Cursuri autorizate

Înapoi la listă

EXPERT ÎN EGALITATE DE ȘANSE / Curs autorizat

EXPERT ÎN EGALITATE DE ȘANSE / Curs autorizat
Denumire program Categorie Cod C.O.R./N.C. Durată Nivel minim de studii pentru accesul la program Autorizat
EXPERT ÎN EGALITATE DE ȘANSE Cursuri autorizate 242230 1-2 Luni Studii universitare de licenţă M.E.N.-M.M.J.S
Domeniu Tip program Finalizat cu certificat de... Cale
Administraţie Specializare Desfășurare On-line, Examen on-line

Curs Expert în egalitate de șanse

📚 Despre curs

Într-o lume aflată în continuă schimbare, succesul unei organizații nu depinde doar de inovare și performanță, ci și de capacitatea sa de a îmbrățișa diversitatea și incluziunea. Vă invităm să participați la cursul nostru, creat pentru a vă ajuta să transformați aceste principii în avantaje competitive tangibile.

Aplică principiile egalității de șanse în organizația ta! Un curs cu instrumente practice în urma căruia vei ști să:

 • Analizezi situații specifice identificate
 • Recomanzi soluții și să formulezi recomandări/observații/propuneri în vederea prevenirii, gestionării și remedierii situațiilor specifice
 • Propui măsuri privind asigurarea egalității de șanse
 • Elaborezi proceduri și planuri de acțiune
 • Acordezi consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației în domeniul egalității de șanse

Conform Legii 202/2002, privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile şi autoritățile publice centrale şi locale, civile şi militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum şi companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fişa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse şi de tratament între femei şi bărbați. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse.

👨‍💼👨‍💼👩‍💼 Cui se adresează?

 • Personalului didactic și nedidactic din învățământul preuniversitar și universitar, directorilor de școli
 • Specialiștilor în resurse umane, managerilor sau experților în egalitate de șanse din cadrul companiilor
 • Persoanelor care lucrează pe proiecte cu finanțare nerambursabilă
 • Angajaților din instituțiile publice care gestionează situații specifice
 • Companiilor și instituțiilor care vizează respectarea prevederilor legale de specialitate

👩‍🏫 Formatul Cursului

Webinarii Live: La acest curs vei putea participa în sistem ON-LINE, prin intermediul platformei ZOOM sau GOOGLE MEET.

Studii de Caz: Analizează exemple reale 

Workshop-uri Practice: Aplicații practice și exerciții interactive.

Suport Continu: Acces la un mentor dedicat pe durata cursului.

🗒️ Durată

1-2 luni

Ședințele de curs se vor desfășura în timpul săptămânii, după-masă și/sau în week-end, în prima parte a zilei.

🌟Competențe dobândite

 1. Capacitatea de operare a conceptelor: egalitate de șanse, egalitate de gen, discriminare, intersecționalitate, public vs. privat.
 2. Capacitatea de a identifica factorii economici, politici, sociali și culturali în care se configurează relațiile de putere între bărbați și femei în variate contexte (locale, instituționale, naționale, globale).
 3. Capacitatea de identificare a situațiilor și fenomenelor sociale de discriminare (directe, indirecte sau multiple), de excluziune socială, inegalități sociale, precum și a sexismului, rasismului, homofobiei și a altor forme de ură și discriminare.
 4. Cunoașterea principalelor repere istorice cu privire la mișcările sociale pentru drepturile femeilor și identificarea soluțiilor și măsurilor reparatorii pentru sprijinirea egalității de șanse.
 5. Însușirea obiectivului de promovare a egalității de șanse.
 6. Cunoașterea și aplicarea cadrului instituțional și legislativ la nivel internațional, al Uniunii Europene și național cu privire la egalitatea de gen și egalitatea de șanse.
 7. Aplicarea și respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, conform legii.
 8. Capacitatea de comparare și analiză critică a politicilor și legislației de la nivel european și național cu privire la egalitatea de gen.
 9. Acordarea de consultanță și formularea de recomandări în vederea aplicării prevederilor legislative naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse.
 10. Cunoașterea conceptelor de bază din aria politicilor publice și capacitatea de analiză critică a activităților/procedurilor/politicilor de la nivel organizațional, precum și identificarea, prevenirea, gestionarea și remedierea riscurilor cu privire la încălcarea principiului egalității de șanse.
 11. Înțelegerea și aplicarea conceptului de gender mainstreaming (abordarea integratoare a genului) și a felului în care acesta este/poate fi integrat în politicile publice europene și naționale.
 12. Aplicarea și utilizarea instrumentelor oferite de abordarea integratoare a genului în politicile publice (indicatori de gen, bugetare de gen, impact de gen etc.). Capacitatea de analiză și monitorizare a activităților instituției din perspectiva de gen. Colectarea de date dezagregate pentru a identifica măsuri de creștere a nivelului egalității de gen.
 13. Formularea, implementarea, monitorizarea și evaluarea de măsuri, politici, recomandări la nivel organizațional care să asigure respectarea și aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 14. Elaborarea și monitorizarea planurilor de acțiune privind principiul egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv politica anti-hărțuire, procedura internă de depunere a plângerilor, strategia de egalitate, diversitate și incluziune.
 15. Înțelegerea și aplicarea principiului intersecționalității în combaterea discriminării. Asigurarea principiului intersecționalității transversal în planurile de acțiune privind combaterea discriminării.
 16. Elaborarea și monitorizarea unui plan pentru o comunicare sensibilă la gen, non-sexistă și non-rasistă.
 17. Cunoașterea și operarea conceptelor din sfera violenței de gen, capacitatea de recunoaștere a formelor de violență de gen.
 18. Cunoașterea și aplicarea cadrului legal, instituțional și de politici din aria prevenirii și combaterii violenței domestice. Capacitatea de a dezvolta rețele profesionale și de a colabora cu organele abilitate pentru implementarea ordinului de protecție, ordinului de restricție, facilitarea accesului la servicii și aplicarea legislației în vigoare.
 19. Capacitatea de dezvoltare și implementare de măsuri de prevenție, intervenție și monitorizare cu privire la violența de gen, inclusiv servicii de sprijin.

Atribuțiile expertului în egalitate de șanse (așa cum sunt formulate în Legea nr. 202/2002):

"La nivelul instituției/companiei, din perspectiva domeniului specific al fiecărei entități în care își desfășoară activitatea, expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați are următoarele atribuții principale:
a) Analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii;
b) Formulează recomandări, observații, propuneri în vederea prevenirii, gestionării și remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu respectarea principiului confidențialității;
c) Propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbaților;
d) Elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, care să cuprindă cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie;
e) Elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
f) Acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați."

🎓Certificare 

Cursul se finalizează printr-un examen organizat în sistem ON-LINE, în urma căruia se va elibera un Certificat de Absolvire, eliberat de  M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale) cu recunoaștere profesională atât la nivel național, cât și internațional, în conformitate cu legislația în vigoare.

💡Referințe legislative

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, cu modificările și completările ulterioare
 • Metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, din 12.10.2023
 • Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027.
 • Ordinul nr. 6322/2023 privind aprobarea tipologiei şi a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul şcolar şi universitar 2023-2024
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying, din 27.05.2020
 • Convenţia nr. 190/2019 - Convenţia privind eliminarea violenţei şi a hărţuirii în lumea muncii, adoptată de Conferinţă în cadrul celei de-a o sută opta sesiuni, Geneva, 21 iunie 2019

💡 Beneficii și rezultate

 • Acces în platforma e-learning
 • Fără taxe suplimentare-Costul cursului acoperă taxa de examinare si eliberare certificat
 • Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • Acces la un mentor  pe durata cursului
 • Cursul poate fi achitat si cu Cardul  Prima de Cariera Didactica 
 • Curs eligibili pentru alocarea de credite transferabile 

📅 Înscrie-te Acum!

Înscrie-te aici

Pentru mai multe informații, contactează-ne la:

Email: office@calificat.ro

Telefon: +40 751 272 222

Completează pregătirea și parcursul tău ca expert în egalitate de șanse!

Descoperă workshop-ul Diversitate și incluziune în organizație -ON-LINE, un instrument util companiilor  în demersul de informare si instruire a angajatilor proprii cu privire la promovarea la nivel de organizație a diversității, incluziunii, egalității de șanse și tratament și combatere a discriminării!

 


Au avut încredere în noi

Listă programe

DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE ÎN ORGANIZAȚIE / Curs online Diversitate si incluziune in organizatie Nou ! EXPERT ÎN EGALITATE DE ȘANSE / Curs autorizat Nou ! COMPETENȚE ANTREPRENORIALE / Curs autorizat Nou ! PLANIFICAREA & ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII ȘI ALE ECHIPEI / Training ON-LINE Nou ! STILIST EXTENSII GENE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe! Instruire pentru lucrul la înălțime / Instruire pentru lucrul la înălțime Nou ! Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ASFALTATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC AGENT DE SECURITATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC COFETAR - PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare Începe! IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ÎNGRIJITOARE COPII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN COMERȚ / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII ECHIPELOR / Training față în față/on-line Nou ! MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST UTILAJE CALE ȘI TERASAMENTE / Curs Calificare MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MOZAICAR FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC AUTO/MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MĂCELAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI - DRUJBIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Operator la colectatul și manipulatul lemnului (TAFIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare/ Program autorizat ANC OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC / Certificat recunoscut internațional OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare PRIM-AJUTOR / Training PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Curs on-line PAVATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Începe! Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIAȚIE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC TINICHIGIU VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZIDAR - PIETRAR - TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TRACTORIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC
 • JOOBLE
 • Academia Beauty
 • eCalificat
 • CPDE
 • ISO90001
 • ISO 14001
 • Scoala de maistri
 • ANC
 • APFFPR