Cine suntem?

PREZENTARE

FUNDAŢIA PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR-VIITOR

Fundaţia FPIP-Viitor este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Organizaţia activează începând cu 2005, în calitate de Centru de formare profesională autorizat   A.N.C.,  M.E.N.,  M.M.F.P.S., furnizând la nivel naţional,  în conformitate cu acreditarea legală,  peste 100 de tipuri de programe de formare profesională,  acoperind o arie variată de domenii.

Astfel încât, de peste 10 ani, alegem atent varietatea domeniilor, structurile de parcurgere a programelor, modalităţile de evaluare şi conţinutul acestora, susţinând valorificarea în piaţă a informaţiilor transmise.

Strategiile manageriale care stau la baza activităţii,  urmăresc dezvoltarea unui sistem de formare profesională transparent,  flexibil,  adaptat dinamicii educaţionale,  tendinţelor de piaţă,  şi care să răspundă în mod concret necesităţilor persoanelor fizice şi companiilor solicitante în demersul acestora de a susţine calitatea, adaptabilitatea şi performanţa în desfăşurarea activităţii.

Pe parcursul celor peste 10  ani de activitate , am dezvoltat parteneriate strategice cu diferite centre de specialitate din ţară şi O.N.G-uri de profil cu scopul de a facilita accesul unor grupuri ţintă la integrarea profesională pe piaţa locurilor de muncă, susţinând totodată formarea profesională ca mijloc de dezvoltare a capitalului uman,aşa cum este definită şi adaptată ea astăzi la nivel European  în jurul unor concepte cheie , precum: educaţia permanentă, societatea cunoaşterii, cunostinţe–deprinderi–competitivitate, globalizare, nondiscriminare şi egalitate etc.

Fundaţia FPIP-Viitor este certificată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii şi ISO 14001 : 2004 - Sistem de Management al mediului.

 CUI NE ADRESĂM

Antreprenor, angajat, liber profesionist, lider, manager, dornic de informaţii sau cu o experienţă considerabilă?Indiferent de poziţia din care te-ai intersectat cu nevoia de formare profesională, calificat.ro a fost proiectat ca un concept de formare profesională complet, care să furnizeze servicii integrate, adaptabile nevoilor din piaţă.

 VALORI

 • Spirit civic.
 • Spirit de echipă.
 • Toleranţă şi deschidere.
 • Demnitate.
 • Integritate.
 • Profesionalism.
 • Responsabilitate. 
 • Lucru bine făcut.
 • Transparenţă.
 • Dezvoltare durabilă.
 • Implicare.

 RESURSE, METODE & DOTĂRI

Cursanții beneficiază pentru pregatirea teoretică de săli de curs moderne, dotate cu: Videoproiector, Ecran proiecție, Flipchart, Laptop, Internet wireless, Sistem de ventilare/încalzire.Cursanții au acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile, consumabile și coffee-corner. 

În cadrul programelor de formare profesională organizate acordăm o atenție sporită formării și dezvoltării deprinderilor practice și a compețentelor asociate activităților și operațiilor specifice desfășurate în condițiile reale de muncă de la agenții economici. Astfel, planurile de învățământ prevăd ore de pregătire în laboratorul tehnologic ori în atelierul propriu și/sau stagii de pregătire practică la agenții economici. 

Activitățile practice la agenții economici favorizează tranziția formabililor la viața profesională activă și oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru angajare a viitorilor absolvenți, consolidează parteneriatul dintre școală și piața muncii, orientând adaptarea programelor de formare profesională la cerințele acesteia. Acestea se realizeaza în  baza acordurilor de colaborare, concretizate în convenții privind efectuarea stagiului de pregătire practică. 

Pentru situațiile în care domeniile de formare abordate nu rezonează cu contextul economic real, nu există agenți economici sau interesul acestora în vederea realizării parteneriatelor de practică, stagiile se organizează în atelierele proprii unde cu ajutorul furnizorilor de logistică, asigurăm, fără rabat, întreaga bază materială.

Metodele de studiu includ tehnici moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantuluise, avănd la bază  sistemul  “Blended Learning” – invăţare combinată, respectiv un mixt intre soluţia tradiţională a cursului în clasa sub îndrumarea lectorului (folosind cele mai moderne instrumente prezentari, tutoriale, simulari si aplicatii soft specifice) si studiul on-line bazat pe tehnologia e-learning, cu scopul de a completa tipul tradiţional de predare, de a oferi  fiecărui cursant un nivel avansat de cunoştinţe de nivel tehnic ridicat și nu în ultimul rând, de a institui un sistem cu profund caracter aplicativ prin care se urmărește asimilarea în mod facil si corect a informațiilor.

 REPREZENTARE

Fundaţia F.P.I.P. Viitor activează în România prin cele 6 Centre Regionale:

BRAŞOV-Sediul Central

BUCUREŞTI-Centru Regional

BISTRIŢA- Centru Regional

CLUJ- Centru Regional

COVASNA- Centru Regional

SIBIU- Centru Regional

 SERVICII

Formare profesională

 • Programe de formare profesională autorizate(cursuri iniţiere, calificare, perfecţionare,specializare)

 • Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale

 • Cursuri de specialitate(cursuri de igienă, cursuri de pregătire pentru autorizarea A.N.R.E a instalatorilor şi electricienilor)

 • Training-uri

 • Cursuri on-line

 • Organizarea programelor de formare profesională la cerere

Informare, consiliere şi orientare profesională

Programe de specializare şi dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor profesionale (training-uri), desfăşurate prin Centrul de Dezvoltare a Resurselor Umane ExperTrainer al FPIP, specializat în training-uri personalizate menite a răspunde cererilor specifice ale clienţilor.

Logistica e-learning, suport tehnic şi software

Organizare conferinţe, seminarii, traininguri

Închiriere săli de conferinţe moderne

Servicii pentru furnizorii de formare profesională

Mai multe informații despre serviciile oferite AICI.


Sala curs
Sala curs
Sala curs
Cladirea Green Center
Certificate ISO

Noutăţi

MECANIC AUTO - program autorizat ce permite certificarea experienței prin sustinerea unui test scris și a unei probe practice!

Un NOU program de evaluare in portofoliu! Venim în întâmpinarea MECANICILOR AUTO care doresc sa le fie certificată experiența profesională dobândită la locul de muncă. Calificarea se obține în urma...

detalii
Pe 26, 27 Noiembrie și 7 Decembrie 2018, la Brașov, organizăm evaluări pentru ELECTRICIENII care au experiență în domeniu însă nu dețin un certificat de calificare.

Programul de evaluare ELECTRICIAN CONSTRUCTOR reprezintă alternativa cursului de calificare, oferind posibilitatea participanților de a obține o calificare prin evaluarea cunoștințelor si deprinderilor dobândite la locul de muncă. Evaluarea se finalizează cu...

detalii
31 IULIE-Curs INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare- cod COR 741103, este unul dintre cursurile care asigură implementarea și integrarea inteligentă a criteriului Clădire cu un consum de energie aproape zero(NZEB)și ....

detalii
NOU ÎN OFERTĂ! Te așteptăm la cursul INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS

Nou! Curs inițiere "INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS".Un program complet de studiu pentru viitorii specialiști în domeniul wellness-fitness, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere internațională. ....

detalii
CURSURI GRATUITE prin Train-TO-NZEB România

Te invităm să accesezi lista cursurilor oferite GRATUIT prin Train-TO-NZEB România, adresate persoanelor care vizează îmbunătăţirea cunoștințelor și abilităților în sectorul construcțiilor.Cursurile oferă acces la pregătire practică, demonstrații și consultanță extensivă pentru proiectarea și execuția clădirilor zero energie(nZEB), susținute din surse regenerabile, pe baza conceptului Caselor Pasive.CURSURI PENTRU LUCRATORI TEHNICIENI MUNCITORI, MAISTRI | CURSURI PENTRU FACTORI DE DECIZIE | CURSURI PENTRU SPECIALIȘTI, PROIECTANȚI, ARHITECȚI, AUDITORI | CURSURI CERTIFICATE PASIV HOUSE INSTITUTE-GERMANIA.

detalii
Un NOU SERVICIU in portofoliu! Certificarea competențelor profesionale în calificarea INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE

ȘTII MESERIE dar nu deții o calificare? Programul de evaluare INSTALATOR ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ ŞI GAZE reprezintă cea mai rapidă modalitate prin care puteți obține o calificare în condițiile în care...

detalii
UN NOU CURS ÎN OFERTĂ! DIN SEPTEMBRIE 2017-MECANIC DE AERONAVE

Nou! Curs calificare nivel 3 "Mecanic de aeronave".Un curs despre construcţia şi funcţionarea principalelor organe ale avionului, instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de bord.Cursul se adresează persoanelor care doresc o calificare în domeniul Mecanic....

detalii
Curs INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE -Gratuit!

Începând cu luna Iunie, absolvenții de studii din domeniile electric și electromecanic, sunt invitați să participe GRATUIT la Cursul de specializare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE, organizat în cadrul proiectului Train-to-NZEB Romania.Vei afla despre implementarea și integrarea ......

detalii

Au avut încredere în noi

Listă programe

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPO) / Curs specialitate Nou ! AGENT DE SECURITATE / Curs Calificare BUCĂTAR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare COFETAR - PATISER / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! COMPETENŢE ANTREPRENORIALE / Curs Specializare CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice Începe! DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale ELECTRICIAN CONSTRUCTOR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Nou ! ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare Începe! EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Specializare FIERAR - BETONIST / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Nou ! FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare Începe! GALVANIZATOR / Curs Calificare IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Curs Calificare ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / Evaluare şi certificare competenţe profesionale INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ / Curs Iniţiere INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare Începe! INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare Nou ! INSTRUCTOR AEROBIC - FITNESS / Curs Iniţiere Nou ! INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare Începe! LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / Curs Calificare MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MECANIC AUTO / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Nou ! MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare Începe! OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale PRIM-AJUTOR / Training PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RELATIA CU SUPERIORUL / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Training SUDOR ELECTRIC / Evaluare şi certificare competenţe profesionale TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe! ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / Evaluare şi certificare competenţe profesionale Începe!
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR