Cine suntem?

PREZENTARE

FUNDAŢIA PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR-VIITOR

Fundaţia FPIP-Viitor este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Organizaţia activează începând cu 2005, în calitate de Centru de formare profesională autorizat   A.N.C.,  M.E.N.,  M.M.F.P.S., furnizând la nivel naţional,  în conformitate cu acreditarea legală,  peste 100 de tipuri de programe de formare profesională,  acoperind o arie variată de domenii.

Astfel încât, de peste 10 ani, alegem atent varietatea domeniilor, structurile de parcurgere a programelor, modalităţile de evaluare şi conţinutul acestora, susţinând valorificarea în piaţă a informaţiilor transmise.

Strategiile manageriale care stau la baza activităţii,  urmăresc dezvoltarea unui sistem de formare profesională transparent,  flexibil,  adaptat dinamicii educaţionale,  tendinţelor de piaţă,  şi care să răspundă în mod concret necesităţilor persoanelor fizice şi companiilor solicitante în demersul acestora de a susţine calitatea, adaptabilitatea şi performanţa în desfăşurarea activităţii.

Pe parcursul celor peste 10  ani de activitate , am dezvoltat parteneriate strategice cu diferite centre de specialitate din ţară şi O.N.G-uri de profil cu scopul de a facilita accesul unor grupuri ţintă la integrarea profesională pe piaţa locurilor de muncă, susţinând totodată formarea profesională ca mijloc de dezvoltare a capitalului uman,aşa cum este definită şi adaptată ea astăzi la nivel European  în jurul unor concepte cheie , precum: educaţia permanentă, societatea cunoaşterii, cunostinţe–deprinderi–competitivitate, globalizare, nondiscriminare şi egalitate etc.

Fundaţia FPIP-Viitor este certificată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii şi ISO 14001 : 2004 - Sistem de Management al mediului.

 CUI NE ADRESĂM

Antreprenor, angajat, liber profesionist, lider, manager, dornic de informaţii sau cu o experienţă considerabilă?Indiferent de poziţia din care te-ai intersectat cu nevoia de formare profesională, calificat.ro a fost proiectat ca un concept de formare profesională complet, care să furnizeze servicii integrate, adaptabile nevoilor din piaţă.

 VALORI

 • Spirit civic.
 • Spirit de echipă.
 • Toleranţă şi deschidere.
 • Demnitate.
 • Integritate.
 • Profesionalism.
 • Responsabilitate. 
 • Lucru bine făcut.
 • Transparenţă.
 • Dezvoltare durabilă.
 • Implicare.

 RESURSE, METODE & DOTĂRI

Cursanții beneficiază pentru pregatirea teoretică de săli de curs moderne, dotate cu: Videoproiector, Ecran proiecție, Flipchart, Laptop, Internet wireless, Sistem de ventilare/încalzire.Cursanții au acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile, consumabile și coffee-corner. 

În cadrul programelor de formare profesională organizate acordăm o atenție sporită formării și dezvoltării deprinderilor practice și a compețentelor asociate activităților și operațiilor specifice desfășurate în condițiile reale de muncă de la agenții economici. Astfel, planurile de învățământ prevăd ore de pregătire în laboratorul tehnologic ori în atelierul propriu și/sau stagii de pregătire practică la agenții economici. 

Activitățile practice la agenții economici favorizează tranziția formabililor la viața profesională activă și oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru angajare a viitorilor absolvenți, consolidează parteneriatul dintre școală și piața muncii, orientând adaptarea programelor de formare profesională la cerințele acesteia. Acestea se realizeaza în  baza acordurilor de colaborare, concretizate în convenții privind efectuarea stagiului de pregătire practică. 

Pentru situațiile în care domeniile de formare abordate nu rezonează cu contextul economic real, nu există agenți economici sau interesul acestora în vederea realizării parteneriatelor de practică, stagiile se organizează în atelierele proprii unde cu ajutorul furnizorilor de logistică, asigurăm, fără rabat, întreaga bază materială.

Metodele de studiu includ tehnici moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantuluise, avănd la bază  sistemul  “Blended Learning” – invăţare combinată, respectiv un mixt intre soluţia tradiţională a cursului în clasa sub îndrumarea lectorului (folosind cele mai moderne instrumente prezentari, tutoriale, simulari si aplicatii soft specifice) si studiul on-line bazat pe tehnologia e-learning, cu scopul de a completa tipul tradiţional de predare, de a oferi  fiecărui cursant un nivel avansat de cunoştinţe de nivel tehnic ridicat și nu în ultimul rând, de a institui un sistem cu profund caracter aplicativ prin care se urmărește asimilarea în mod facil si corect a informațiilor.

 REPREZENTARE

Fundaţia F.P.I.P. Viitor activează în România prin cele 6 Centre Regionale:

BRAŞOV-Sediul Central

BUCUREŞTI-Centru Regional

BISTRIŢA- Centru Regional

CLUJ- Centru Regional

COVASNA- Centru Regional

SIBIU- Centru Regional

 SERVICII

Formare profesională

 • Programe de formare profesională autorizate(cursuri iniţiere, calificare, perfecţionare,specializare)

 • Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale

 • Cursuri de specialitate(cursuri de igienă, cursuri de pregătire pentru autorizarea A.N.R.E a instalatorilor şi electricienilor)

 • Training-uri

 • Cursuri on-line

 • Organizarea programelor de formare profesională la cerere

Informare, consiliere şi orientare profesională

Programe de specializare şi dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor profesionale (training-uri), desfăşurate prin Centrul de Dezvoltare a Resurselor Umane ExperTrainer al FPIP, specializat în training-uri personalizate menite a răspunde cererilor specifice ale clienţilor.

Logistica e-learning, suport tehnic şi software

Organizare conferinţe, seminarii, traininguri

Închiriere săli de conferinţe moderne

Servicii pentru furnizorii de formare profesională

Mai multe informații despre serviciile oferite AICI.


Sala curs
Sala curs
Sala curs
Cladirea Green Center
Certificate ISO

Noutăţi

Pe 18 Decembrie 2018, la Brașov, organizăm evaluări pentru ELECTRICIENII care au experiență în domeniu însă nu dețin un certificat de calificare.

Programul de evaluare ELECTRICIAN CONSTRUCTOR reprezintă alternativa cursului de calificare, oferind posibilitatea participanților de a obține o calificare prin evaluarea cunoștințelor si deprinderilor dobândite la locul de muncă. Evaluarea se finalizează cu...

detalii
MECANIC AUTO - program autorizat ce permite certificarea experienței prin sustinerea unui test scris și a unei probe practice!

Un NOU program de evaluare in portofoliu! Venim în întâmpinarea MECANICILOR AUTO care doresc sa le fie certificată experiența profesională dobândită la locul de muncă. Calificarea se obține în urma...

detalii
ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Evaluarea competenţelor profesionale reprezintă modalitatea rapidă de recunoaștere şi certificare a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/ informale, fiind recomandată tuturor persoanelor care știu o meserie dar nu dețin dovada calificării. Citește, în continuare, care sunt etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale.

detalii
VALOAREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE EMIS DE A.N.C.

Auzim tot mai mult despre cerințele angajatorilor cu privire la calificare și deținerea unei diplome care să ateste cunoștințele personalului. Într-o lume în care accesul la informații și posibilitățile de a învața meserie pe cont propriu sunt tot mai des întâlnite devine necesară deținerea unui document care să demonstreze calificarea...

detalii
Din Ianuarie-Curs INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare- cod COR 741103, este unul dintre cursurile care asigură implementarea și integrarea inteligentă a criteriului Clădire cu un consum de energie aproape zero(NZEB)și ....

detalii
Curs gratuit de ''Evaluator de Competențe Profesionale'', organizat la Brașov

Fundația FPIP Viitor organizează în luna martie, la Brașov cursul de EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE. Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare și cu experiență recentă de muncă (de minim 2 ani în ultimii 5), care doresc să obțină certificarea de evaluator și să lucreze în centrele de evaluare din țara...

detalii
17 Decembrie-Curs INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ -80 H

La acest curs vei dobândi capacităţile solicitate de legislaţia specifică în vederea conducerii şi coordonării măsurilor de prevenire si protecţie la nivelul angajatorului, precum şi deprinderile/abilităţile necesare controlului.............

detalii
Un NOU SERVICIU in portofoliu! Certificarea competențelor profesionale în calificarea INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE

ȘTII MESERIE dar nu deții o calificare? Programul de evaluare INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care puteți obține o calificare în condițiile în care...

detalii

Au avut încredere în noi

Listă programe

STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (OPERATOR CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat TINICHIGIU CAROSIER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat CONFECȚIONER CONSTRUCȚII METALICE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe! TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPO) / Curs specialitate Nou ! AGENT DE SECURITATE / Curs Calificare BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare Începe! COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat COMPETENŢE ANTREPRENORIALE / Curs Specializare CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare Începe! ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare Nou ! EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Specializare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare GALVANIZATOR / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ / Curs Iniţiere INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe! INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare Nou ! INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS / Curs Iniţiere Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Nou ! MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare Nou ! PRIM-AJUTOR / Training PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare Începe! RELATIA CU SUPERIORUL / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe! ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare (fără curs) / Program autorizat Începe!
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR