Cursuri specialitate

Înapoi la listă

RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training

RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training
Denumire program Categorie Cod C.O.R./N.C. Durată Nivel minim de studii pentru accesul la program Autorizat
RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR Cursuri specialitate N/A 2 Zile Nu există condiţii minime de acces referitoare la studii, vârstă sau pregătire profesională În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011
Domeniu Tip program Finalizat cu certificat de... Cale
Protecţia mediului On-line Non-formală, participare la distanţă/on-line
Protecţia mediului Curs specialitate Formală, participare în clasă

CURS SPECIALITATE RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURILOR

 DESCRIERE

Curs de specialitate pentru persoanele desemnate să gestioneze deşeurile conform Legii 211/2011. În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. 

Scopul cursului este de a oferi cunoştinţe în domeniul managementului deşeurilor, elemente strategice de planificare; clasificarea deşeurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionării deşeurilor; metode de recuperare şi eliminare a deşeurilor; responsabilitatea producătorilor şi consumatorilor în generarea deşeurilor.

Ţinând cont de faptul că activitatea economică are impact asupra mediului, orice operator economic, cu atât mai mult cel care prin activitatea sa produce diferite tipuri de deşeuri, deţine ori comercializează astfel de materii, sau care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, este obligat să deţină un departament de protecţia mediului, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea şi Responsabilul cu gestiunea deşeurilor. Nedesemnarea unei persoane conform Art. 22 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei ( Art. 61 alin. b) ).

Persoana desemnată cu îndeplinirea activităţilor aferente gestiunii deşeurilor trebuie fie instruită corespunzător şi să facă dovada absolvirii unui curs de specialitate, în conformitate cu legea 211/2011, Art.22, alin. (4).

 CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul se adresează tuturor persoanelor care sunt desemnate să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevazute de Legea nr. 211/25.11.2011.

 CAPITOLE

Regimul deseurilor-prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu, Obligaţii legale ale agenţilor economici;

Definirea si clasificarea deseurilor, cunoasterea tipurilor de deseuri in functie de provenienta si compozitie chimica

Managementul deseurilor - prevenirea si minimizarea deseurilor

Deseul orasenesc, surse, compozitie si managementul deseurilor solide orasenesti

Colectarea si transportul deseurilor

Gestionarea deseurilor solide din agricultura si industrie alimentara

Deseuri periculoase, radioactive si de provenienta militara

Managementul deseurilor de echipamente electronice si electrocasnice

Solutii practice pentru conformarea agenţilor economici cu cerinţele legislatiei de mediu în domeniul deşeurilor;

Evitarea sancţiunilor contravenţionale

Studii de caz – analiza situaţiilor celor mai frecvente la locul de munca.

 TIP CERTIFICAT OBŢINUT

Certificat de participare , emis de Fundaţia F.P.I.P-Viitor.

 BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI

-Materialul de studiu este disponibil integral și pe o platformă electronică, care asigură un studiu flexibil, independent și personalizat în funcție de disponibilitatea fiecărui participant. Cursul este structurat pe lecții tematice pentru a facilita întelegerea tuturor conceptelor și noțiunilor esențiale, dar mai ales pentru însușirea legislației specifice.

-Recunoaştere profesională a certificatului obţinut potrivit cerinţelor legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.


Au avut încredere în noi

Listă programe

STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (OPERATOR CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat TINICHIGIU CAROSIER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat CONFECȚIONER CONSTRUCȚII METALICE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe! TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPO) / Curs specialitate Nou ! AGENT DE SECURITATE / Curs Calificare BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare Începe! COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat COMPETENŢE ANTREPRENORIALE / Curs Specializare CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare Începe! ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare Nou ! EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Specializare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare GALVANIZATOR / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ / Curs Iniţiere INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe! INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare Nou ! INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS / Curs Iniţiere Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare Nou ! PRIM-AJUTOR / Training PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare Începe! RELATIA CU SUPERIORUL / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe! ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe!
  • Academia Beauty
  • eCalificat
  • CPDE
  • ISO90001
  • ISO 14001
  • Scoala de maistri
  • ANC
  • APFFPR