Cursuri autorizate

Înapoi la listă

TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare

TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare
Denumire program Categorie Cod C.O.R./N.C. Durată Nivel minim de studii pentru accesul la program Autorizat
TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE Cursuri autorizate 311527 4-5 luni Invatamant Liceal fara diploma de Bacaureat in profilul Tehnic sau Invatamant Liceal fara diploma de Bacaureat(indiferent de domeniu) si o calificare in profilul tehnic M.E.N.-M.M.J.S.
Domeniu Tip program Finalizat cu certificat de... Cale
Tehnologie Specializare Formală, participare în clasă /on-line

Curs TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE, adresat persoanelor care vizeaza obtinerea ATESTATULUI de INSPECTOR ITP

 DESCRIERE

Tehnician prestatii vehicule este ocupatia care necesita pregatire teoretica si practica pentru a intretine, verifica, repara si diagnostica vehicule rutiere, astfel incat acestea sa-si mentina parametrii constructivi si functionali  si sa se incadreze in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica¬ RNTR1.

Tehnician prestatii vehicule isi desfasoara activitatea in statii ITP care efectueaza inspectii tehnice periodice, in ateliere de rcparatii auto prevazute cu echipamente si instalatii corespunzatoare, sau la firme producatoare sau importatoare de vehicule rutiere.

In aceasta perioadă, te poți înscrie și participa la curs  ON-LINE.

Mai multe detalii la 0751272222.

 CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunostinţele în domeniu/vizeaza obtinerea atestatului de INSPECTOR ITP, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

Important:Cursul se adresează persoanelor care detin minim urmatoarele studii :

Invatamant Liceal cu./fara diploma de Bacaalureat in profilul Tehnic

sau

Invatamant Liceal cu/fara diploma de Bacalaureat(indiferent de domeniu) si o calificare in profilul tehnic

Persoanele care au liceul finalizat, insa nu detin o calificare in domeniul tehnic, se pot inscrie la cursul de CALIFICARE.

 ACTIVITĂȚI SPECIFICE

 • Stabilește  și mentine relații profesionale de colaborare cu echipa  și cu clienții.
 • lnformează  și consiliază clientul despre serviciile/produsele oferite.
 • Efectuează control/test în fața clientului, conform instrucțiunilor din cartea tehnică.
 • Planifică recepția/intervenția/ livrarea autovehiculului și îi conduce de la /la locul de preluare/livrare. 
 • ldentifică disfuncționalități ale autovehiculului/echipamentelor  primite.
 • Intocmește documente/contracte/devize în funcție de lucrări/natura intervenției.
 • Transmite informații serviciilor vizate pentru intervenție.
 • Verifică efectuarea lucrărilor înscrise în documente.
 • Organizează activitățile  proprii și ale angajaților din subordine pentru a asigura securitatea și sănătatea în muncă, evitarea incendiilor, incidentelor și accidentelor de muncă, precum și îmbolnăvirile profesionale.
 • Planifică/coordonează operațiile de montare, întreținere, reparare și efectuează diagnosticarea autovehiculelor și a vehiculelor rutiere.
 • Asigură, după caz, documentația tehnică necesară pentru montarea, reglarea verificarea, testarea, diagnosticarea, întreținerea  și repararea vehiculelor rutiere.
 • Întocmește documentele specifice pentru evidența  și derularea activităților realizate  și asigură circuitul acestora.
 • Verifică respectarea tehnologiilor  și a normelor interne de întreținere a utilajelor  și echipamentelor de lucru.
 • Realizează inspecția periodică a utilajelor și echipamentelor de lucru și decide măsurile care se impun.
 • Analizează factorii de risc și asigură protecția muncii și protecția mediului în procesul de muncă.
 • Instruieșle personalul din subordine, privind sarcinile de serviciu, legislația muncii, legislația privind securitatea  și sănătatea în muncă.
 • Supraveghează procesele de lucru, corectează execuțiile eronate, ameliorează secvențele de proces. 
 • Verifică/înlocuiește senzori și actuatori montați pe vehiculele rutiere.
 • Utilizează aplicații IT în activitatea de întreținere, reparare și diagnosticare a vehiculelor rutiere.
 • Cunoaște și înțelege noțiunile de bază din domeniile: mecanică, dinamică, dinamica autovehiculelor aplicabile la vehicule rutiere.
 • Cunoaște și înțelege noțiunile de bază din domeniile: electronică și electricitate aplicabile la vehicule rutiere.
 • Aplică proceduri de autoevaluare și de evaluare internă a eficienței de proces și de administrare a resurselor umane  și materiale alocate.
 • Testează și efectuează diagnosticarea vehiculelor rutiere și a motoarelor cu ardere internă, în vederea determinării stării tehnice a acestora.
 • Asigură calitatea lucrărilor effectuate.
 • Aplică cunoștințele despre materiale și prelucrarea materialelor utilizate pentru construcția vehiculelor rutiere.
 • Efectuează lnspecția Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere.

 COMPETENŢE DOBÂNDITE

1.Cunoașterea și aplicarea noțiunilor de bază din domeniile mecanicii, dinamicii și dinamica autovehiculelor, referitoare la vehiculele rutiere

2.Cunoașterea și aplicarea noțiunilor de bază din domeniile electronică și electricitate, referitoare la vehiculele rutiere

3.Aplicarea cunoștintelor despre ,,materiale și prelucrarea materialelor” utilizate pentru construcția vehiculelor rutiere

4.Cunoașterea și aplicarea cunoștintelor privind construcția vehiculelor rutiere

5.Cunoașterea și diagnosticarea diferitelor tipuri de motoare cu ardere internă

6.Diagnosticarea vehiculelor rutiere

7.Verificarea componentelor electronice ale vehiculelor rutiere și înlocuirea celor defecte

8.Aplicații it la vehiculele rutiere

 TIP CERTIFICAT OBŢINUT

Certificat de absolvire , având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată.Certificatul se eliberează insotit de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 LOCAŢIE

Braşov,

Cursul poate fi organizat şi în alte localităţi sau la Sediul Beneficiarului pentru grupuri mai mari de participanţi.

 ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI/ANGAJATORILOR:

-Cursul poate fi organizat și în cadrul unui program de UCENICIE, cu respectarea prevederilor  Legeii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

-Cursul poate fi organizat și la locul de munca pentru/sediul angajatorului pentru grupuri compacte de persoane din cadrul aceleiași unităti-angajați ai operatorului economic

 BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI

-Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

-Curs autorizat M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).

-Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).

-Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

-Posibilitate de angajare după finalizarea cursului şi acces gratuit la portofoliul locurilor de muncă vacante.

-Pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

-Costul cursului include toate taxele aferente participării:

• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;

• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;

• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;

• suport de curs și alte resurse bibliografice;

• sustinerea examenului de absolvire;

• eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

-Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.

-Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

-La finalizarea cursului, vei primi un VOUCHER VALORIC, care poate fi utilizat pentru a achita parţial un alt curs din oferta noastră,sau pe care îl poţi oferi CADOU altei persoane.

Tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare, cod COR 311525

Tehnician prestații vehicule, cod COR 311527

---------------------------------------

 INFORMAŢII DESPRE DESCHIDEREA CURSULUI

Urmăreşte-ne în cadrul secţiunii Anunţuri

 INFORMAŢII DESPRE FORMELE DE EVALUARE ŞI SUSŢINEREA EXAMENULUI

Urmăreşte-ne în cadrul secţiunii FAQ, categoria Cursuri Autorizate


Au avut încredere în noi

Listă programe

Instruire pentru lucrul la înălțime / Instruire pentru lucrul la înălțime Nou ! Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ASFALTATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC AGENT DE SECURITATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ÎNGRIJITOARE COPII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare Începe! INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare Începe! INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST UTILAJE CALE ȘI TERASAMENTE / Curs Calificare MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! MĂCELAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI - DRUJBIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Operator la colectatul și manipulatul lemnului (TAFIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare/ Program autorizat ANC OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC / Certificat recunoscut internațional OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare Nou ! PRIM-AJUTOR / Training PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! PAVATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Curs on-line STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC TINICHIGIU VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Începe! TRACTORIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe!
 • JOOBLE
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR