRESATOR AXE LA CILINDRUL DE IMPRIMAT
815430 OPERATOR UNIVERSAL - SPALATOR TEXTILE SI CURATITOR CHIMIC
815501 OPERATOR CENUSERITOR
815502 OPERATOR TABACITOR MINERAL ARGASITOR
815503 OPERATOR TABACITOR VEGETAL
815504 OPERATOR FINISOR MINERAL
815505 OPERATOR FINISOR VEGETAL
815506 OPERATOR ARGASITOR
815507 OPERATOR SORTATOR IN INDUSTRIA PIELARIEI
815508 VOPSITOR IMBRACAMINTE DIN BLANA
815601 OPERATOR LA PREPARAREA TALPII DE INCALTAMINTE DIN FIBRE
815602 OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A ARTICOLELOR DIN CAUCIUC SI TEXTILE CAUCIUCATE
815603 CROITOR-STANTATOR PIESE INCALTAMINTE
815604 PREGATITOR PIESE INCALTAMINTE
815605 CUSATOR PIESE DIN PIELE SI INLOCUITORI
815606 TRAGATOR FETE PE CALAPOD
815607 TALPUITOR INDUSTRIAL
815608 FINISOR INCALTAMINTE
815901 OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A PALARIILOR
815902 CROITOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA
815903 OPERATOR LA CONFECTIONAREA INDUSTRIALA A ARTICOLELOR DE SPORT SI PROTECTIE, DIN PIELE SI INLOCUITORI
815904 CUSATOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA
815905 PREGATITOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA
815906 FINISOR CONFECTII INDUSTRIALE DIN BLANA
815907 OPERATOR TEXTILE NETESUTE
816001 OPERATOR LA PREPARAREA CONSERVELOR DIN CARNE, PESTE SI IN AMESTEC LEGUME SI PESTE
816002 OPERATOR LA VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR DE ABATOR
816003 TRIPIER
816004 PREPARATOR PESTE, RACI, BROASTE IN CHERHANALE SI OFICII
816005 PREPARATOR FAINA DIN PESTE
816006 TOPITOR GRASIMI COMESTIBILE SI DE UZ INDUSTRIAL
816007 OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR
816008 COLECTOR SI SORTATOR PAR
816009 PREPARATOR ULEI DE COPITE
816010 COLECTOR SI PREPARATOR FAINA, SANGE, CARNE, OASE
816011 CURATITOR PIEI
816012 VALORIFICATOR GLANDE
816013 PREPARATOR PEPSINA, CHEAG
816014 MATAR
816015 OPERATOR LA PREPARAREA BRANZETURILOR
816016 OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR LACTATE
816017 OPERATOR CENTRU DE RACIRE LAPTE
816018 OPERATOR LA FABRICAREA UNTULUI
816019 PREPARATOR CONSERVE LAPTE SI LACTOZA
816020 MORAR
816021 OPERATOR LA FABRICAREA NUTRETURILOR COMBINATE
816022 PREPARATOR BOIA DE ARDEI
816023 PREPARATOR MUSTAR
816024 PREPARATOR EXTRACTE, AROME SI ESENTE
816025 DECORTICATOR CRUPE
816026 OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR ZAHAROASE
816027 OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE
816028 PREPARATOR INGHETATA
816029 OPERATOR LA FABRICAREA BISCUITILOR
816030 PREPARATOR NAPOLITANE
816031 OPERATOR LA FABRICAREA ULEIURILOR VEGETALE
816032 OPERATOR LA FABRICAREA CONSERVELOR DIN LEGUME SAU FRUCTE
816033 OPERATOR LA FABRICAREA ZAHARULUI
816034 CONDITIONER MIERE
816035 PREPARATOR DE PRODUSE APICOLE
816036 PREPARATOR SUROGATE CAFEA
816037 OPERATOR LA CONDITIONAREA SI PRELUCRAREA PLANTELOR MEDICINALE
816038 OPERATOR LA FERMENTAREA TUTUNULUI SI FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN
816039 PREPARATOR HALVA
816040 OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE
816041 OPERATOR LA FABRICAREA BERII
816042 OPERATOR LA FABRICAREA MALTULUI
816043 OPERATOR LA FABRICAREA SPIRTULUI SI DROJDIEI DE PANIFICATIE
816044 VINIFICATOR-PIVNICER
816045 FERMENTATOR OTET
816046 OPERATOR LA FABRICAREA GLUCOZEI
816047 PREPARATOR BAUTURI RACORITOARE
816048 PREPARATOR RACHIURI INDUSTRIALE SI LICHIORURI
816049 DISTILATOR RACHIURI NATURALE
816050 OPERATOR LA FABRICAREA AMIDONULUI SI DEXTRINEI
816051 PREPARATOR CONIAC
816052 PREPARATOR VERMUT
816053 PREPARATOR SAMPANIE
817101 PREGATITOR LEMN, STUF, PAIE
817102 PREPARATOR PASTA
817103 FIERBATOR-SPALATOR CELULOZA, HARTIE
817104 ALBITOR PASTA HARTIE
817105 CONFECTIONER TAMBUR FILIGRANARE
817106 MASINIST LA DESHIDRATARE PASTA HARTIE
817107 FINISOR HARTIE, CARTON, MUCAVA
817108 CONFECTIONER PRODUSE IGIENICO-SANITARE
817201 CONFECTIONER RONDELE DIN PLUTA
817202 CONFECTIONER BASTOANE DIN PLUTA
817203 CONFECTIONER COLACI SI CENTURI DE SALVARE
817204 MASINIST LA MASINA DE TAIAT STRAIFURI SI DOPURI DIN PLUTA
817205 MASINIST LA MASINA DE ZDROBIT SI MACINAT PLUTA
817206 CONFECTIONER PLACI IZOLATOARE
817207 ABURITOR PLUTA
817208 PREGATITOR LEMN ASCHIETOR
817209 PREGATITOR ASCHII
817210 INCLEIETOR PLACI AGLOMERATE
817211 FORMATOR PRESATOR PLACI BRUTE
817212 FORMATOR FINISOR PLACI
817213 TOCATORIST-DEFIBRATORIST
817214 FILTRATOR-DESHIDRATORIST
817215 PRESATOR PFL
817216 TRATAMENTIST PFL
817217 FORMATOR PFL
817218 IMPREGNATOR LA INNOBILARE PFL
817219 FASONATOR-SORTATOR FILME
817220 PRESATOR LA INNOBILARE PFL
817221 FORMATOR LA INNOBILARE PFL
817222 FINISOR LA INNOBILARE PFL
817223 PREGATITOR PFL SI HARTIE PENTRU FILME
817224 GATERIST LA TAIAT BUSTENI
817225 TAIETOR LA FERASTRAU PANGLICA
817226 FASONATOR CHERESTEA
817227 DESENATOR-INSEMNATOR CHERESTEA
817228 DECUPATOR FURNIRE
817229 DERULATORIST
817230 FASONATOR-USCATOR FURNIRE
817231 FREZOR-IMBINATOR FURNIRE TEHNICE
817232 PRESATOR PRODUSE STRATIFICATE
817233 FORMATOR SLEFUITOR PRODUSE STRATIFICATE
817234 PREPARATOR PPF
817235 MIEZUITOR PANELE SI PLACI CELULARE
817236 OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI
818101 TOPITOR STICLA
818102 PRELUCRATOR DE TOPITURI LA SEMIAUTOMATE
818103 PRELUCRATOR DE TOPITURI LA INSTALATII DE TRAS TEVI
818104 PRELUCRATOR DE TUBURI SI BAGHETE
818105 CUPTORAR RECOACERE STICLA
818106 CONFECTIONER TERMOSURI
818107 TAIETOR PRODUSE DIN STICLA
818108 SLEFUITOR PRODUSE DIN STICLA
818109 ARZATOR PRODUSE DIN STICLA
818110 SABLATOR PRODUSE DIN STICLA
818111 ARGINTAR PRODUSE DIN STICLA
818112 OPERATOR LA INSTALATII AUTOMATE PENTRU PREPARAREA AMESTECULUI
818113 OPERATOR LA INSTALATII AUTOMATE PENTRU PRELUCRAREA TOPITURII DE STICLA
818114 OPERATOR LA PRELUCRAREA TUBURILOR DIN STICLA
818115 OPERATOR LA MASINI DE INSCRIPTIONAT
818116 PRELUCRATOR FIRE SI TESATURI DIN FIRE DE STICLA
818117 OPERATOR LA INSTALATII DE TRAS SI LAMINAT GEAM
818118 TURNATOR GEAM
818119 PREPARATOR VATA DE STICLA
818120 TAIETOR GEAM
818121 SLEFUITOR/SABLATOR GEAM
818122 SECURIZATOR GEAM
818123 PREGATITOR DE MATERII PRIME PENTRU PRODUCEREA STICLEI
818124 STRUNGAR PRODUSE CERAMICE
818125 CUPTORAR CERAMICA FINA SI DECOR
818126 ARZATOR PRODUSE CERAMICE
818127 OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE
818128 OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR ABRAZIVE
818129 OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR DIN CARBUNE
818130 OPERATOR ABRAZIVE PE SUPORTI
818131 FINISOR PRODUSE ABRAZIVE
818132 GRANULATOR/SORTATOR ABRAZIVE
818133 CUPTORAR PRODUSE ABRAZIVE
818134 PREPARATOR-PRESATOR ABRAZIVE
818135 CUPTORAR PRODUSE REFRACTARE
818136 FORMATOR PRODUSE REFRACTARE
818137 PREPARATOR-PRESATOR PRODUSE DIN CARBUNE
818138 CUPTORAR PRODUSE DIN CARBUNE
818139 FINISOR PRODUSE DIN CARBUNE
818140 PRELUCRATOR PRODUSE CERAMICE PRIN EXTRUDARE
818141 DISCUITOR DE PRODUSE CERAMICE LA MASINI
818142 PRELUCRATOR PRODUSE CERAMICE PRIN INJECTARE
818143 ARMATOR DE IZOLATORI ELECTRICI (PRELUCRATOR PRODUSE ELECTROTEHNICE)
818201 FOCHIST LOCOMOTIVA CU ABUR
818202 FOCHIST LA MASINI CU ABUR
818203 MASINIST LA INSTALATII PENTRU INCALZIT TREN
818204 FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE
818205 AJUTOR FOCHIST
818206 FOCHIST PENTRU CAZANE MICI DE ABUR
818207 FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE
818208 FOCHIST PENTRU CAZANE CONDUSE DE CALCULATOR
818301 MASINIST LA MASINI DE AMBALAT
818302 OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT
818901 OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
818902 OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE
818903 OPERATOR INSTALATIE DE SORTARE SI RECICLARE DESEURI MENAJERE SI ASIMILABILE
818904 OPERATOR GENERATOARE TERESTRE SONICE SI CU AGENT ACTIV DE INSAMANTARE
818905 OPERATOR PUNCT DE LANSARE
818906 POMPAGIU
818907 COMPRESORIST
818908 OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE
821101 LACATUS MONTATOR PENTRU UTILAJE INDUSTRIALE, DE CONSTRUCTII SI AGRICOLE
821102 PREGATITOR SI MONTATOR UTILAJE TEHNOLOGICE
821103 MONTATOR SUBANSAMBLE
821104 MONTATOR APARATE AER CONDITIONAT
821105 OPERATOR CALITATE FLUX
821201 LACATUS-MONTATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE, TRANSFORMATOARE SI APARATAJ ELECTRIC
821202 CONFECTIONER PROTECTIE DIELECTRICA PENTRU ACUMULATORI
821203 MORAR LA PREPARAREA MATERIALELOR PENTRU ACUMULATORI
821204 CONFECTIONER GRATARE SI ACCESORII PENTRU ACUMULATORI
821205 CONFECTIONER PLACI PENTRU ACUMULATORI
821206 PREPARATOR LESIE PENTRU ACUMULATORI
821207 MONTATOR ACUMULATORI
821208 CONFECTIONER CABLURI SI ARBORI DE CABLURI
821209 MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR APARATE ELECTRONICE, TELECOMUNICATII, RADIO
821210 CONFECTIONER TUBURI CINESCOP
821211 MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR DE INSTALATII DE ELECTRONICA SI CURENTI PURTATORI
821212 MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR DE APARATE RADIO SI TV, REDRESOARE SI AMPLIFICATOARE
821213 CONFECTIONER PIESE RADIO SI SEMICONDUCTORI
821214 CONFECTIONER CIRCUITE INTEGRATE
821215 CONFECTIONER SCALA RADIO
821216 CONFECTIONER CIRCUITE IMPRIMATE
821217 MONTATOR, REGLOR, TESTOR TEHNICA DE CALCUL
821218 CONFECTIONER LAMPI FLUORESCENTE
821219 CONFECTIONER LAMPI CU VAPORI DE MERCUR
821220 CONFECTIONER LAMPI CU VAPORI DE SODIU
821221 CONFECTIONER BECURI
821222 MONTATOR ELECTROMECANIC
821901 ASAMBLOR BICICLETE
821902 ASAMBLOR JUCARII
821903 ASAMBLOR ARTICOLE DE SPORT
821904 OPERATOR LA FABRICAREA FERMOARELOR
821905 CONFECTIONER DE BETE, LANSETE, MANERE SI DOPURI PENTRU UNELTE DE PESCUIT
821906 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN
821907 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON
821908 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE
821909 MONTOR ARTICOLE DIN PIELE
831101 MECANIC LOCOMOTIVA SI AUTOMOTOR
831102 MECANIC AJUTOR LOCOMOTIVA SI AUTOMOTOR
831103 CONDUCATOR AUTODREZINA
831104 MECANIC CONDUCATOR VAGON MOTOR DE RECTIFICARE A LINIEI AERIENE
831105 MECANIC LOCOMOTIVA SI RAMA ELECTRICA METROU
831106 MECANIC AJUTOR LOCOMOTIVA SI RAMA ELECTRICA METROU
831201 FRANAR
831202 MANEVRANT VAGOANE
831203 SEF MANEVRA
831204 ACAR
831205 SEF TREN
831206 PAZNIC BARIERA
831207 REVIZOR ACE
832101 CONDUCATOR DE MOTOCICLETA
832102 CONDUCATOR DE MOTOSCUTER
832201 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
832202 SOFER AUTOSANITARA
832203 SOFER AUTOAMBULANTA
832204 PILOT INCERCARE AUTO
833101 SOFER AUTOBUZ
833102 CONDUCATOR TROLEIBUZ
833103 CONDUCATOR TRAMVAI (VATMAN)
833201 SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ
833202 SOFER TRANSPORT VALORI BANCARE
833203 LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCONTAINERE
833204 CONDUCATOR AUTOSPECIALA
833205 CAMIONAGIU
834101 TRACTORIST
834102 COMBINER AGRICOL
834103 MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI IN SILVICULTURA
834104 MECANIC DE EXPLOATARE IN CULTURA MARE
834105 MECANIC DE EXPLOATARE IN ZOOTEHNIE
834106 OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI
834201 MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)
834202 MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE
834203 MASINIST LA MASINI CALE MECANIZARE USOARA SI GREA
834204 OPERATOR LA UTILAJE DE FORJAT DIRIJAT
834205 OPERATOR LA UTILAJE DE REABILITARI CONDUCTE SUBTERANE
834206 OPERATOR LA UTILAJE PENTRU SUBTRAVERSARI
834301 MACARAGIU
834302 MASINIST POD RULANT
834303 FUNICULARIST
834304 MACARAGIU MACARALE PLUTITOARE
834305 SOFER AUTOMACARAGIU
834306 SUPRAVEGHETOR STATIE SENAL NAVIGABIL
834307 FUNICULARIST, FUNICULARE PASAGERE
834308 MECANIZATOR (MUNCITOR PORTUAR)
834309 LIFTIER
834310 DOCHER
834311 SEF ECHIPA DOCHERI
834312 DOCHER INSTALATII DE INCARCARE/DESCARCARE LA BORDUL NAVEI SI CHEU
834313 DOCHER-AMARATOR
834314 DOCHER-MECANIZATOR
834315 MACARAGIU PORTUAR
834401 MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE
834402 MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA
834403 STIVUITORIST
834404 TRACTORIST PORTUAR
834405 CONDUCATOR AUTOTRAILER
834406 CONDUCATOR AUTOINCARCATOR PORTUAR
834407 STIVUITORIST PORTUAR
835001 MARINAR, PILOT NAVAL, BARJIST
835002 OBSERVATOR FAR MARITIM SI STATIE SEMNAL DE CEATA
835003 MARINAR LEGATOR
835004 CONDUCATOR AMBARCATIUNI AGREMENT PE APE INTERIOARE
835005 PONTONIER FERIBOT
835006 SERVATOR FAR MARITIM SI STATIE SEMNAL DE CEATA
835007 CONDUCATOR DE SALUPA MARITIMA/FLUVIALA
835008 TIMONIER MARITIM/FLUVIAL
835009 MOTOPOMPIST
911101 MENAJERA
911201 FEMEIE DE SERVICIU
911202 INGRIJITOR SPATII HOTELIERE
911203 LUCRATOR ROOM-SERVICE HOTEL
912101 CALCATOREASA LENJERIE
912102 CURATATOREASA LENJERIE
912103 SPALATOREASA LENJERIE
912104 SPALATOR COVOARE INNODATE
912201 SPALATOR VEHICULE
912301 SPALATOR VITRINE SI GEAMURI
921201 INGRIJITOR ANIMALE
921301 MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE
921302 MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA
921303 VACAR
921501 INGRIJITOR POMI
921502 MUNCITOR NECALIFICAT IN SILVICULTURA
921503 TAIETOR MANUAL LEMN DE FOC
921601 MUNCITOR NECALIFICAT IN PESCUIT SI VANATOARE
921602 MUNCITOR PISCICOL
931101 MUNCITOR NECALIFICAT IN MINE SI CARIERE
931102 IMPINGATOR VAGONETI
931201 LUCRATOR LA AMENAJAREA TERENURILOR SPORTIVE (AMENAJATOR BAZA SPORTIVA)
931202 INGRIJITOR SPATII VERZI
931203 MUNCITOR NECALIFICAT LA INTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
931204 SAPATOR MANUAL
931301 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
931302 MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
932101 AMBALATOR MANUAL
932901 IMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
932902 MARCATOR PIESE
932903 MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE
932904 MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
932905 MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR
932906 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
932907 LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE
932908 IMBUTELIATOR GAZ PETROL LICHEFIAT
932909 MUNCITOR IN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI
932910 UMPLUTOR SIFOANE
932911 MUNCITOR NECALIFICAT IN METALURGIE
933101 CARAUS
933301 INCARCATOR-DESCARCATOR
933302 LEGATOR DE SARCINA
933303 MANIPULANT MARFURI
933304 OPERATOR TRANSPORT SI DISTRIBUIRE BUTELII DE GPL
933305 MUNCITOR SPALARE SI CURATARE CISTERNE
933306 MUNCITOR IN SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN
941201 LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)
951001 LUSTRAGIU
951002 SPALATOR GEAMURI SI PARBRIZE
952001 VANZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE
952002 VANZATOR DE ZIARE
961101 LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE
961301 LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE
961302 LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI
961303 LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE
961304 LUCRATOR UTILAJE SPECIALIZATE PENTRU SALUBRIZARE
962101 CURIER
962102 HAMAL
962103 COMISIONER
962104 DISTRIBUITOR PRESA
962201 INGRIJITOR CAINI IN ADAPOSTURI
962202 GROPAR
962203 INCINERATOR
962204 PRINZATOR CAINI
962301 CANTARAGIU
962302 CASIER INCASATOR
962303 INCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA
962401 VIDANJOR-CURATITOR CANALE
962402 OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE
962901 MODEL (INVATAMANT)
962902 GONACI
962903 GARDEROBIER
962904 UCENIC
962905 APROD
962906 CONTROLOR POARTA
962907 PAZNIC
962908 PLASATOR
962909 PORTAR
962910 SUPRAVEGHETOR MUZEU
962911 SUPRAVEGHETOR NOAPTE (INVATAMANT)
962912 SUPRAVEGHETOR SALI SPECTACOLE
962913 SUPRAVEGHETOR HOTEL
999001 ELIMINAT - LIMBA GERMANA
999002 ELIMINAT - LIMBA ENGLEZA
999003 ELIMINAT - LIMBA FRANCEZA
999004 ELIMINAT - LIMBA ITALIANA
999005 ELIMINAT - LIMBA SPANIOALA

Au avut încredere în noi

Listă programe

DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE ÎN ORGANIZAȚIE / Curs online Diversitate si incluziune in organizatie Nou ! EXPERT ÎN EGALITATE DE ȘANSE / Curs autorizat Nou ! COMPETENȚE ANTREPRENORIALE / Curs autorizat Nou ! PLANIFICAREA & ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII ȘI ALE ECHIPEI / Training ON-LINE Nou ! STILIST EXTENSII GENE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe! Instruire pentru lucrul la înălțime / Instruire pentru lucrul la înălțime Nou ! Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ASFALTATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC AGENT DE SECURITATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare Începe! IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ÎNGRIJITOARE COPII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII ECHIPELOR / Training față în față/on-line Nou ! MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST UTILAJE CALE ȘI TERASAMENTE / Curs Calificare MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare MECANIC AUTO/MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MĂCELAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare/ Program autorizat ANC OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC / Certificat recunoscut internațional OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI - DRUJBIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Operator la colectatul și manipulatul lemnului (TAFIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare PRIM-AJUTOR / Training PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Curs on-line PAVATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Începe! Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC TINICHIGIU VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TRACTORIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC
  • JOOBLE
  • Academia Beauty
  • eCalificat
  • CPDE
  • ISO90001
  • ISO 14001
  • Scoala de maistri
  • ANC
  • APFFPR