Cine suntem?

PREZENTARE

FUNDAŢIA PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR-VIITOR

Fundaţia FPIP-Viitor este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Organizaţia activează începând cu 2005, în calitate de Centru de formare profesională autorizat   A.N.C.,  M.E.N.,  M.M.F.P.S., furnizând la nivel naţional,  în conformitate cu acreditarea legală,  peste 100 de tipuri de programe de formare profesională,  acoperind o arie variată de domenii.

Astfel încât, de peste  15 ani, alegem atent varietatea domeniilor, structurile de parcurgere a programelor, modalităţile de evaluare şi conţinutul acestora, susţinând valorificarea în piaţă a informaţiilor transmise.

Strategiile manageriale care stau la baza activităţii,  urmăresc dezvoltarea unui sistem de formare profesională transparent,  flexibil,  adaptat dinamicii educaţionale,  tendinţelor de piaţă,  şi care să răspundă în mod concret necesităţilor persoanelor fizice şi companiilor solicitante în demersul acestora de a susţine calitatea, adaptabilitatea şi performanţa în desfăşurarea activităţii.

Pe parcursul celor peste 10  ani de activitate , am dezvoltat parteneriate strategice cu diferite centre de specialitate din ţară şi O.N.G-uri de profil cu scopul de a facilita accesul unor grupuri ţintă la integrarea profesională pe piaţa locurilor de muncă, susţinând totodată formarea profesională ca mijloc de dezvoltare a capitalului uman,aşa cum este definită şi adaptată ea astăzi la nivel European  în jurul unor concepte cheie , precum: educaţia permanentă, societatea cunoaşterii, cunostinţe–deprinderi–competitivitate, globalizare, nondiscriminare şi egalitate etc.

Fundaţia FPIP-Viitor este certificată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii şi ISO 14001 : 2004 - Sistem de Management al mediului.

 CUI NE ADRESĂM

Antreprenor, angajat, liber profesionist, lider, manager, dornic de informaţii sau cu o experienţă considerabilă?Indiferent de poziţia din care te-ai intersectat cu nevoia de formare profesională, calificat.ro a fost proiectat ca un concept de formare profesională complet, care să furnizeze servicii integrate, adaptabile nevoilor din piaţă.

 VALORI

 • Spirit civic.
 • Spirit de echipă.
 • Toleranţă şi deschidere.
 • Demnitate.
 • Integritate.
 • Profesionalism.
 • Responsabilitate. 
 • Lucru bine făcut.
 • Transparenţă.
 • Dezvoltare durabilă.
 • Implicare.

 RESURSE, METODE & DOTĂRI

Cursanții beneficiază pentru pregatirea teoretică de săli de curs moderne, dotate cu: Videoproiector, Ecran proiecție, Flipchart, Laptop, Internet wireless, Sistem de ventilare/încalzire.Cursanții au acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile, consumabile și coffee-corner. 

În cadrul programelor de formare profesională organizate acordăm o atenție sporită formării și dezvoltării deprinderilor practice și a compețentelor asociate activităților și operațiilor specifice desfășurate în condițiile reale de muncă de la agenții economici. Astfel, planurile de învățământ prevăd ore de pregătire în laboratorul tehnologic ori în atelierul propriu și/sau stagii de pregătire practică la agenții economici. 

Activitățile practice la agenții economici favorizează tranziția formabililor la viața profesională activă și oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru angajare a viitorilor absolvenți, consolidează parteneriatul dintre școală și piața muncii, orientând adaptarea programelor de formare profesională la cerințele acesteia. Acestea se realizeaza în  baza acordurilor de colaborare, concretizate în convenții privind efectuarea stagiului de pregătire practică. 

Pentru situațiile în care domeniile de formare abordate nu rezonează cu contextul economic real, nu există agenți economici sau interesul acestora în vederea realizării parteneriatelor de practică, stagiile se organizează în atelierele proprii unde cu ajutorul furnizorilor de logistică, asigurăm, fără rabat, întreaga bază materială.

Metodele de studiu includ tehnici moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantuluise, avănd la bază  sistemul  “Blended Learning” – invăţare combinată, respectiv un mixt intre soluţia tradiţională a cursului în clasa sub îndrumarea lectorului (folosind cele mai moderne instrumente prezentari, tutoriale, simulari si aplicatii soft specifice) si studiul on-line bazat pe tehnologia e-learning, cu scopul de a completa tipul tradiţional de predare, de a oferi  fiecărui cursant un nivel avansat de cunoştinţe de nivel tehnic ridicat și nu în ultimul rând, de a institui un sistem cu profund caracter aplicativ prin care se urmărește asimilarea în mod facil si corect a informațiilor.

 REPREZENTARE

Fundaţia F.P.I.P. Viitor activează în România prin cele 6 Centre Regionale:

BRAŞOV-Sediul Central

BUCUREŞTI-Centru Regional

 SERVICII

Formare profesională

 • Programe de formare profesională autorizate(cursuri iniţiere, calificare, perfecţionare,specializare)

 • Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale

 • Cursuri de specialitate(cursuri de igienă, cursuri de pregătire pentru autorizarea A.N.R.E a instalatorilor şi electricienilor)

 • Training-uri

 • Cursuri on-line

 • Organizarea programelor de formare profesională la cerere

Informare, consiliere şi orientare profesională

Programe de specializare şi dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor profesionale (training-uri), desfăşurate prin Centrul de Dezvoltare a Resurselor Umane ExperTrainer al FPIP, specializat în training-uri personalizate menite a răspunde cererilor specifice ale clienţilor.

Logistica e-learning, suport tehnic şi software

Organizare conferinţe, seminarii, traininguri

Închiriere săli de conferinţe moderne

Servicii pentru furnizorii de formare profesională

Mai multe informații despre serviciile oferite AICI.


Sala curs
Sala curs
Sala curs
Cladirea Green Center
Certificate ISO

Noutăţi

Cabinet Medicina Muncii

Servicii medicale complete de medicina muncii oferite la sediul nostru sau la sediul firmei dumneavoastra. www.calificatpro.ro

Detalii
Programe de UCENICIE la locul de muncă

Programe de ucenicie organizate de angajatori in parteneriat cu furnizorul de formare profesională , finalizate cu certificate cu recunoaștere profesională

Detalii
Inscrie-te la cursul TEHNICIAN PRESTATII EVHICULE

NOU!Curs autorizat, finalizat cu certificat de absolvire, avand recunoastere profesionala atat in tara cat si la nivel international.Curs complet adresat persoanelor care vizeza obtinerea atestatului de Inspector ITP

Detalii
Centrul Educațional pentru copii Calificat for Kids

Cursurile se adresează copiilor de grădiniță și școală generală fiind organizate în acest moment în mai multe orașe din țară. Portofoliul de training conține două programe educaționale pentru dezvoltarea personală și emoțională a copiilor. Primul program este adresat preșcolarilor și se desfășoară sub licența Future Learning for Kids. Al doilea program este conceput special pentru școlari, fiind desfășurat sub licența Clever Children.

Detalii
DIFERENȚA DINTRE PROGRAMELE DE FORMARE ȘI CELE DE EVALUARE

Auzim tot mai mult despre cerințele angajatorilor cu privire la calificare și deținerea unei diplome care să ateste cunoștințele personalului. Într-o lume în care accesul la informații și posibilitățile de a învața meserie pe cont propriu sunt tot mai des întâlnite devine necesară deținerea unui document care să demonstreze calificarea...

Detalii
ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Evaluarea competenţelor profesionale reprezintă modalitatea rapidă de recunoaștere şi certificare a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/ informale, fiind recomandată tuturor persoanelor care știu o meserie dar nu dețin dovada calificării. Citește, în continuare, care sunt etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale.

Detalii
UN NOU CURS ÎN OFERTĂ!Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave

Nou! Curs calificare nivel 3 "Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave".Un curs despre instalațiile electrice, măsurători, verificări, montări, demontări, lucrări de mentenanță la aparatele de bord, la sistemele electrice și electromecanice ale aeronavelor ................

Detalii
MECANIC AUTO - program autorizat ce permite certificarea experienței prin sustinerea unui test scris și a unei probe practice!

Un NOU program de evaluare in portofoliu! Venim în întâmpinarea MECANICILOR AUTO care doresc sa le fie certificată experiența profesională dobândită la locul de muncă. Calificarea se obține în urma...

Detalii

Au avut încredere în noi

Listă programe

Instruire pentru lucrul la înălțime / Instruire pentru lucrul la înălțime Nou ! Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ASFALTATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC AGENT DE SECURITATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ÎNGRIJITOARE COPII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare Începe! INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare Începe! INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST UTILAJE CALE ȘI TERASAMENTE / Curs Calificare MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! MĂCELAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI - DRUJBIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Operator la colectatul și manipulatul lemnului (TAFIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare/ Program autorizat ANC OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC / Certificat recunoscut internațional OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare Nou ! PRIM-AJUTOR / Training PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Curs on-line PAVATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Nou ! TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC TINICHIGIU VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Începe! TRACTORIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe!
 • JOOBLE
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR