Soluţii business

Soluţii business

Susţinem dezvoltarea capitalului uman şi creşterea productivităţii la locul de muncă !

Prin experienţa acumulată în cei peste 11 ani de activitate, cunoştinţele de specialitate şi determinare, echipa  calificat.ro se identifică cu fiecare proiect în parte, ceea ce face posibilă dezvoltarea şi furnizarea unor soluţii business la un nivel calitativ şi grad de inovare ridicat.

Venim în întâmpinarea societății sau grupului dumneavoastră cu soluţii personalizateoferindu-vă suportul și cadrul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite, fie că este vorba de formarea profesională a personalului, certificarea competenţelor profesionale dobândite pe căi non-formale, recrutarea personalului, cursuri de specialitate, cursuri on-line, training-uri sau conferinţe.

 CURSURI DE CALIFICARE, PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ, CURSURI AUTORIZATE

Art. 194. [obligativitatea programelor de formare profesionalădin Codul Muncii Adnotat, prevede:

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează: 
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 

În contextul de mai sus, venim în întampinarea dumneavoastră cu programe de formare profesională la cerere, pentru orice ocupaţie/calificare solicitată, în conformitate cu legislaţia de specialitate în vigoare.

În situaţia în care un anumit program de formare nu se regăseşte în portofoliul nostru, avem rutina necesară şi procedurile deja implementate pentru a autoriza un program de formare profesională pentru orice ocupaţie/calificare, solicitată de beneficiari.

 CURSURI DE SPECIALITATE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂȚII DE INSTALATOR/ELECTRICIAN AUTORIZAT A.N.R.E.

Organizăm  cursuri de pregătire teoretică în domeniul energiei / gazelor naturale la sediul beneficiarului pentru grupuri mai mari de 10 participanţi.

 PROGRAME AUTORIZATE DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE

Art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevede:

 ”(1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale.”

Având în vedere prevederile articolului menţionat mai sus, Ministrul Educaţiei şi Cercetării şi Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au emis ordinul comun nr. 4543/468 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care precizează următoarele:

Art. 25”Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea respectivă.”

De asemenea, Art.33, alin.1-3 din celași act normativ specifică faptul că persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale care are aceeași valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

În contextul de mai sus, prin Centrul de evaluare a competențelor profesionale ”Fundația F.P.I.P.-Viitor”, venim în întâmpinarea personalului necalificat din cadrul societăţii dumneavoastră cu programe autorizate care permit certificarea competenţelor profesionale dobândite fie prin practicarea meseriei direct la locul de muncă fie pe alte căi non-formale, fără a fi necesară parcurgerea unui program de formare profesională.

FACILITĂȚI:

 • calificarea personalului în cel mult 30 zile fără a afecta programul de lucru,
 • evaluarea practică a candidaților direct la locul de muncă (prin încheierea unui protocol de colaborare în acest sens),
 • examene finalizate cu certificate recunoscute la nivel național și internațional,
 • posibilitatea de recrutare / selecţie /angajare / promovare a angajaţilor,
 • oferte preferenţiale pentru colaboratorii organizaţiei noastre,
 • autorizarea unui program nou (la cerere),
 • posibilitatea de a accesa fonduri europene,
 • reduceri pentru alte programe organizate de echipa calificat.ro,
 • consultanță gratuită pe tot parcursul procesului de evaluare.
 AUDITUL COMPETENȚELOR PROFESIONALE (SKILLS AUDIT) ȘI ALTE SOLUȚII ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

Deţinerea unui certificat de calificare nu mai este de mult o condiţie unică, ea trebuie susţinută de interesul pentru  autoinstruire, dezvoltarea abilităţilor, îmbogăţirea cunoştinţelor și progres. Astfel, găsirea celor mai buni specialişti în domeniul dumneavoastră de activitate poate fi o sarcină dificilă care necesită mult timp, resurse importante şi nu întotdeauna se încheie cu succes. Echipa CALIFICAT.ro vă poate asista în găsirea celor mai bune soluţii în domeniul Resurselor Umane, testând şi evaluând, din punct de vedere tehnic, candidaţii posturilor vacante din cadrul organizaţiei dumneavoastră.

Procesul de TESTARE ŞI EVALUARE PROFESIONALĂ, fie ca parte a proceselor de recrutare și selecție, fie ca parte a proceselor de dezvoltare internă și promovare a angajaţilor, urmăreşte stabilirea nivelului de pregătire profesională şi a potenţialului de dezvoltare al candidatului, în scopul obţinerii de performanţe la locul de muncă prin aplicarea unui set de instrumente operaţionalizate.

Instrumentele utilizate sunt, de fiecare dată, adaptate cerinţelor organizaţiei dvs. pornind de la sistemul de competenţe şi indicatorii de calitate specificaţi în fişa postului şi standardul ocupaţional/de pregătire profesională.

Ce evaluăm:

MODUL I - Auditul competențelor profesionale

 • nivelul cunoştinţelor de specialitate în domeniu, 
 • competenţele dobândite în cadrul formării iniţiale
 • deprinderile şi competenţele formate ulterior dobândirii calificării iniţiale (progresul,  din punct de vedere tehnic),
 • capacitatea candidatului de a rezolva probleme practice şi/sau de a utiliza soluţii moderne şi eficienţe de derulare a proceselor tehnologice specifice specializării, 
 • calitatea activităţii profesionale,
 • nivelul de performanţă şi criteriul de reuşită.

MODUL II - Auditul abilităților 

 • evoluţia profesională a candidatului pe parcursul carierei,
 • interesul faţă de asimilarea unor noi deprinderi în contextul evoluţiei tehnologice,
 • receptivitatea faţă de informaţiile noi de specialitate,
 • competenţa de a comunica folosind corect termeni tehnici,
 • competenţa de a face faţă situaţiilor neprevăzute şi adaptabilitatea la mediul de munca specific,
 • atitudinea, pasiunea, creativitatea şi valorile personale,
 • conştiinciozitatea, eficienţa.

Evaluarea se va desfăşură în condiţii reale de muncă (pe șantiere de construcții, în unităţi de profil sau ateliere dotate corespunzător ocupaţiei/calificării în care se efectuează evaluarea) și se finalizează cu un raport de audit al competențelor profesionale, care precizează în ce măsură persoană evaluată deţine competenţele cerute de postul pentru care aplică (sau îl ocupă deja) şi la ce NIVEL sunt aceste competenţe (I-inferior, II-mediu sau III-superior).

Servicii conexe:
Oferim servicii de intermediere şi recrutare personal prezentând anunțurile de angajare pentru posturile vacante din cadrul organizaţiei dumneavoastră absolvenţilor programelor de formare profesională și/sau de evaluare competențe organizate de echipa calificat.ro.

 CURSURI ON-LINE, CURSURI LA DISTANŢĂ, SISTEM ELEARNING – STUDIU LIBER ORIUNDE, ORICÂND

Ori de câte ori prezenţa la un curs tradiţional “în clasă” nu este cea mai potrivită, sau efectiv este necesară o libertate mai mare în gestionarea timpului de participare la un program de formare, cursurile on-line furnizate, prin intermediul platformei electronice, pot reprezenta soluţia modernă şi la îndemână. 

Se asigură accesul la materiale de studiu realizate de experţi în domeniu, la conturi de învăţare, cu certificare a participării la curs.

 CONSULTANȚĂ ŞI LOGISTICĂ ELEARNING, GĂZDUIRE PE PLATFORMĂ ELECTRONICĂ, SUPORT TEHNIC ŞI SOFTWARE

În baza sistemului de eLearning şi a facilităţilor multimedia, tehologice şi de comunicare, sprijinim dezvoltarea procesului de formare profesională şi livrarea unui conţinut de calitate, la nivel avansat, în ideea de a depăşi practicile de învăţare tradiţionale. 

Soluţiile pe care noi le punem la dispoziţie asigură un proces de studiu performant şi facil în egală măsură, centrat pe experienţă, învăţarea practică şi conceptuală, având ca principal scop transpunerea rezultatelor obţinute de cursanţi în practica cotidiană. 

Serviciile noastre:

 • Consultanţă în conceperea şi dezvoltarea soluţiei de eLearning, raportată la specificul situaţiei de formare  
 • Dezvoltare de programe educaţionale, adaptate sistemului de eLearning, în baza unor aspecte predefinite:
 • Conceperea şi planificarea proiectului în funcţie de cerinţele beneficiarului;
 • Prelucrarea conţinutului informaţional existent de tip text, prezentări, teste şi chestionare, evaluări, aplicaţii practice;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea conţinutului informaţional;
 • Structurarea materialelor în acord cu obiectivele şi standardele de învăţare ale proiectului, în funcţie de specificul  platformei electronice.

Integrarea şi furnizarea materialelor de studiu pe platforma electronică, care permite:

 • Încărcarea şi gestionarea directă a conţinutului informaţional;
 • Administrarea conturilor de învăţare, în funcţie de permisiunile alocate şi agreate;
 • Gestionarea profilurilor utilizatorilor;
 • Gestionarea secţiunilor de forum, grupuri de discuţii sau a altor instrumente de comunicare între utilizatori;
 • Furnizarea rapoartelor periodice în vederea monitorizării şi evaluării procesului educaţional.
INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE

Formarea profesională de calitate reprezintă una din condiţiile esenţiale care asigură progresul continuu pentru un confort social ideal, însă se poate întâmpla să avem dificultăţi în identificarea celui mai potrivit parcurs educaţional.  Experienta acumulată şi dovedită de-a lungul celor peste 10 ani de activitate, cu peste 3000 de absolvenţi  şi numeroase proiecte educaţionale desfăşurate la nivel naţional, demonstrează faptul că echipa noastră este pregătită să te susţină în identificarea corectă a oportunităţii de formare.  

Programele de formare profesională sunt variate, însă nu întotdeauna sunt şi cele mai potrivite. Obiectivul nostru este acela de a găsi o soluţie potrivită profilului tău, printr-o informare obiectivă, transparentă asupra conţinutului fiecărui curs sau asupra celei mai potrivite metode de formare profesională, în  funcţie de obiectivele tale.

Codul Muncii Adnotat, Art. 195. [planul de formare profesională]
(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

In acest context, echipa calificat.ro vă poate oferi suportul necesar în vederea elaborării planului anual de formare profesională a salariaților.

SERVICII DE ORGANIZĂRI EVENIMENTE, CONFERINŢE, SEMINARII TRAININGURI

Oferim servicii de consultanţă şi organizare a diferitelor tipuri de evenimente corporate şi nu numai:

 • Seminarii;
 • Conferinţe;
 • Sesiuni de formare şi perfecţionare la cerere; 
 • Workshop-uri;
 • Teambuilding-uri.

Realizarea unui eveniment reuşit, care să-şi atingă cu succes obiectivele prestabilite, presupune în primul rând desfăşurarea în prealabil a unei activităţi complexe de analiză şi planificare riguroasă a fiecărui detaliu. O etapă importantă o constituie identificarea necesităţilor de formare, în scopul stabilirii celui mai potrivit tip de program, în funcţie de exigenţele beneficiarului.

Fiecare eveniment în parte are particularităţi proprii, din acest motiv metodologia noastră de lucru este centrată pe o strânsa colaborare cu beneficiarul, în cadrul căreia comunicarea şi înţelegerea comună sunt aspecte esenţiale în derularea ulterioară a etapelor de organizare.

Aportul nostru în implementarea proiectelor constă fie doar în asigurarea suportului logistic, în funcţie de specificul evenimentului (echipamente de proiecţie, închiriere săli de conferinţe dotate conform standardelor etc.), fie în asigurarea unor servicii complexe - selecţia formatorilor, realizarea suporturilor de formare sau a altor documentaţii, asigurarea locaţiei, desfăşurarea evenimentului şi evaluare.

SERVICII PENTRU FURNIZORII DE FORMARE PROFESIONALĂ

Furnizorul de formare profesională reprezintă un prestator de servicii de formare profesională, în calitate de persoana juridică de drept public său privat, său persoana fizică, care are prevăzut în actul de înfiinţare sau în autorizaţia de funcţionare, prestarea unor activităţi de formare profesională.  Desfăşurarea activitatatii propriu-zise de formare presupune organizarea în paralel unor activităţi complexe birocratice, juridice sau de logistică, care uneori pot reprezenta adevărate provocări.

În constau serviciile oferite de noi?

 • Elaborare programă cursuri de formare
 • Elaborare conţinut cursuri de formare
 • Elaborare liste de prezentă şi alte formulare 
 • Elaborare  fișă  de  evaluare  (metodele  de  evaluare  conform  Ordinului  nr.  353/5202/2003,  modificat  şi completat prin Ordinul 3328/80/2005);

Servicii conexe: Pregătirea dosarului de autorizare, conform Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, pentru fiecare dintre ocupațiile/calificările/competențele-cheie/competențele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare, după cum urmează:

 • fișă autoevaluare
 • proiect didactic
 • cerere de autorizare
 • registru de evidență a cererilor de autorizare
ÎNCHIRIERE SĂLI DE CONFERINŢE, SPAŢII PENTRU CURSURI, ECHIPAMENTE PROFESIONALE ŞI DOTĂRI MODERNE

De cele mai multe ori succesul unui eveniment depinde de natura spaţiului în care este organizat, de funcţionalitatea şi funcţionalitatea acestuia. Calitatea echipamentelor şi varietatea tehnologică multimedia reprezintă criterii importante în identificarea celei mai potrivite opţiuni raportate la specificul evenimentului.

Pentru că ştim cât de importante sunt aceste aspecte pentru succesul evenimentului tău, punem la dipsozitie săli  moderne, dotate corespunzător, potrivite pentru seminarii, prezentări, conferinţe sau cursuri.

Dotările sălilor:

 • Videoproiector
 • Laptop
 • Ecran proiecţie
 • Flipchart
 • Internet wireless
 • Tehnica de secretariat - fax, imprimantă, copiator
 • Sistem de ventilare/încălzire
 • Iluminat natural/artificial

Pe lângă dotările standard ale sălilor, la cerere pot fi puse la dispoziţie şi facilităţi suplimentare.

Durata minimă de închiriere: 8 ore/zi.

Dimensiuni săli: 

Denumire sală

Suprafaţa sălii (mp)

 Nr. locuri (maxim + 1)

Tarif (ron/oră)

Media 15 11 14
Viitor 20 15 24
Didactica 25 21 30
Mare 45 36 34
Conferinţe 45 40 40

Planurile salilor AICI.

Localizare:  

În clădirea de birouri Green Center, din strada Brânduşelor, nr.74.

Pentru mai multe informaţii sau o ofertă personalizată completaţi formularul de contact sau scrieţi-ne la adresa de e-mail business@calificat.ro


Solutii business I Fundatia F.P.I.P.-Viitor
Programe de formare profesionala la cerere.
Formare profesionala la distanta.
Suport tehnic si software.
Perfectionare continua.
Gazduire pe platforma electronica.

Noutăţi

MECANIC AUTO - program autorizat ce permite certificarea experienței prin sustinerea unui test scris și a unei probe practice!

Un NOU program de evaluare in portofoliu! Venim în întâmpinarea MECANICILOR AUTO care doresc sa le fie certificată experiența profesională dobândită la locul de muncă. Calificarea se obține în urma...

detalii
Pe 26, 27 Noiembrie și 7 Decembrie 2018, la Brașov, organizăm evaluări pentru ELECTRICIENII care au experiență în domeniu însă nu dețin un certificat de calificare.

Programul de evaluare ELECTRICIAN CONSTRUCTOR reprezintă alternativa cursului de calificare, oferind posibilitatea participanților de a obține o calificare prin evaluarea cunoștințelor si deprinderilor dobândite la locul de muncă. Evaluarea se finalizează cu...

detalii
31 IULIE-Curs INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare- cod COR 741103, este unul dintre cursurile care asigură implementarea și integrarea inteligentă a criteriului Clădire cu un consum de energie aproape zero(NZEB)și ....

detalii
NOU ÎN OFERTĂ! Te așteptăm la cursul INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS

Nou! Curs inițiere "INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS".Un program complet de studiu pentru viitorii specialiști în domeniul wellness-fitness, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere internațională. ....

detalii
CURSURI GRATUITE prin Train-TO-NZEB România

Te invităm să accesezi lista cursurilor oferite GRATUIT prin Train-TO-NZEB România, adresate persoanelor care vizează îmbunătăţirea cunoștințelor și abilităților în sectorul construcțiilor.Cursurile oferă acces la pregătire practică, demonstrații și consultanță extensivă pentru proiectarea și execuția clădirilor zero energie(nZEB), susținute din surse regenerabile, pe baza conceptului Caselor Pasive.CURSURI PENTRU LUCRATORI TEHNICIENI MUNCITORI, MAISTRI | CURSURI PENTRU FACTORI DE DECIZIE | CURSURI PENTRU SPECIALIȘTI, PROIECTANȚI, ARHITECȚI, AUDITORI | CURSURI CERTIFICATE PASIV HOUSE INSTITUTE-GERMANIA.

detalii
Un NOU SERVICIU in portofoliu! Certificarea competențelor profesionale în calificarea INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE

ȘTII MESERIE dar nu deții o calificare? Programul de evaluare INSTALATOR ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ ŞI GAZE reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care puteți obține o calificare în condițiile în care...

detalii
UN NOU CURS ÎN OFERTĂ! DIN SEPTEMBRIE 2017-MECANIC DE AERONAVE

Nou! Curs calificare nivel 3 "Mecanic de aeronave".Un curs despre construcţia şi funcţionarea principalelor organe ale avionului, instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de bord.Cursul se adresează persoanelor care doresc o calificare în domeniul Mecanic....

detalii
Curs INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE -Gratuit!

Începând cu luna Iunie, absolvenții de studii din domeniile electric și electromecanic, sunt invitați să participe GRATUIT la Cursul de specializare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE, organizat în cadrul proiectului Train-to-NZEB Romania.Vei afla despre implementarea și integrarea ......

detalii

Au avut încredere în noi

Listă programe

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPO) / Curs specialitate Nou ! AGENT DE SECURITATE / Curs Calificare BUCĂTAR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare COFETAR - PATISER / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! COMPETENŢE ANTREPRENORIALE / Curs Specializare CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice Începe! DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Nou ! ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare Începe! EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Specializare FIERAR - BETONIST / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare Începe! GALVANIZATOR / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Evaluare şi certificare competenţe profesionale INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ / Curs Iniţiere INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare Începe! INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare Nou ! INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS / Curs Iniţiere Nou ! INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare Începe! LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / Curs Calificare MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MECANIC AUTO / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Nou ! MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare Începe! OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale PRIM-AJUTOR / Training PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RELATIA CU SUPERIORUL / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training SUDOR ELECTRIC / Evaluare şi certificare competenţe profesionale TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe!
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR