Noutăţi

Curs gratuit de ''Evaluator de Competențe Profesionale'', organizat la Brașov

Curs gratuit de ''Evaluator de Competențe Profesionale'', organizat la Brașov

 Curs gratuit de ''Evaluator de Competențe Profesionale''

DESCRIERE 

Fundația FPIP Viitor organizează în luna aprilie, la Brașov cursul de EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE.

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare și cu experiență recentă de muncă (de minim 2 ani în ultimii 5), care doresc să obțină certificarea de evaluator și să lucreze în centrele de evaluare din țara.
Scopul acestui curs este mărirea portofoliului de experți în evaluarea de competențe profesionale din cadrul centrului nostru, de aceea toate costurile sunt suporate de Fundația FPIP Viitor  pentru persoanele care, după absolvire, doresc o colaboare cu noi.*
Așadar, vă oferim posibilitatea de a dobândi în mod gratuit calitatea de evaluator de competențe profesionale, certificat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și totodată șansa să colaborați cu Centrul de Evaluare Fundația FPIP Viitor.
Programul este flexibil și nu afectează locul de muncă pe care îl aveți în prezent, putând astfel să obțineți un venit suplimentar.
*Oferta presupune ca pe durata a doi ani de la încheierea contractului să ne oferiți exclusivitate, colaborând doar cu Centrul de Evaluare Fundația FPIP Viitor.

PROCESUL CUPRINDE DOUĂ ETAPE, ȘI ANUME:

 1. Parcurgerea cursului de calificare, în urma căruia se se obține certificatul de absolvire al cursului de specializare ‘’evaluator de competențe profesionale’’;
 2. Pregătire teoretică în contextul implementării legislației din domeniul evaluării de competențe profesionale și testare ANC, în vederea înregistrării în registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, prin care se obține calitatea de expert în evaluare și certificare (calitate valabilă 4 ani). Link registru aici.

DETALII ORGANIZATORICE:

ETAPA 1:

 • Cod C.O.R./N.C.: 242405

 • DURATA: 40 de ore de curs intensiv organizat în weekend

 • ACREDITAT: acreditat ANC

 • LOCATIE: Brașov

 • PREȚ: 590 ron/persoană

ETAPA 2:

 • DURATA: 3 zile (Pregătire timp de un weekend cu un expert ANC București, la Brașov, plus o zi de deplasare la București în timpul saptămânii) 

 • PREȚ: 250 ron/persoană

CONDIȚII ELIGIBILITATE:

 • studii superioare în domeniul pentru care doriți să efectuați evaluarea de competențe profesionale;
 • experiență recentă de muncă  (de minim 2 ani în ultimii 5)

PAȘII CARE TREBUIE URMAȚI:

ETAPA 1
Curs ‘’Evaluator de competențe profesionale’’
Pasul 1 - Înscrierea la curs, presupune depunerea la secretariatul Fundației FPIP Viitor, a actelor de înscriere:
• CV în format Europass;
• Fișa înscriere;  
• Carte de Identitate (copie); 
• Certificat de naștere (copie); 
• Certificat de căsătorie, dacă e cazul (copie); 
• Act de studii (copie); 
• Adeverință medicală (original).

Pasul 2 – Participarea la cursul intensiv, care se va desfășura în weekend-uri.
Pasul 3 – Pregătirea proiectului final. În această etapă beneficiați de consultanță gratuită din partea Centrului de Evaluare Fundația FPIP Viitor.
Pasul 4 – Susținerea examenului în vederea obținerii certificatului de absolvire a cursului de specializare ‘’Evaluator de Competențe Profesionale’’.
Pasul 5 – Eliberarea certificatului.
Odată cu dobândirea certificatului de absolvire se finalizează prima etapă a procesului de certificare ca Evaluator de Competențe Profesionale.

ETAPA 2
Pregătire teoretică și testare în vederea înregistrării în registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale
Pasul 1 – Pregătirea dosarului de înscriere. Pentru pregătirea dosarului de înscriere, care trebuie transmis către ANC București, veți avea parte de sprijin și consultanță gratuită din partea Centrului de Evaluare Fundația FPIP Viitor.
Pasul 2 – Parcurgerea orelor de pregătire teoretică în contextul implementării legislației din domeniul evaluării de competențe profesionale.
Pasul 3 – Susținerea unui test de tip grilă, la sediul ANC București în vederea înregistrării în registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, prin care se obține calitatea de expert în evaluare și certificare (calitate valabilă 4 ani).
Pasul 4 – Începerea colaborării cu Centrul de Evaluare Fundația FPIP Viitor, situație în care toate costurile sunt suportate de noi sau, în cazul în care nu doriți colaborarea, plata sumei de 840 Ron reprezentând taxa pentru curs (590 Ron) si taxa pentru înregistrarea în Registrul național al Evaluatorilor de Competențe Profesionale (250 Ron).
Colaborarea constă în posibilitatea de a încheia un contract de exclusivitate cu Centrul de Evaluare Fundația FPIP Viitor, pe durata a minim doi ani. După expirarea perioadei putem continua colaborarea, iar dvs. puteți opta să lucrați și cu alte centre din țară.

 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE EVALUATOR:

Evaluatorul de competențe profesionale este un specialist cu experiență recentă de muncă și/sau de coordonare în ocupațiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare să efectueze evaluări. 
Evaluatorul explică și detaliază candidatului, la cerere, conținutul și prevederile standardului ocupațional ajutându-l să-și evalueze propria performanță profesională în raport cu acesta și să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare. 
El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul și metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării. 
 Unități de competență:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea de cunoștințe, abilități și competențe profesionale;
 2. Elaborare și revizuirea instrumentelor de evaluare (a cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale);  
 3. Întocmirea documentației necesare autorizării centrului de evaluare;  
 4. Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de evaluare;
 5. Consilierea candidatului privind procesul de evaluare;  
 6. Organizarea procesului de evaluare;
 7. Efectuarea evaluării;
 8. Luarea deciziei privind cunoștințele, abilitățile și competențele candidatului;
 9. Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării;
 10. Verificarea internă a criteriilor minime de performanță pentru autorizarea centrului de evaluare;
 11. Asigurarea calității procesului de evaluare;
 12. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul formării și evaluării de cunoștințe, abilități și competențe.

BENEFICII:

 • Recunoașterea profesională a certificatului obținut, conform legislației în vigoare; 
 • Posibilitatea colaborării cu centrul nostru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat ANC; 
 • Certificatul eliberat va fi însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului;
 • Puteți realiza activitatea de evaluator ca activitate aducătoare de venituri suplimentare, pe lângă locul de muncă pe care îl aveți;
 • Pe parcursul celor două etape aveți parte de sprijin și consultanță din partea Centrului de Evaluare ”Fundația FPIP Viitor”;
 • Suportăm cheltuielile aferente deplasării la București și protocolul necesar desfășurării cursului.

DOMENII DE INTERES:

Anunțul se adresează în principal (dar nu numai) persoanelor care pot desfășura activitatea de Evaluator de Competențe Profesionale pentru următoarele ocupații:

 • Lăcătuș mecanic
 • Electrician auto
 • Tinichigiu vopsitor auto
 • Constructor drumuri și poduri
 • Mecanic utilaje și instalații în industrie
 • Instalator apa - canal
 • Montator pereți și plafoane din rigips carton
 • Mozaicar faianțar
 • Tinichigiu în construcţii
 • Mașinist la mașini pentru terasamente
 • Sudor
 • Vopsitor industrial
 • Dulgher, tâmplar, parchetar
 • Constructor montator de structuri metalice
 • Confecţioner - asamblor articole din textile
 • Stivuitorist
 • Dulgher (exclusiv restaurator)

CONTACT:

Pentru înscrieri ne puteți contacta la:
Tel. 0755 272 222
E-mail: evaluare@calificat.ro

DOCUMENTE UTILE:

Ordinul numărul 3629/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi. Descarcă aici.

Prezentul material aparține Fundației FPIP Viitor, care deține toate drepturile de autor! 

Toate informațiile de pe acest site (text, poze, documente) sunt proprietatea Fundației FPIP Viitor și este interzisă folosirea acestora (preluare, copiere, citare), fără acordul scris al Fundației FPIP Viitor. 

Încălcarea a acestei prevederi intră sub incidența legilor în vigoare!

Drepturi de autor

Alte noutăţi

DIFERENȚA DINTRE PROGRAMELE DE FORMARE ȘI CELE DE EVALUARE

Auzim tot mai mult despre cerințele angajatorilor cu privire la calificare și deținerea unei diplome care să ateste cunoștințele personalului. Într-o lume în care accesul la informații și posibilitățile de a învața meserie pe cont propriu sunt tot mai des întâlnite devine necesară deținerea unui document care să demonstreze calificarea...

Detalii
ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Evaluarea competenţelor profesionale reprezintă modalitatea rapidă de recunoaștere şi certificare a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/ informale, fiind recomandată tuturor persoanelor care știu o meserie dar nu dețin dovada calificării. Citește, în continuare, care sunt etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale.

Detalii
UN NOU CURS ÎN OFERTĂ!Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave

Nou! Curs calificare nivel 3 "Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave".Un curs despre instalațiile electrice, măsurători, verificări, montări, demontări, lucrări de mentenanță la aparatele de bord, la sistemele electrice și electromecanice ale aeronavelor ................

Detalii
MECANIC AUTO - program autorizat ce permite certificarea experienței prin sustinerea unui test scris și a unei probe practice!

Un NOU program de evaluare in portofoliu! Venim în întâmpinarea MECANICILOR AUTO care doresc sa le fie certificată experiența profesională dobândită la locul de muncă. Calificarea se obține în urma...

Detalii
Din Ianuarie-Curs INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare- cod COR 741103, este unul dintre cursurile care asigură implementarea și integrarea inteligentă a criteriului Clădire cu un consum de energie aproape zero(NZEB)și ....

Detalii
17 Decembrie-Curs INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ -80 H

La acest curs vei dobândi capacităţile solicitate de legislaţia specifică în vederea conducerii şi coordonării măsurilor de prevenire si protecţie la nivelul angajatorului, precum şi deprinderile/abilităţile necesare controlului.............

Detalii

Au avut încredere în noi

Listă programe

Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare Nou ! ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUNE PRACTICI IN ADMINISTRAREA CONDOMINIILOR / PROGRAM DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE pentru Conducerile Asociatiilor de Proprietari(presedinti, membri ai comitetului executiv si cenzori) Nou ! BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat COMPETENŢE ANTREPRENORIALE / Curs Specializare CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Nou ! ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare Începe! ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare Nou ! EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare GALVANIZATOR / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ / Curs Iniţiere INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare Începe! INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare Începe! INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS / Curs Iniţiere INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare Începe! LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MACARAGIU GRUPA A-AUTOMACARAGIU (CU ISCIR) / Curs Calificare Nou ! MACARAGIU GRUPA E-MAȘINIST POD RULANT (CU ISCIR) / Curs calificare Nou ! MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare Începe! MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / Curs Calificare Nou ! MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare Începe! MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare Nou ! PRIM-AJUTOR / Training PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training STIVITORIST (CU ISCIR) / Curs Specializare Nou ! STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Începe! Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU CAROSIER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale TINICHIGIU VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC Nou ! ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Începe! ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe!
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR